Γενικευμένες τονικοκλονικές επιληπτικές κρίσεις

Τι είναι οι γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις; Μία γενικευμένη τονικοκλονική κρίση (grand mal) είναι μία διαταραχή της λειτουργίας και στις δυο πλευρές του εγκεφάλου. Η διαταραχή προκαλείται από ηλεκτρικά σήματα που …