νόσος του Huntington

1Νόσος του Huntington

Τι είναι η νόσος του Huntington; Η νόσος του Huntington είναι μια κληρονομική διαταραχή στην οποία τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου σταδιακά εκφυλίζονται. Αυτό επηρεάζει τις κινήσεις, τα συναισθήματα και …

© Jarun011 | Dreamstime Stock Photos

2Υπασβαιστιαιμία

Τι είναι η υπασβεστιαιμία; Υπασβεστιαιμία είναι μία διαταραχή που οφείλεται στα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Το ασβέστιο είναι ένα ζωτικό μεταλλικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για …