οξεία HIV λοίμωξη

Οξεία HIV λοίμωξη

Τι είναι η οξεία HIV λοίμωξη; Η οξεία HIV λοίμωξη είναι μια κατάσταση που αναπτύσσεται μέσα σε δύο με τέσσερεις εβδομάδες μετά τη μόλυνση ενός ατόμου από τον ιό HIV …

Απλός έρπης

Τι είναι ο απλός έρπης; Ο ιός του απλού έρπητα (HSV) είναι η αιτία μιας ευρέως διαδεδομένης μόλυνσης που ονομάζεται έρπης. Ο έρπης μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα μέρη του …