Άγχος πανδημίας: Δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων; Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο κόσμος βρίσκεται σε μια ακραία άσχημη και σταθερή κατάσταση. Οι άνθρωποι, για να προστατευθούν από την COVID-19, κλήθηκαν να πάρουν μια σειρά από περίπλοκες αποφάσεις, …