Οφθαλμολογικές παθήσεις

Τραυματισμός στο μάτι

Τα μάτια είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και εκτεθειμένο όργανο του σώματος και κάθε τραυματισμός τους οφείλει να αντιμετωπίζεται με ιδιάζουσα προσοχή, προκειμένου να μην επιφέρει μόνιμη απώλεια όρασης ή άλλες επιπλοκές στο άτομο. Για τον σκοπό αυτό, παρακάτω αναφέρονται διάφοροι τρόποι πιθανού τραυματισμού του ματιού, καθώς και τι πρέπει να κάνει το άτομο σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον εαυτό του ή σε όποιον άλλον το έχει ανάγκη.

Χημικό έγκαυμα στο μάτι

Τα διάφορα χημικά που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι ή το χώρο εργασίας κάποιου είναι εύκολο να μεταφερθούν στα μάτια, προκαλώντας ερεθισμό ή και σοβαρό τραυματισμό σε αυτά. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά κατά το χειρισμό τοξικών χημικών ουσιών και να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή με τα χημικά καθαριστικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του σπιτιού.

Οι πρώτες βοήθειες στην περίπτωση χημικών εγκαυμάτων στην περιοχή των ματιών, περιλαμβάνουν:

 • Διατήρηση των ματιών ανοικτών μέχρι να πλυθούν, καθώς εάν το άτομο κλείσει τα μάτια του παγιδεύει τα χημικά μέσα σε αυτά, προκαλώντας περαιτέρω βλάβες.
 • Απαλό πλύσιμο των ματιών με αρκετό νερό, για περίπου 15 με 20 λεπτά, διατηρώντας τα ανοικτά.
 • Άμεση επικοινωνία με κάποιον ιατρό ή μεταφορά στο κοντινότερο νοσοκομείο, εάν το έγκαυμα είναι σοβαρό.
 • Επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων της περιοχής, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό, εφόσον είναι εφικτό να σημειωθεί το όνομα και ο τύπος του χημικού, προκειμένου να ενημερωθεί το Κέντρο Δηλητηριάσεων, αλλά και ο ιατρός και να παρέχουν κατάλληλες συμβουλές και θεραπεία στο άτομο.

Ξένο σώμα στο μάτι

Τα μάτια φυσιολογικά έχουν την ικανότητα να απομακρύνουν τα ξένα σώματα, όπως τα μόρια της σκόνης μέσω των δακρύων. Στην περίπτωση όμως, που το άτομο αντιληφθεί ότι το μάτι του αδυνατεί να αφαιρέσει το ξένο σώμα μόνο του, είναι σημαντικό να προσέξει τα παρακάτω:

 • Να μην τρίψει το μάτι του.
 • Να πλύνει απαλά το μάτι του με αρκετό νερό, διατηρώντας το ανοικτό.
 • Να ανοιγοκλείσει τα μάτια του και να κοιτάξει γύρω γύρω, έως ότου το ξένο σώμα γίνει ορατό και μπορεί να απομακρυνθεί με το νερό.
 • Να επισκεφτεί έναν ιατρό, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλα τα ξένα σώματα έχουν απομακρυνθεί από το μάτι και δεν υπάρχει κάποια γρατζουνιά ή τραυματισμός στην κόρη αυτού.

Τέλος, εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο σφηνωμένο στο μάτι, όπως ένα κομμάτι γυαλί, είναι σημαντικό να μην προσπαθήσει το άτομο να το αφαιρέσει μόνο του, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη ζημιά. Στην περίπτωση αυτή, το μάτι θα πρέπει να καλυφθεί με μια γάζα και το άτομο να μεταφερθεί άμεσα στο κοντινότερο ιατρικό κέντρο.

Χτύπημα ή τραυματισμός στο μάτι

Ένα ελαφρύ χτύπημα στο μάτι μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι χωρίς την ανάγκη ιατρικής παρέμβασης, παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να παρακολουθείται συνεχώς για ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού ή μόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, το άτομο συστήνεται:

 • Να εναποθέσει απαλά, κρύες κομπρέσες ή πάγο τυλιγμένο με κάποιο ύφασμα, πάνω στο μάτι για περίπου 5 με 10 λεπτά και έπειτα να κάνει ένα διάλειμμα 5 λεπτών και να επαναλάβει το ίδιο.
 • Να επικοινωνήσει με έναν ιατρό, ο οποίος θα εξετάσει το μάτι για τυχόν ζημιά που μπορεί να έχει προκληθεί.
 • Να χρησιμοποιήσει ζεστές κομπρέσες, μετά τις πρώτες 24 ώρες, προκειμένου να περιοριστεί το πρήξιμο.

Τέλος, σε περίπτωση που το τραύμα είναι σοβαρό, για παράδειγμα υπάρχει κάταγμα κρανίου ή αιμορραγία, το άτομο θα πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στα επείγοντα περιστατικά το κοντινότερου νοσοκομείου. Ενώ, άλλες ενδείξεις ότι απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση, περιλαμβάνουν:

 • Αλλαγές στην όραση
 • Καταρροή υγρών από τα μάτια
 • Επίμονο και έντονο πόνο
 • Ορατές ανωμαλίες στην όψη του εσωτερικού του ματιού ή αιμορραγία στον σκληρό χιτώνα αυτού, που είναι το λευκό τμήμα γύρω από την κόρη. 

Κόψιμο ή τρύπημα στο μάτι

Εάν κάποιος έχει κόψιμο ή τρύπημα στο μάτι ή στο χείλος του ματιού είναι σημαντικό να ζητήσει άμεση ιατρική παρέμβαση, ενώ μέχρι να φτάσει στον ιατρό, θα πρέπει:

 • Να μην πλύνει το μάτι του.
 • Να μην επιχειρήσει να αφαιρέσει, τυχόν αντικείμενο που μπορεί να είναι σφηνωμένο ή καρφωμένο στο μάτι, καθώς αυτό θα προκαλέσει σοβαρότερη ζημιά.
 • Να καλύψει το μάτι του με μια γάζα ή μια ειδική ασπίδα ματιού, έως ότου φτάσει στο κοντινότερο νοσοκομείο.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved