Καρκίνος

Καρκινικοί δείκτες: Τι είναι και πώς χρησιμεύουν στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου;

Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες;

Καρκινικός δείκτης καλείται οποιαδήποτε ουσία παρουσιάζεται ή παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα ή άλλα κύτταρα του σώματος ως απόκριση στον καρκινικό όγκο ή σε διάφορες καλοήθεις (μη καρκινικές) καταστάσεις και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον καρκίνο, όπως για παράδειγμα πόσο επιθετικός είναι, σε ποια θεραπεία μπορεί να ανταποκριθεί και αν ανταποκρίνεται τελικά στην εκάστοτε θεραπεία.

Οι καρκινικοί δείκτες συνήθως είναι πρωτεΐνες ή άλλες ουσίες, όπως στεροειδείς ορμόνες, γλυκολιπίδια, γλυκοπρωτεϊνες, ένζυμα, πολυπεπτίδια, βιογενείς αμίνες, αντιγόνα όγκων και νουκλεϊκά οξέα,  που απαντώνται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα καρκινικά κύτταρα από ότι στα φυσιολογικά.  Αυτές μπορούν να ανιχνευθούν στο αίμα, στα ούρα, στα κόπρανα, στους όγκους ή σε άλλους ιστούς και υγρά του σώματος κάποιων ασθενών με καρκίνο. Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότεροι γονιδιακοί δείκτες (όπως μεταλλάξεις ογκογονιδίων ή ογκοκατασταλτικών γονιδίων, πρότυπα έκφρασης ογκογονιδίων και επιγενετικές αλλαγές στο DNA των καρκινικών κυττάρων) που ανιχνεύονται στους ίδιους τους όγκους ή σε θραύσματά τους και αποβάλλονται στα σωματικά υγρά.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί και μπει στην καθημερινή κλινική πράξη πολλοί διαφορετικοί καρκινικοί δείκτες. Κάποιοι είναι εξειδικευμένοι και σχετίζονται μόνο με έναν τύπο καρκίνου, ενώ άλλοι δεν είναι τόσο ειδικοί και ανιχνεύονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Πόσο χρήσιμοι είναι οι καρκινικοί δείκτες στην κλινική πράξη;

Διακρίνονται δύο κύριοι τύποι καρκινικών δεικτών: Οι καρκινικοί δείκτες  που αποδίδονται/εκκρίνονται από τα κύτταρα στο εξωκυττάριο περιβάλλον τους και οι δείκτες του καρκινικού ιστού.

Τους “κυκλοφορούντες” καρκινικούς δείκτες μπορούμε να συναντήσουμε στο αίμα, τα ούρα, τα κόπρανα ή άλλα σωματικά υγρά ορισμένων ασθενών με καρκίνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών χρησιμοποιείται για:

 • Εκτίμηση πρόγνωσης
 • Προσδιορισμό του σταδίου του καρκίνου
 • Ανίχνευση καρκίνου που επιμένει μετά τη θεραπεία (υπολειμματική νόσος) ή που έχει επιστρέψει μετά τη θεραπεία (υποτροπή)
 • Αξιολόγηση του πόσο καλά έδρασε η θεραπεία
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της θεραπείας

Αν και ένα αυξημένο επίπεδο ενός καρκινικού δείκτη μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία καρκίνου και μπορεί μερικές φορές να βοηθήσει στη διάγνωσή του, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για τη διάγνωση του καρκίνου. Για παράδειγμα, υπάρχουν μη καρκινικές καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων ορισμένων καρκινικών δεικτών. Επιπλέον, δεν έχουν όλοι οι ασθενείς με έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου υψηλότερο επίπεδο καρκινικού δείκτη που να σχετίζεται με αυτόν τον καρκίνο. Ως εκ τούτου, οι μετρήσεις των κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών συνδυάζονται συνήθως με τα αποτελέσματα άλλων εξετάσεων, όπως βιοψιών ή απεικονίσεων, για τη διάγνωση του καρκίνου.

