Καρκίνος

Covid-19: Οδηγίες για ασθενείς με ιστορικό καρκίνου

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία των καρκινοπαθών για την πανδημία Covid-19, προτείνει κάποιες συστάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με συμπαγείς όγκους.  Δυστυχώς, η Διεθνής Βιβλιογραφία δεν φαίνεται έως πρόσφατα να έχει δώσει κατευθυντήριες συστάσεις, με εξαίρεση την Αμερικανική Εταιρεία Ογκολογίας.

Οι ασθενείς με καρκίνο είναι ανοσοκατεσταλμένοι, δηλαδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε φυσιολογικά. Η ανοσοκαταστολή αφορά είτε την ίδια τη φύση του καρκίνου, επί παραδείγματι καρκίνοι της λεμφοκυτταρικής σειράς, είτε αφορά την θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής. Το κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα κάνει τους ασθενείς αυτούς πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις, εν συγκρίσει με τα υγιή άτομα. Σημειώνεται ότι διαχωρίζονται από αυτό οι ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους πέραν των 6 μηνών και βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
Ο κίνδυνος για αυτούς αγγίζει αυτόν του υπολοίπου πληθυσμού και ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί και όλα τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνει κάθε πολίτης της χώρας. Σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε υγειονομικούς χώρους και μεταθέτονται τακτικά ραντεβού σε επόμενο χρόνο σε συνεννόηση πάντα με τον θεράποντα ιατρό που θα κρίνει την κατάσταση του ασθενούς.  Οι ασθενείς επίσης, θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και στο χώρο εργασίας τους και να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο.

Όσον αφορά ασθενείς που ακολουθούν ενεργή αντικαρκινική θεραπεία, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει εξατομικευμένα να ζυγίζει το όφελος της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μόλυνσης του ασθενούς από κορωνοϊό. Αν ο ασθενής παρουσιάζει ανοχή ή μειωμένη ανταπόκριση στη θεραπεία μπορεί ο ιατρός να κρίνει οφελέστερον την αναβολή ή παράλειψη της θεραπείας για κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω του ενδεχομένου λοίμωξης από τον κορωνοϊό.
Η θεραπεία δεν πρέπει να αναβάλλεται ή να παραλείπεται ενόψει του ενδεχομένου λοίμωξης από κορωνοϊό σε:

  • ασθενείς που χρήζουν επικουρικής ακτινοθεραπείας
  • ασθενείς που χρήζουν επικουρικής/νεοεπικουρικής ανοσοθεραπείας (θα μπορούσε να τροποποιηθεί ο χρόνος χορήγησης, υπό προϋποθέσεις)
  • ασθενείς που χρήζουν επικουρικής/νεοεπικουρικής ορμονοθεραπείας. Σημειώνεται ότι τα φάρμακα αυτά δεν φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο λοίμωξης από τον ιό.
  • ασθενείς που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης για αφαίρεση πρωτοπαθούς όγκου
  • ασθενείς που χρήζουν διαγνωστικής επεμβατικής βιοψίας (βασικό ρόλο εδώ παίζει η κρίση του ιατρού, τα συμπτώματα, η πιθανή διάγνωση, τα οφέλη από πιθανή θεραπεία κα)
  • ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο που χρήζουν ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας με ή χωρίς ανοσοθεραπεία. Σημειώνεται ότι η θεραπεία συντήρησης θα μπορούσε να διακόπτεται.Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει επαγρύπνηση για τυχόν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στους θεράποντες ιατρούς τους και να είναι σίγουροι ότι θα πράξουν πάντοτε προς όφελος του ασθενούς σταθμίζοντας το όφελος από την όποια θεραπεία επί ενδεχομένου προσβολής από τον ιό.
    Αναλυτικά μπορείτε να δείτε εδώ τις προτάσεις της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος https://www.hesmo.gr/el/ενημερωση/covid-19/τελευταία-νέα/334-επείγουσα-ενημέρωση-για-covid-19-οδηγίες-για-ασθενείς-με-ιστορικό-καρκίνου

El Ramahi, R. and A. Freifeld, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Prevention of Influenza Infection in Oncology Patients. J Oncol Pract, 2019. 15(4): p. 177-184.

Liang, W., et al., Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol, 2020. COVID-19 Clinical Oncology Frequently Asked Questions (FAQs) Last Updated - March 12, 2020 ASCO.