Εξέταση καλίου αίματος (K)

Τι είναι η εξέταση καλίου αίματος; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τη συγκέντρωση του καλίου στο αίμα. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης, ένα ηλεκτρικά φορτισμένο χημικό στοιχείο που συνεισφέρει …

Υπερκαλιαιμία

Τι είναι η υπερκαλιαιμία; Το κάλιο είναι ένας απαραίτητος ηλεκτρολύτης, δηλαδή είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος. Το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νευρικά και …