Οι καρκινικοί δείκτες μπορούν επίσης να μετρώνται περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου. Τέτοιες «σειριακές μετρήσεις», οι οποίες δείχνουν πώς αλλάζει το επίπεδο ενός καρκινικού δείκτη με την πάροδο του χρόνου, είναι συνήθως πιο σημαντικές από μια μεμονωμένη μέτρηση. Για παράδειγμα, μια μείωση των επιπέδων ενός κυκλοφορούντος καρκινικού δείκτη μπορεί να υποδεικνύει ότι ο καρκίνος ανταποκρίνεται στη θεραπεία, ενώ μια αυξημένη ή αμετάβλητη τιμή μπορεί να υποδηλώνει ότι ο καρκίνος δεν ανταποκρίνεται στο τρέχον σχήμα θεραπείας.

Οι κυκλοφορούντες καρκινικοί δείκτες μπορούν επίσης να μετρηθούν περιοδικά μετά τη λήξη της θεραπείας για να ελεγχθεί η υποτροπή (η επιστροφή του καρκίνου).

Ένας πολύ συχνός καρκινικός δείκτης είναι η καλσιτονίνη (μετρούμενη στο αίμα), η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, τον έλεγχο υποτροπής και την εκτίμηση της πρόγνωσης στον μυελοειδή καρκίνο του θυρεοειδούς. Το CA-125 (στο αίμα) χρησιμεύει στην παρακολούθηση του καρκίνου των ωοθηκών, τόσο για την λειτουργία της θεραπείας, όσο και για την υποτροπή της νόσου. Η μέτρηση της β-2 μικροσφαιρίνης (μετρούμενη στο αίμα, τα ούρα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό) βοηθά στην εκτίμηση της πρόγνωσης και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και ορισμένων λεμφωμάτων.

Οι καρκινικοί δείκτες του ιστού βρίσκονται στους ίδιους τους όγκους και μπορούν να ανιχνευθούν σε ένα δείγμα του όγκου που λαμβάνεται από τη βιοψία. Οι καρκινικοί αυτοί δείκτες είναι σημαντικό να ανιχνευθούν για:

 • Τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση ή/και ταξινόμηση του καρκίνου
 • Την εκτίμηση της πρόγνωσης του συγκεκριμένου καρκίνου
 • Την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (στοχευμένη θεραπεία)

Οι καρκινικοί δείκτες του ιστού που υποδεικνύουν αν κάποιος είναι υποψήφιος για μια πολύ συγκεκριμένη θεραπεία ονομάζονται και βιοδείκτες για τη θεραπεία του καρκίνου. Οι εξετάσεις των βιοδεικτών αυτών είναι συνήθως γενετικές και ανιχνεύουν μεταλλάξεις γονιδίων υπεύθυνων για τον κυτταρικό κύκλο και την ανάπτυξη του όγκου.

Μερικά παραδείγματα καρκινικών δεικτών που χρησιμοποιούνται ως βιοδείκτες για τη θεραπεία του καρκίνου περιλαμβάνουν:

 • Τον υποδοχέα οιστρογόνων και τον υποδοχέα προγεστερόνης, οι οποίοι ελέγχονται για να προσδιοριστεί εάν κάποιος με καρκίνο του μαστού πρέπει να λάβει θεραπεία με ορμονοθεραπεία.
 • Την ανίχνευση γονιδιακής μετάλλαξης του FGFR3, για τον προσδιορισμό της θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης
 • Ανίχνευση του παράγοντα PD-L1, για να διαπιστωθεί εάν τα άτομα με οποιονδήποτε από τους διάφορους τύπους καρκίνου είναι υποψήφια για θεραπεία με αναστολέα ανοσολογικού σημείου ελέγχου

Από ορισμένους όγκους απελευθερώνονται καρκινικά κύτταρα και γενετικό υλικό στην κυκλοφορία του αίματος, είναι μερικές φορές δυνατό να εξεταστούν βιοδείκτες σε δείγματα αίματος. Αν και αυτές οι «υγρές βιοψίες» δεν χρησιμοποιούνται ακόμη συστηματικά, έχουν πολλά πιθανά πλεονεκτήματα. Επειδή δεν περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση, μπορούν να γίνουν πιο συχνά και λιγότερα επεμβατικά από τις τυπικές βιοψίες. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν όταν οι χειρουργικές βιοψίες δεν είναι δυνατές, όπως όταν οι όγκοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν ή οι ασθενείς δεν θα άντεχαν τη χειρουργική επέμβαση.

