Καρκίνος

Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο στην ουροδόχο κύστη

Είναι πιο συχνός ο καρκίνος στην ουροδόχο κύστη ανάμεσα στους καπνιστές;

Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο της ουροδόχου κύστεως σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία διαπίστωσε επιπλέον πως το ποσοστό των αντρών και των γυναικών που εμφανίζουν καρκίνο στην ουροδόχο κύστη είναι το ίδιο. Το κάπνισμα είναι ο πιο γνωστός παράγοντας κινδύνου καρκίνου ουροδόχου κύστεως, ενώ προηγούμενες έρευνες αποκάλυψαν πως το 20-30% των περιστατικών καρκίνου στην κύστη στις γυναίκες οφειλόταν στο κάπνισμα.

Τι έδειξαν αποτελέσματα έρευνας για τον καρκίνο στην ουροδόχο κύστη

Για τις ανάγκες της νέας έρευνας ο Dr. Neal Freedman και οι συνεργάτες του στο National Cancer Institute (NCI) χρησιμοποίησαν στοιχεία από 450.000 συμμετέχοντες στο NIH-AARP Diet and Health Study. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1995 και η έρευνα διήρκεσε 11 έτη, ενώ τα αποτελέσματα της δημοσιεύτηκαν το 2011 στο Journal Of the American Medical Association.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως το κάπνισμα ευθύνεται για τις μισές περίπου περιπτώσεις καρκίνου ουροδόχου κύστεως στις γυναίκες, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο των αντρών τόσο σε αυτή όσο και σε προηγούμενες έρευνες. Η αύξηση του ποσοστού του καρκίνου στις γυναίκες πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός πως υπάρχει αύξηση στο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού που καπνίζει σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως;

Οι ερευνητές παρατήρησαν ισχυρή σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και στον καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, ενώ οι πρώην καπνιστές έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν το συγκεκριμένο είδος καρκίνου σε σχέση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ- οι τωρινοί καπνιστές έχουν 4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση με τους μη καπνιστές, αναφέρουν οι ειδικοί.

‘Οι τωρινοί καπνιστές στην μελέτη μας είχαν τετραπλάσιο ρίσκο να αναπτύξουν καρκίνο στην ουροδόχο κύστη σε σχέση με τον τριπλάσιο που έδειχναν οι παλαιότερες μελέτες, πιθανότατα εξαιτίας των αλλαγών στην σύνθεση των συστατικών των τσιγάρων ή των συνηθειών καπνίσματος με την πάροδο των ετών’ αναφέρει ο Ν.Freedman.

Ποια ήταν τα συμπεράσματα των ειδικών από τις μέχρι στιγμής έρευνες σχετικά με τον καρκίνο στην ουροδόχο κύστη;

Αν και το κάπνισμα φαίνεται πως έχει περίπου τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στους άντρες και στις γυναίκες, οι άντρες είναι τέσσερις φορές πιο πιθανόν να διαγνωστούν με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, ενώ υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου υπάρχουν ακόμη και σε όσους άντρες δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Αυτές οι διαφορές, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες μελέτες, δείχνουν πως οι διαφορές εξηγούν μονάχα ένα μέρος του προβλήματος, καθώς άλλοι παράγοντες, όπως η έκθεση σε επικίνδυνους παράγοντες στο χώρο εργασίας, αλλά και διαφορές στη φυσιολογία, μπορεί να συμβάλουν στη διαφορά αυτή των ποσοστών καρκίνου ανάμεσα στα δύο φύλα.

 

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Smoking and Bladder Cancer nih.gov/news-events/nih-research-matters/smoking-bladder-cancer

Bladder Cancer—Patient Version cancer.gov/types/bladder