Αυτοάνοσες Aιμολυτικές Aναιμίες: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Τι είναι οι αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες και που οφείλονται; Οι Αυτοάνοσες Αιμολυτικές Αναιμίες (ΑΑΑ) οφείλονται στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων έναντι των ερυθροκυττάρων και έχουν σαν συνέπεια τη βράχυνση του χρόνου ζωής …

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

Τι είναι η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία; Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΗΑ) είναι μία ομάδα διαταραχών όπου το ανοσοποιητικό σύστημα λανθασμένα επιτίθεται και καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτές οι σπάνιες παθήσεις …