Μολυσματικές ασθένειες

Τα χλαμύδια μπορούν να βλάψουν την ανδρική γονιμότητα

© Korrawin Khanta | Dreamstime Stock Photos
© Korrawin Khanta | Dreamstime Stock Photos

Η αδιάγνωστη μόλυνση από χλαμύδια μπορεί να επιφέρει προβλήματα στην ανδρική γονιμότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Ken Beagley, γιατρός ανοσολογίας στο Queensland University of Technology στην Αυστραλία, επισήμανε πως η λοίμωξη από χλαμύδια έχει συσχετιστεί με τη στειρότητα των γυναικών, αλλά η ιατρική κοινότητα γνωρίζει ακόμη πολύ λίγα για την επίδραση που ενδέχεται να έχει στην ανδρική στειρότητα, ειδικά αν οι άνδρες δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Τι είναι μόλυνση από χλαμύδια;

Τα χλαμύδια είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στα χλαμύδια ανήκουν μικροοργανισμοί του είδους Chlamydia trichomatis και έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των ιών και των βακτηρίων. Τα εν λόγω παράσιτα εισέρχονται στα κύτταρα του ανθρώπου και εξαρτώνται από αυτά για την επιβίωση τους, ενώ είναι πολύ ευαίσθητα στα αντιβιοτικά.

Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από χλαμύδια, συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Ειδικότερα, περίπου το 90% των γυναικών και το 70% των ανδρών με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δρ. Beagley, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα, καθώς οι φορείς μπορούν να μεταδώσουν εν αγνοία τους τη λοίμωξη στους σεξουαλικούς τους συντρόφους. Τόσο τα χλαμύδια, όσο και άλλα παρόμοια νοσήματα, αν δεν αντιμετωπιστούν μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο γεννητικό σύστημα ανδρών και γυναικών.

Τα χλαμύδια μπορούν να βλάψουν την ανδρική γονιμότητα;

Η αυστραλιανή έρευνα είναι η πρώτη που μελέτησε το εν λόγω σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, σε βιοψίες ιστών των όρχεων στείρων ανδρών, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένη αιτία για τη στειρότητα τους, διαπιστώνοντας ότι τα χλαμύδια εμφανίστηκαν σταθερά στις βιοψίες ιστών των όρχεων 43ων  από τους 95 άνδρες (45.3%), οι οποίοι δεν είχαν καθορισμένη αιτία για την υπογονιμότητας τους.

Επιπρόσθετα, τα χλαμύδια βρέθηκαν στο 16,7% των φρέσκων βιοψιών των όρχεων, δηλαδή σε 3 από τους 18 άντρες, οι οποίοι επίσης δεν είχαν σαφή αίτια στειρότητας. Μάλιστα, 12 από τους 18 (66,7%) είχαν ειδικά αντισώματα για τα χλαμύδια, υποδηλώνοντας ότι είχαν εκτεθεί στα βακτήρια, αλλά κανένας δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα ή είχε διαγνωστεί με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Beagley, αυτή είναι η πρώτη αναφερθείσα απόδειξη της μόλυνσης από χλαμύδια στον ανθρώπινο ιστό των όρχεων «και παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι τα χλαμύδια ήταν η αιτία της υπογονιμότητας των ανδρών αυτών, πρόκειται για ένα σημαντικό εύρημα» σημείωσε, υποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη μελέτη αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό ανεπιθύμητης μόλυνσης από χλαμύδια και εξηγεί τον πιθανό ρόλο αυτής της μόλυνσης στην αποτυχία ανάπτυξης σπέρματος στους όρχεις.

Μάλιστα, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, έρχονται να ενισχύσουν τα ευρήματα της μελέτης, διότι διαπίστωσαν ότι τα χλαμύδια στα αρσενικά ποντίκια επιφέρουν μια χρόνια λοίμωξη στους όρχεις που παρεμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξη φυσιολογικού σπέρματος.

Περεταίρω έρευνα

Μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητο να εξετάσουν το πώς η μόλυνση από χλαμύδια καταφέρνει να προκαλέσει βλάβη στο αρσενικό αναπαραγωγικό σύστημα συμβάλλοντας στην υπογονιμότητα.