Υγεία Αναπνευστικού Συστήματος

Άσθμα: Ο πολύ λίγος ύπνος επιδεινώνει τα συμπτώματά του

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Allergy, Asthma and Immunology, το επιστημονικό περιοδικό του American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), αποκαλύπτει ότι ο πολύ λίγος ύπνος και ο περιστασιακά υπερβολικός ύπνος, επηρεάζει αρνητικά τους ενήλικες με άσθμα.

Ο πολύ λίγος ύπνος επηρεάζει αρνητικά τους ενήλικες με άσθμα;

Σύμφωνα με τον επικεφαλή συγγραφέα της μελέτης, Faith Luyster, προηγούμενη έρευνα αποκάλυψε ότι η κακή ποιότητα ύπνου έχει αρνητική επίδραση στα συμπτώματα του άσθματος στους εφήβους. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι οι ενήλικες με άσθμα, επηρεάζονται εξίσου από τον πολύ λίγο (ή μερικές φορές από τον πάρα πολύ) ύπνο.

Όπως αποκάλυψε η μελέτη, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που κοιμόντουσαν κανονικά, οι άνθρωποι που κοιμόντουσαν περισσότερο ή λιγότερο από το κανονικό, παρουσίασαν αυξημένα συμπτώματα άσθματος τον τελευταίο χρόνο (45% έναντι 59% και 51% αντίστοιχα) και είχαν για περισσότερες ημέρες κακή ποιότητα ζωής (κακή σωματική και ψυχική υγεία).

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.389 ενήλικες, 20 ετών και άνω, που αναφέρθηκαν ως ασθενείς με άσθμα. Από αυτούς, το 25,9% κοιμόταν 5 ώρες ή λιγότερο, το 65,9% κοιμόταν 6-8 ώρες και το 8,2% κοιμόταν 9 ή περισσότερες ώρες. Παρατηρήθηκε μάλιστα, ότι εκείνοι που κοιμόντουσαν λίγο, ήταν νεότερης ηλικίας και μαύροι, ενώ εκείνοι που κοιμόντουσαν περισσότερο ήταν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως γυναίκες και καπνιστές.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι εκείνοι που κοιμόντουσαν λιγότερες ώρες την ημέρα, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμόντουσαν κανονικά, ήταν πιο πιθανόν να παρουσιάσουν αυξημένα συμπτώματα άσθματος, ξηρού βήχα και τελικά να καταλήξουν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαν επίσης χαμηλότερη ποιότητα ζωής λόγω της υγείας τους, όπως κάποιες ημέρες που δεν μπορούσαν να κάνουν σχεδόν τίποτα λόγω της δυσφορίας που ένιωθαν. Επίσης, οι επισκέψεις τους στο νοσοκομείο ήταν συχνότερες σε σύγκριση με εκείνους που κοιμόντουσαν κανονικά. Τέλος, εκείνοι που κοιμόντουσαν περισσότερο, είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν κάποιο περιορισμό στις δραστηριότητες τους σε σύγκριση με εκείνους που κοιμόντουσαν κανονικά, αλλά οι επισκέψεις τους στο νοσοκομείο δεν είχαν σημαντικές διαφορές.

Συμπερασματικά

Αυτή η μελέτη υποδεικνύει ότι ο ύπνος για τους ασθενείς με άσθμα είναι πολύ σημαντικός. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς με άσθμα πρέπει να συζητούν με τον αλλεργιολόγο τους για να προσδιορίσουν το κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξουν τη θεραπεία τους ώστε να κοιμούνται καλύτερα ή το κατά πόσον θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ύπνο ως μια μέθοδο διαχείρισης του άσθματος τους.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Too little sleep can mean more asthma attacks in adults https://medicalxpress.com/news/2020-05-asthma-adults.html

Family history of cancer associated with asthma diagnosis in children https://medicalxpress.com/news/2019-11-family-history-cancer-asthma-diagnosis.html

Annals of Allergy, Asthma and Immunology https://medicalxpress.com/journals/annals-of-allergy-asthma-and-immunology/

American College of Allergy, Asthma, and Immunology https://medicalxpress.com/partners/american-college-of-allergy--asthma--and-immunology/