Ψυχική υγεία

Υπέρταση: Η διαχείριση του άγχους μειώνει την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής;

Ο έλεγχος του άγχους μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Το ερώτημα είναι όμως, κατά πόσον αυτός ο έλεγχος μπορεί να μειώσει και την ανάγκη για λήψη φαρμάκων;

Μπορεί η διαχείριση του άγχους να μειώσει την ανάγκη για λήψη αντιϋπερτασικών φαρμάκων;

Οι ερευνητές, για να καταφέρουν να απαντήσουν αυτό το ερώτημα, διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη μελέτη, ώστε να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι ασκήσεις ανταπόκρισης χαλάρωσης, στην μείωση της αρτηριακής πίεσης και στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για φαρμακευτική αγωγή.

Σημειώνεται ότι ανταπόκριση χαλάρωσης ονομάζεται η φυσιολογική κατάσταση που προκαλείται από μια ποικιλία ψυχικών και σωματικών τεχνικών που αποσκοπούν στη μείωση του στρες.

Στην μελέτη αυτή συμμετείχαν 122 άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, με συστολική αρτηριακή πίεση 140 -159 mm Hg, η οποία χρειάζεται τουλάχιστον δύο φάρμακα για να τεθεί υπό έλεγχο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα έκανε ασκήσεις ανταπόκρισης χαλάρωσης για οκτώ εβδομάδες, ενώ τα άτομα της δεύτερης ομάδας εκπαιδεύτηκαν για το πώς θα διαχειρίζονται την αρτηριακή τους πίεση μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Μετά από οκτώ εβδομάδες, διαπιστώθηκε ότι 34 άτομα από την πρώτη ομάδα, που έκαναν ασκήσεις ανταπόκρισης χαλάρωσης, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς, είχαν μειώσει τη συστολική τους αρτηριακή πίεση περισσότερο από 5 mm Hg και είχαν επιλεγεί για την επόμενη φάση της μελέτης, κατά την οποία θα προσπαθούσαν να μειώσουν τα επίπεδα των φαρμάκων που έπαιρναν. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης, το 50% κατάφερε να σταματήσει τουλάχιστον το ένα φάρμακο που λάμβανε και το 35% ήταν σε θέση να μειώσει τη δοσολογία της φαρμακευτικής του αγωγής.

Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην ομάδα υγειονομικής εκπαίδευσης για την αρτηριακή πίεση, επίσης βελτιώθηκαν, αλλά όχι τόσο δραματικά όσο η ομάδα ανταπόκρισης χαλάρωσης. Από την ομάδα εκπαίδευσης, λοιπόν, 24 άτομα κατάφεραν να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση, ώστε να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της μελέτης, κατά τη διάρκεια της οποίας το 19% σταμάτησε τη φαρμακευτική του αγωγή και το 50% μείωσε τη δοσολογία της.

Συμπερασματικά

Η μελέτη καταδεικνύει ότι τόσο οι ασκήσεις ανταπόκρισης χαλάρωσης, όσο και η εκπαίδευση για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής, είναι σε θέση να βοηθήσουν μερικούς ανθρώπους, και όχι όλους, να μειώσουν τη συστολική τους πίεση περίπου κατά 5-10 mm Hg. Ωστόσο, οι ασκήσεις ανταπόκρισης χαλάρωσης, είναι πιο πιθανόν να οδηγήσουν στην διακοπή ή την μείωση της δοσολογίας των αντιϋπερτασικών φαρμάκων.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης, τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μειώσετε ή να σταματήσετε από μόνοι σας την φαρμακευτική σας αγωγή. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό την εποπτεία ενός γιατρού.

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

American College of Cardiology https://www.acc.org/#sort=%40fcommonsortdate90022%20descending

Protect the hearts you love with a gift that saves lives https://www.heart.org/

NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE https://www.nhlbi.nih.gov/

Diseases of the Heart https://www.health.harvard.edu/heart-health/diseases-of-the-heart

Walking for Health: Why this simple form of activity could be your best health insurance http://www.content.health.harvard.edu/SpecialHealthReports/walking-for-health-why-this-simple-form-of-activity-could-be-your-best-32444-1.html