Μοριακή Βιολογία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Νέος πιθανός τρόπος θεραπείας του

Η ρακεμάση σερίνης συμβάλλει στην παραγωγή πυροσταφυλικού οξέος στα καρκινικά κύτταρα του εντέρου, διατηρεί τη μιτοχονδριακή μάζα, οδηγεί σε αντι-αποπτωτικό αποτέλεσμα και συμβάλλει στην αυξημένη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου.

Τι είναι η ρακεμάση σερίνης (SRR);

Η ρακεμάση σερίνης (SRR) είναι ένα πολυλειτουργικό ένζυμο, που πραγματοποιεί διάφορες αντιδράσεις στα ανθρώπινα κύτταρα, ανάμεσα τους και η μετατροπή της L-σερίνης σε πυροσταφυλικό οξύ. Παρόλο που αυτό το ένζυμο έχει ήδη ερευνηθεί και χαρακτηριστεί εκτενώς, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, πραγματοποιώντας μια νέα έρευνα έχει ανακαλύψει έναν επιπλέον ρόλο της ρακεμάσης σερίνης στον μεταβολισμό του καρκίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου.

Ποιο ρόλο διαδραματίζει η ρακεμάση σερίνης στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου;

Οι ερευνητές γνωρίζουν ήδη ότι τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν έναν μεταβαλλόμενο μεταβολισμό που ευνοεί την ανάπτυξη, την επιβίωση και τη μετάστασή τους.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ένας από τους συνηθέστερους καρκίνους σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα διαδεδομένος στις ανεπτυγμένες χώρες, στις οποίες ευνοείται από συγκεκριμένους διαιτητικούς παράγοντες και τον καθιστικό τρόπο ζωής. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καρκινικών κυττάρων αυτού του είδους καρκίνου, είναι ένας αλλοιωμένος μεταβολισμός, ο οποίος δεν συνδέεται με τις μεταλλάξεις που προκαλούν όγκους.

Αν επιθυμείτε να ελέγξετε τον κίνδυνο που διατρέχετε για ανάπτυξη καρκίνου απαντήστε σε αυτές τις απλές ερωτήσεις της καθημερινότητάς σας: Έλεγχος κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου! Σας απαντάμε και σας συμβουλεύουμε για τα μέτρα πρόληψης που μπορείτε να πάρετε και τις αλλαγές  που μπορείτε να ακολουθήσετε στον τρόπο ζωής σας!

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Δρ. Kenji Ohshima, παρόλο που είναι γνωστό ότι το πυροσταφυλικό οξύ, που παράγεται από την ρακεμάση σερίνης, παίζει σημαντικό ρολό στον μεταβολισμό του καρκίνου, δεν είχε μελετηθεί προηγουμένως το πώς εμπλέκεται στον μεταβολισμό του καρκίνου. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν το ρόλο που ενδεχομένως να διαδραματίζει η ρακεμάση σερίνης στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τι έδειξε η μελέτη;

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Nature Metabolism, διαπίστωσε ότι η ρακεμάση σερίνης είναι πιο άφθονη στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου, από ότι στους περιβάλλοντες ιστούς και ότι οι καρκινικές κυτταρικές γραμμές  που περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ρακεμάσης σερίνης διαιρούνται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό.

Αυτή η ανακάλυψη, σύμφωνα με τον Δρ. Ohshima, είναι πολύ σημαντική, διότι δείχνει ότι η ρακεμάση σερίνης εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του παχέος εντέρου. Συγκεκριμένα, όταν οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά αυτή την κατάσταση, διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του πυροσταφυλικού οξέος μειώθηκαν όταν η παραγωγή της ρακεμάσης σερίνης ήταν πιο αργή, πράγμα που υποδηλώνει ότι το πυροσταφυλικό οξύ που παράγεται από την ρακεμάση σερίνης ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ορθοκολικού καρκίνου. Το αποτέλεσμα αυτό, επιβεβαίωσε ουσιαστικά, ότι η μεταβολική οδός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προόδου του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Στην βάση αυτών των αποτελεσμάτων και δεδομένης πια της σημασίας της ρακεμάσης σερίνης στην πρόοδο του καρκίνου του παχέος εντέρου, οι ερευνητές αποφάσισαν να ελέγξουν το κατά πόσον η διαταραχή της μεταβολικής οδού, θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόοδο του καρκίνου του παχέος εντέρου, διαπιστώνοντας πως όχι μόνο ανέστειλε την ανάπτυξη του όγκου του παχέος εντέρου, αλλά όταν δοκιμάστηκαν παράλληλα τα σημερινά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ορθοκολικού καρκίνου, η αποτελεσματικότητα τους βελτιώθηκε, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω πειράματα, πραγματοποιήθηκαν σε μοντέλα ποντικιών και για τον λόγο αυτό, η δεύτερη συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Eiichi Morii, υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν περεταίρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια και στο ανθρώπινο σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η επιστημονική ομάδα αναμένει ότι οι μελλοντικές στρατηγικές που θα στοχεύουν στη ρακεμάση σερίνης, θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου.


+ 7 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Serine racemase enhances growth of colorectal cancer by producing pyruvate from serine https://www.nature.com/articles/s42255-019-0156-2

News tagged with cancer metabolism https://medicalxpress.com/tags/cancer+metabolism/

News tagged with cancer cell lines https://medicalxpress.com/tags/cancer+cell+lines/

News tagged with cancer cells https://medicalxpress.com/tags/cancer+cells/

News tagged with metabolic pathway https://medicalxpress.com/tags/metabolic+pathway/

News tagged with colorectal cancer https://medicalxpress.com/tags/colorectal+cancer/

Cell network mapping reveals rewiring in colorectal cancer https://medicalxpress.com/news/2020-01-cell-network-reveals-rewiring-colorectal.html