Παιδί

6 τρόποι να διαχειριστείτε την επιλεκτική αλαλία του παιδιού σας

Τι είναι η Επιλεκτική Αλαλία;

H Επιλεκτική Αλαλία είναι μια αγχώδης διαταραχή που εμφανίζεται στα παιδιά και χαρακτηρίζεται από την αδυναμία τους να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε κοινωνικές καταστάσεις. Τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία δεν ξεκινούν μια συζήτηση ή δεν ανταποκρίνονται όταν τους μιλούν οι άλλοι σε κοινωνικές περιστάσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιβάλλοντα που αφορούν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

‘Ενα παιδί με επιλεκτική αλαλία είναι σε θέση να μιλήσει και να επικοινωνήσει με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα όπου νιώθει άνετα, ασφάλεια και ηρεμία. Τα παιδιά αυτά μιλούν στο σπίτι παρουσία των άμεσων μελών της οικογένειας ή με στενούς φίλους.

Η επιλεκτική αλαλία αρχίζει συνήθως πριν από την ηλικία των πέντε ετών, αλλά μπορεί να μην γίνει αντιληπτική μέχρι το παιδί να μπει στο σχολείο, όπου παρατηρείται η αύξηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των καθηκόντων επίδοσης. Τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία δυσκολεύονται να διαβάσουν δυνατά, να μιλήσουν μπροστά στην τάξη ή να εργαστούν σε μεγάλες ομάδες. Αυτό μπορεί να κάνει το σχολείο να μοιάζει με άσκηση επιβίωσης σε μια καλή μέρα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της επιλεκτικής αλαλίας στα παιδιά;

Η επιλεκτική αλαλία εκδηλώνεται από έλλειψη λόγου σε ορισμένες καταστάσεις και μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και ακαδημαϊκή λειτουργία:

 • Συνεχής αποτυχία ομιλίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες υπάρχει προσδοκία για ομιλία, παρά το γεγονός ότι μιλάει σε άλλες καταστάσεις
 • Παρεμποδίζει την εκπαιδευτική ή επαγγελματική επίδοση ή την κοινωνική επικοινωνία
 • Διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα – δεν περιορίζεται στον πρώτο μήνα του σχολείου
 • Η έλλειψη ομιλίας δεν δημιουργείται λόγω έλλειψης γνώσης ή άνεσης με την ομιλούμενη γλώσσα

Άλλα συμπτώματα της επιλεκτικής αλαλίας μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • υπερβολική συστολή
 • κοινωνική απομόνωση
 • φόβος ντροπής μπροστά σε μια ομάδα
 • προσκόλληση στους φροντιστές
 • εκρήξεις θυμού
 • αντιπολιτευτική συμπεριφορά
 • ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά
 • αρνητικότητα

Ποιες είναι η αιτίες της επιλεκτικής αλαλίας;

Η επιλεκτική αλαλία είναι μια σχετικά σπάνια διαταραχή. Σύμφωνα με το DSM-5, η εμφάνιση αυτής της κατάστασης κυμαίνεται μεταξύ 0,03% και 1%, ανάλογα με το περιβάλλον. Η επιλεκτική αλαλία είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε παιδιά από ό,τι σε ενήλικες, αλλά δεν φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με το φύλο ή τη φυλή/εθνικότητα. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι πριν από την ηλικία των πέντε ετών, αλλά πολλά παιδιά δεν διαγιγνώσκονται μέχρι την είσοδό τους στο σχολείο.

Υπάρχουν μερικά εναύσματα που μπορούν να συνδεθούν με τη διαταραχή:

 • Παράγοντες ιδιοσυγκρασίας: Προσέξτε για αναστολή συμπεριφοράς, αρνητική επίδραση και γονικό ιστορικό ντροπαλότητας, κοινωνικής απομόνωσης και κοινωνικού άγχους. Τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με επιλεκτική αλαλία μπορεί επίσης να έχουν δυσκολίες στη δεκτική γλώσσα
 • Περιβαλλοντικά ζητήματα: Οι γονείς που παρουσιάζουν κοινωνική αναστολή αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς για τα παιδιά. Η υπερβολικά ελεγκτική ή υπερπροστατευτική συμπεριφορά εκ μέρους των γονέων μπορεί επίσης να αποτελεί κίνδυνο
 • Γενετική: Λόγω της αλληλοεπικάλυψης με το κοινωνικό άγχος, ενδέχεται να υπάρχει μια κοινή γενετική συνιστώσα μεταξύ των δύο διαταραχών

Με ποιες άλλες διαταραχές μπορεί να συνδέεται η επιλεκτική αλαλία;

Η πιο συχνή συννοσηρότητα για την επιλεκτική αλαλία είναι με άλλες αγχώδεις διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της διαταραχής κοινωνικού άγχους, της διαταραχής άγχους αποχωρισμού και της ειδικής φοβίας.