Οι εξετάσεις υγρής βιοψίας μπορούν συχνά να ανιχνεύσουν πολλαπλούς βιοδείκτες που σχετίζονται με τον καρκίνο. Για παράδειγμα, το τεστ Foundation One Liquid CDx είναι εγκεκριμένο για την ανίχνευση γενετικών μεταλλάξεων σε 324 γονίδια και δύο γονιδιωματικές υπογραφές σε οποιονδήποτε τύπο συμπαγούς όγκου. Η εξέταση μπορεί επίσης να προσδιορίσει ποιοι ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, μελάνωμα, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχέος εντέρου ή καρκίνο των ωοθηκών μπορούν να επωφεληθούν από 15 διαφορετικές στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές εγκεκριμένες από τον FDA.

Ποιοι καρκινικοί δείκτες χρησιμοποιούνται σήμερα και για ποιους τύπους καρκίνου;

Αρκετοί καρκινικοί δείκτες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για ένα ευρύ φάσμα τύπων καρκίνου.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται καρκινικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως, κυρίως για τον προσδιορισμό της θεραπείας ή για να βοηθήσουν στη διάγνωση του καρκίνου. Νέοι καρκινικοί δείκτες, έπειτα από μελέτες, διατίθενται στην επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος επίσης, δεν περιλαμβάνει αρκετούς καρκινικούς δείκτες που ελέγχονται με ανοσοφαινότυπο ή ανοσοϊστοχημεία, οι οποίοι βοηθούν στη διάγνωση του καρκίνου και στη διάκριση διαφόρων τύπων καρκίνου.

Εικόνα 1: Καρκινικοί δείκτες καρκίνου όρχεος

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ALK (υπερέκφραση και γονιδιακές αναδιατάξεις) μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα, ιστιοκυττάρωση όγκος προσδιορισμός θεραπείας και πρόγνωσης
Alpha-fetoprotein (AFP) Καρκίνος ήπατος, όγκοι γεννητικών κυττάρων αίμα διάγνωση καρκίνου ήπατος, ανταπόκριση στη θεραπεία, σταδιοποίηση, πρόγνωση
B-cell immunoglobulin (γονιδιακή αναδιάταξη) Λέμφωμα Β-κυττάρων αίμα, μυελός ή καρκινικός όγκος διάγνωση και αποτελεσματικότητα θεραπείας
BCL2 (γονιδιακή αναδιάταξη) Λεμφώματα, Λευχαιμίες αίμα, μυελός ή καρκινικός όγκος διάγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
Β2Μ Πολλαπλούν Μυέλωμα, Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, μερικά Λεμφώματα αίμα, ούρα, ΕΝΥ Πρόγνωση και ανταπόκριση στη θεραπεία
Beta-hCG Χοριοκαρκίνωμα και όγκοι γεννητικών κυττάρων αίμα, ούρα σταδιοποίηση, πρόγνωση, ανταπόκριση στη θεραπεία
ΒΤΑ Καρκίνος ουροδόχου κύστεως, νεφρών ή ουρητήρων ούρα

Ως παρακολούθηση με κυτταρολογία
και κυστεοσκόπηση ασθενών που είναι ήδη γνωστό
ότι έχουν καρκίνο της ουροδόχου κύστης

BRCA1 & BRCA2 (γονιδιακές μεταλλάξεις) Καρκίνος ωοθηκών και μαστού αίμα ή/και δείγμα όγκου Προδιορισμός θεραπείας
BCR-ABL (fusion gene) Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία αίμα, μυελός Διάγνωση, ανταπόκριση σε στοχευμένη θεραπεία, προσδιορισμός θεραπείας
BRAF V600 (μεταλλάξεις) Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος παχέος εντέρου, Μελάνωμα, ιστιοκυττάρωση Langerhans, νόσος Erdheim-Chester δείγμα όγκου Προσδιορισμός θεραπείας
C-kit/CD117 γαστροοισοφαγικός καρκίνος στρώματος όγκος, αίμα, μυελός διάγνωση, προσδιορισμός θεραπείας
CA15-3/CA27.29 καρκίνος μαστού αίμα Αποτελεσματικότητα θεραπείας, υποτροπή καρκίνου
CA19-9 παγκρεατικός, χοληδόχων κύστεων και χοληδόχου πόρου και γαστρικός καρκίνος αίμα Αποτελεσματικότητα θεραπείας
CA-125 καρκίνος ωοθηκών αίμα Διάγνωση, ανταπόκριση στη θεραπεία, αξιολόγηση υποτροπής
CA 27.29 καρκίνος μαστού αίμα αξιολόγηση μετάστασης ή υποτροπής
Calcitonin Μυελοειδής καρκίνος του θυρεοειδούς αίμα διάγνωση, αποτελεσματικότητα θεραπείας, αξιολόγηση υποτροπής
Carcinoembryonic antigen (CEA) Καρκίνος παχέος εντέρου κ.α. αίμα Αποτελεσματικότητα θεραπείας, αξιολόγηση μετάστασης ή υποτροπής
CD19 Λέμφωμα Β-κυττάρων και Λευχαιμίες αίμα, μυελός Διάγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
CD20 Non-Hodgkin λέμφωμα αίμα Προσδιορισμός θεραπείας
CD22 Λέμφωμα Β-κυττάρων και Λευχαιμίες αίμα, μυελός Διάγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
CD25 Non-Hodgkin T-λέμφωμα αίμα Προσδιορισμός θεραπείας
CD30 Hodgkin λέμφωμα, Β- και Τ- κυττάρων λεμφώματα όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
CD33 Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία αίμα Προσδιορισμός θεραπείας
Chromogranin A (CgA) Νευροενδοκρινείς όγκοι αίμα Διάγνωση, Ανταπόκριση στη θεραπεία, αξιολόγηση υποτροπής
Chromosome 17p deletion Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία αίμα Προσδιορισμός θεραπείας
Chromosomes 3, 7, 17, and 9p21 Καρκίνος ουροδόχου κύστης ούρα Αξιολόγηση υποτροπής
Circulating tumor cells of epithelial origin (CELLSEARCH) μεταστατικός καρκίνος μαστού, προστάτη και παχέος εντέρου αίμα Πρόγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
Cytokeratin fragment 21-1 καρκίνος πνεύμονα αίμα διαχείριση υποτροπής
Cyclin D1 (CCND1) gene rearrangement or expression Λέμφωμα, μυέλωμα όγκος Διάγνωση
Des-gamma-carboxy prothrombin (DCP) Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα αίμα Αποτελεσματικότητα θεραπείας και προσδιορισμός υποτροπής
DPD gene mutation Καρκίνοι μαστού, παχέος εντέρου, γαστρικού και παγκρέατος αίμα Πρόγνωση ρίσκου τοξικής αντίδρασης στο 5-FU
EGFR gene mutation Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα όγκος Προδιορισμός θεραπείας και πρόγνωσης
Estrogen receptor (ER)/progesterone receptor (PR) καρκίνος μαστού όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
FGFR2 and FGFR3 gene mutations Καρκίνος ουροδόχου κύστεως όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
Fibrin/fibrinogen Καρκίνος ουροδόχου κύστεως ούρα Απόκριση στη θεραπεία
FLT3 gene mutations Οξεία μυελογενής λευχαιμία αίμα Προσδιορισμός θεραπείας
Gastrin Γαστρίνωμα αίμα Διάγνωση, αποτελεσματικότητα θεραπείας, έλεγχος υποτροπής
HE4 Καρκίνος ωοθηκών αίμα Προδιορισμός θεραπείας, πρόοδος ασθένειας και έλεγχος υποτροπής
HER2/neu gene amplification or protein overexpression καρκίνος μαστού, ωοθηκών, ουδόχου κύστεως, παγκρέατος και στομάχου όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
5-HIAA Καρκινοειδείς όγκοι ούρα Διάγνωση και έλεγχος ασθένειας
IDH1 and IDH2 gene mutations Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία αίμα και μυελός Προσδιορισμός θεραπείας
Immunoglobulins Πολλαπλούν Μυέλωμα αίμα, ούρα Διάγνωση, Απόκριση στη θεραπεία και έλεγχος υποτροπής
