Ένα συναίσθημα διαφορά: η συναισθηματική γλώσσα των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού

Τι είναι ο αυτισμός και ποια τα χαρακτηριστικά του; Ως αυτισμός περιγράφεται ένα φάσμα αναπτυξιακών διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν το άτομο να ερμηνεύσει σωστά τα διάφορα μηνύματα από τον κοινωνικό …

Τριπλή πρόκληση: Εφηβεία, διαταραχή φάσματος αυτισμού και κατάθλιψη

Όπως γνωρίζει κάθε γονέας, η εφηβική ηλικία είναι γεμάτη με προκλήσεις, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό άγχος και καταλήγοντας στο άγχος των κοινωνικών σχέσεων και τις φυσικές αλλαγές λόγω της εφηβείας. …