Κροταφική αρτηρίτιδα

Τι είναι η κροταφική αρτηρίτιδα; Η κροταφική αρτηρίτιδα είναι μία πάθηση στην οποία οι κροταφικές αρτηρίες, οι οποίες διοχετεύουν αίμα στο κεφάλι και τον εγκέφαλο, υφίστανται φλεγμονή η βλάβη. Είναι …

© Designua | Dreamstime Stock Photos

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Τι είναι η οζώδης πολυαρτηρίτιδα; Η οζώδης πολυαρτηρίτιδα αποτελεί ένα είδος αγγειίτιδας το οποίο προκαλεί διόγκωση, φλεγμονή ή και βλάβη μικρών και μεσαίων αρτηριών. Η πάθηση αυτή οφείλεται σε αυτοάνοση …