IRF4 gene rearrangement Λέμφωμα όγκος Διάγνωση
JAK2 gene mutation Λευχαιμία αίμα, μυελός Διάγνωση
KRAS gene mutation Καρκίνος παχέος εντέρου και μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
Lactate dehydrogenase όγκοι γεννητικών κυττάρων, λέμφωμα, λευχαιμίες, μελάνωμα, νευροβλάστωμα αίμα Προσδιορισμός σταδίου, πρόγνωση και απόκριση στη θεραπεία
Microsatellite instability (MSI) and/or mismatch repair deficient (dMMR)  Καρκίνος παχέος εντέρου κ.α. όγκος Προσδιορισμός θεραπείας και ασθενών που ανήκουν στην ομάδα συνδρόμων που προδιαθέτουν καρκίνο
MYC gene expression Λεμφώματα, λευχαιμίες όγκος Διάγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
MYD88 gene mutation Λέμφωμα όγκος Διάγνωση και προσδιορισμός θεραπείας
Myeloperoxidase (MPO) Λευχαιμία αίμα Διάγνωση
Neuron-specific enolase (NSE) Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, νευροβλάστωμα, νευροενδοκρινείς όγκοι αίμα Διάγνωση και απόκριση στη θεραπεία
NTRK gene fusion Συμπαγείς όγκοι όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
Nuclear matrix protein 22 Καρκίνος ουροδόχου κύστης ούρα ανταπόκριση στη θεραπεία
PCA3 mRNA Καρκίνος προστάτη ούρα (συλλέγονται μετά από ψηφιακή ορθική εξέταση) Ανάγκη για επαναλαμβανόμενη βιοψία μετά από αρνητική βιοψία
Prostatic Acid Phosphatase (PAP) Μετασταστικός καρκίνος προστάτη αίμα Διάγνωση κακώς διαφοροποιημένων καρκινωμάτων
PML/RARα fusion gene Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία αίμα, μυελός των οστών Διάγνωση, πρόβλεψη ανταπόκρισης στη θεραπεία, αποτελεσματικότητα θεραπείας, παρακολούθηση ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου, πρόβλεψη υποτροπής
Programmed death ligand 1 (PD-L1) Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος ήπατος, καρκίνος στομάχου, γαστροοισοφαγικός καρκίνος, Hodgkin λέμφωμα, άλλοι επιθετικοί υποτύποι λεμφώματος όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
Prostate-specific antigen (PSA) Καρκίνος προστάτη αίμα Διάγνωση, ανταπόκριση στη θεραπεία, υποτροπή
ROS1 gene rearrangement Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα όγκος Προσδιορισμός θεραπείας
Soluble mesothelin-related peptides (SMRP) Μεσοθηλίωμα αίμα Προσδιορισμός προόδου ή υποτροπής
Somatostatin receptor Νευροεινδοκρινείς όγκοι παγκρέατος όγκος Προδιορισμός θεραπείας
T-cell receptor gene rearrangement Λέμφωμα Τ-κυττάρων Μυελός των οστών, ιστός, σωματικά υγρά, αίμα Διάγνωση
Terminal transferase (TdT) Λευχαιμία, Λέμφωμα όγκος, αίμα Διάγνωση
Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) enzyme activity or TPMT genetic test Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία αίμα και επίχρισμα στοματικής κοιλότητας Πρόβλεψη του κινδύνου σοβαρής τοξικότητας μυελού των οστών (μυελοκαταστολή) με θεραπεία θειοπουρίνης
Thyroglobulin Καρκίνος θυρεοειδούς αίμα Απόκρυση στη θεραπεία και έλεγχος υποτροπής
UGT1A1*28 variant homozygosity Καρκίνος παχέος εντέρου Επίχρισμα αίματος και στοματικής κοιλότητας Πρόβλεψη τοξικότητας από θεραπεία με ιρινοτεκάνη
Urine catecholamines: VMA and HVA Νευροβλάστωμα ούρα Διάγνωση
Urokinase plasminogen activator (uPA) and plasminogen activator inhibitor (PAI-1) Καρκίνος μαστού όγκος Προσδιορισμός επιθετικότητας καρκίνου και θεραπείας
5-Protein signature (OVA1) Καρκίνος ωοθηκών αίμα Προεγχειρητική εκτίμηση της πυελικής μάζας για ύποπτο καρκίνο ωοθηκών
17-Gene signature (Oncotype DX GPS test) Καρκίνος προστάτη όγκος Προσδιορισμός επιθετικότητας του καρκίνου και θεραπείας
21-Gene signature (Oncotype DX) Καρκίνος μαστού όγκος Προσδιορισμός αντίστασης στη θεραπεία και θεραπευτικού σχεδιασμού
46-Gene signature (Prolaris) Καρκίνος Προστάτη όγκος Προσδιορισμός επιθετικότητας καρκίνου και θεραπείας
70-Gene signature (Mammaprint) Καρκίνος μαστού όγκος Προσδιορισμός κινδύνου υποτροπής

