Αναιμία από έλλειψη σιδήρου λόγω βαριών εμμηνορροϊκών περιόδων: Τι είναι και πώς θεραπεύεται;

Η σιδηροπενική αναιμία από βαριές εμμηνορροϊκές περιόδους είναι πολύ συχνή. Σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, είναι η πιο συχνή αιτία σιδηροπενικής αναιμίας. Η βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία εκτιμάται ότι επηρεάζει έως …

μεγαλοβλαστική αναιμία

Μεγαλοβλαστική αναιμία

Τι είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία; Η μεγαλοβλαστική αναιμία είναι ένας τύπος αναιμίας, μιας διαταραχής του αίματος στην οποία ο αριθμός των ερυθροκυττάρων είναι χαμηλότερος από τον φυσιολογικό. Τα ερυθροκύτταρα ή …