Καρκινικοί δείκτες: Τι είναι και πώς χρησιμεύουν στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου;

Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες; Καρκινικός δείκτης καλείται οποιαδήποτε ουσία παρουσιάζεται ή παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα ή άλλα κύτταρα του σώματος ως απόκριση στον καρκινικό όγκο ή σε διάφορες …