Χρησιμεύουν οι καρκινικοί δείκτες στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου;

Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να υπάρχει ένας καρκινικός δείκτης που να ανιχνεύει την ασθένεια σε πρώιμα στάδια, να μας προειδοποιεί και να το αντιμετωπίζουμε; Εκατομμύρια χρημάτων δαπανώνται ετησίως για έρευνες ώστε να βελτιωθεί η διάγνωση και οι θεραπευτικές μέθοδοι του καρκίνου.

Επειδή οι καρκινικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης ενός όγκου στη θεραπεία και για την πρόγνωση, οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα μπορούσαν επίσης να είναι χρήσιμοι στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου που στοχεύουν στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, προτού υπάρξουν συμπτώματα.

Ωστόσο, μελέτες για να διαπιστωθεί εάν οι κυκλοφορούντες καρκινικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του καρκίνου έχουν γενικά καταλήξει ότι αυτοί οι δείκτες δεν ταυτοποιούν όλους τους ασθενείς με τη νόσο (δεν είναι αρκετά ευαίσθητοι) ή ότι υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία καρκίνου σε άτομα που δεν το έχουν (δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι). Όταν μια εξέταση έχει χαμηλή ειδικότητα, οι άνθρωποι πρέπει να προβούν σε περαιτέρω εξετάσεις για να καθορίσουν εάν υπάρχει καρκίνος. Και ορισμένες εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου που βασίζονται σε καρκινικούς δείκτες έχουν αποδειχθεί ότι οδηγούν σε υπερδιάγνωση, η οποία συμβαίνει όταν οι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνους που δεν θα τους επηρέαζαν ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Για παράδειγμα, η εξέταση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) χρησιμοποιήθηκε συνήθως στο παρελθόν για τον έλεγχο των ανδρών για καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, καθώς μάθαιναν περισσότερα για τους περιορισμούς του τεστ (συμπεριλαμβανομένης της σχετικά χαμηλής ειδικότητας), οι ιατρικές ομάδες άρχισαν να συνιστούν τη χρήση του για έλεγχο ρουτίνας του πληθυσμού.

Εν κατακλείδι, οι καρκινικοί δείκτες βοηθούν κυρίως στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο, αν όμως χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, παραπλανούν και τρομοκρατούν τους ασθενείς.