Ποιες είναι οι λειτουργικές συνέπειες της επιλεκτικής αλαλίας;

Η επιλεκτική αλαλία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά με διάφορους τρόπους, καθώς τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή δυσκολεύονται να εμπλακούν σε αμοιβαίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις και δραστηριότητες στην τάξη και αποτυγχάνουν να διεκδικήσουν τις ανάγκες τους εκτός σπιτιού.

Η επιλεκτική αλαλία μπορεί να οδηγήσει στις ακόλουθες λειτουργικές βλάβες:

 • Ακαδημαϊκά προβλήματα: Όταν τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία αποτυγχάνουν να μιλήσουν για τους αγώνες τους ή την έλλειψη κατανόησης στην τάξη (ή με την εργασία στο σπίτι), μπορεί να μείνουν πίσω ακαδημαϊκά
 • Κοινωνική απομόνωση: Τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε αμοιβαίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε ορισμένες καταστάσεις, και αυτό δυσκολεύει το να κάνουν και να διατηρήσουν φίλους
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Κοινωνικό άγχος

Ποια είναι η θεραπεία της επιλεκτικής αλαλίας;

Η θεραπεία της επιλεκτικής αλαλίας μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής, αν και η ψυχοθεραπεία είναι γενικά η πρώτη σύσταση. Ορισμένα παιδιά με επιλεκτική αλαλία παρουσιάζουν ταυτόχρονα διαταραχή του λόγου και της ομιλίας. Παρόλο που αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καλό είναι να γίνει αξιολόγηση του λόγου και της ομιλίας για να αποκλειστούν οι διαταραχές επικοινωνίας.

Οι στρατηγικές συμπεριφοράς και η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) είναι οι πιο ευρέως υποστηριζόμενες θεραπευτικές θεραπείες για την επιλεκτική αλαλία. Χρησιμοποιώντας μια ευρεία ποικιλία στρατηγικών που αποσκοπούν στη μείωση του άγχους που κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά, αυτές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις βοηθούν τα παιδιά να μάθουν σταδιακά να συμμετέχουν σε περισσότερες ομιλητικές συμπεριφορές.

Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο παιδί, αλλά παραδείγματα μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων – θετική ενίσχυση για τη λεκτική συμπεριφορά που ξεκινά από τον ψίθυρο και το δείξιμο μέχρι τη λεκτική έκφραση φωναχτά
 2. Διαμόρφωση – παρέχεται ενίσχυση για προσεγγίσεις της επιθυμητής συμπεριφοράς
 3. Εξασθένηση ερεθισμάτων – σταδιακή αύξηση του αριθμού των ατόμων και των χώρων στους οποίους ανταμείβεται η ομιλία
 4. Απευαισθητοποίηση – τα παιδιά εκτίθενται σταδιακά σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος και στις οποίες αναμένεται ομιλία, αλλά τους παρέχεται συναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση με ασκήσεις χαλάρωσης για να τα βοηθήσουν να το ξεπεράσουν
 5. Γνωστική αναπλαισίωση – τα παιδιά διδάσκονται να εντοπίζουν τα αγχωτικά μοτίβα αν και και καταλήγουν σε θετικές εναλλακτικές σκέψεις
 6. Κοινωνικές δεξιότητες – τόσο σε ομάδες όσο και σε ατομική εργασία, τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν σε δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης για να μειώσουν το προσδοκώμενο άγχος που σχετίζεται με την εμπλοκή σε αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την είσοδο σε μια ομάδα στο παιχνίδι και τη χρήση και κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. οπτική επαφή, γλώσσα του σώματος)

Η ενίσχυσή της αυτοεκτίμησης μέσω της ομιλητικής θεραπείας και η απασχόληση σε τομείς ενδιαφέροντος μπορεί επίσης να ωφελήσει τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε το παράδειγμα του παιδιού και να βρείτε ομάδες και μαθήματα που σας ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα νιώσουν μεγαλύτερη άνεση σε ένα νέο περιβάλλον.

Παρόλο που μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι η συμπεριφορά των παιδιών με επιλεκτική αλαλία είναι εκούσια από τη φύση της, οδηγείται από το άγχος. Η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία να κατακτήσουν τον λόγο πιο συχνά και να βελτιώσουν έτσι τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά τους αποτελέσματα.


+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved