Ομάδες αίματος: Πόσες υπάρχουν και γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια έχουμε;

Οι μεταγγίσεις αίματος είναι απαραίτητες και σωτήριες σε διάφορες καταστάσεις. Για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια όμως μια μετάγγιση αίματος, το αίμα του δότη και του λήπτη πρέπει να είναι συμβατά, …