Γυναίκα

Εμβόλιο COVID-19: Πώς μπορεί να επηρεάσει τον εμμηνορροϊκό κύκλο μιας γυναίκας;

Μια σειρά αλλαγών στον εμμηνορροϊκό κύκλο έχουν αναφερθεί από γυναίκες μετά από τον εμβολιασμό κατά της λοίμωξης COVID-19, όπως οι μεγαλύτεροι ή μικρότεροι σε διάρκεια κύκλοι, η ελαφρύτερη ή πιο βαριά αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση, η εμφάνιση κηλίδων αίματος στη μέση του εμμηνορροϊκού κύκλου και η απουσία εμμήνου ρύσης.

Οι αρχικές κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά της COVID-19 δεν περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με την επίδραση που αυτό μπορεί να έχει στον εμμηνορροϊκό κύκλο μιας γυναίκας. Παρόλα αυτά, για όσες γυναίκες βιώνουν τέτοιες αλλαγές είναι σημαντικό να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορεί να παίζει ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 σε αυτό.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ Medicine, οι ερευνητές αξιολόγησαν το ενδεχόμενο τα εμβόλια για τη νόσο COVID-19 να σχετίζονται με αλλαγές στον εμμηνορροϊκό κύκλο των γυναικών.

Πώς μπορεί να επηρεάσει ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 τον εμμηνορροϊκό κύκλο μιας γυναίκας;

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ των εμβολίων κατά της COVID-19 και των αλλαγών στον εμμηνορροϊκό κύκλο σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Δεδομένα, που αφορούσαν τον εμμηνορροϊκό κύκλο των γυναικών, συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης μιας ψηφιακής εφαρμογής (Natural cycles), που βοηθά στην ευαισθητοποίηση για τη γονιμότητα.

Τα άτομα που επιλέχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης ήταν ηλικίας 18 έως 45 ετών, είχαν κανονική διάρκεια εμμηνορροϊκού κύκλου πριν τον εμβολιασμό και είχαν περάσει τουλάχιστον 3 κύκλοι από τότε που είχαν σταματήσει τη λήψη ορμονικής αντισύλληψης ή είχαν γεννήσει, στην περίπτωση εγκυμοσύνης.

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν ο εντοπισμός των πιθανών αλλαγών στη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου μετά τον εμβολιασμό, σε σύγκριση με τη μέση διάρκεια των τριών κύκλων πριν τον εμβολιασμό. Τα αποτελέσματα περιλάμβαναν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου που παρατηρήθηκαν μετά από κάθε δόση του εμβολίου.

Περίπου το 66% των συμμετεχόντων της μελέτης έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer για την COVID-19, ενώ το 17,46% έλαβαν το εμβόλιο της Moderna, το 9% της AstraZeneca και το 1,89% της Johnson & Johnson. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσες γυναίκες είχαν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 εμφάνισαν μια ελάχιστη αύξηση (<1 ημέρα) στη μέση διάρκεια του πρώτου εμμηνορροϊκού τους κύκλου μετά τον εμβολιασμό σε σχέση με τους τρεις κύκλους πριν τον εμβολιασμό. Αντιθέτως, όσα άτομα δεν εμβολιάστηκαν δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια του αντίστοιχου εμμηνορροϊκού κύκλου.

Μετά την προσαρμογή των αποτελεσμάτων για άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως:

  • Η διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου ήταν αυξημένη κατά 0,71 ημέρες στις εμβολιασμένες γυναίκες.
  • Η αλλαγή στη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου μεταξύ εμβολιασμένων με δύο δόσεις και ανεμβολίαστων γυναικών ήταν 0,56 ημέρες.
  • Η λήψη δύο δόσεων του εμβολίου μέσα στον ίδιο εμμηνορροϊκό κύκλο προκάλεσε αύξηση 3,7 ημερών στη διάρκεια του κύκλου, σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα άτομα.

Στα πλαίσια της μελέτης δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή στη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως μεταξύ των εμβολιασμένων ατόμων,  μετά και από τους δύο κύκλους εμβολιασμού.

Συμπεράσματα

Παρόλο που τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν διαφορές στη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου των γυναικών μετά τον εμβολιασμό κατά της λοίμωξης COVID-19, οι διαφορές αυτές ήταν μικρές και επιλύθηκαν στον επόμενο κύκλο μετά τον εμβολιασμό. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές της μελέτης θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας των γυναικών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Minor changes in menstrual cycle length identified after COVID-19 vaccination https://www.news-medical.net/news/20220929/Minor-changes-in-menstrual-cycle-length-identified-after-COVID-19-vaccination.aspx

Association between menstrual cycle length and covid-19 vaccination: global, retrospective cohort study of prospectively collected data https://bmjmedicine.bmj.com/content/bmjmed/1/1/e000297.full.pdf

COVID-19 Vaccine May Cause Temporary, Minor Disruptions in Menstrual Cycle https://www.healthline.com/health-news/covid-19-vaccine-may-cause-temporary-minor-disruptions-in-menstrual-cycle