Βότανα, Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Νόσος του Alzheimer: Η θεραπεία της μπορεί να βασίζεται στον ιβίσκο;

Η νόσος του Alzheimer είναι η πιο διαδεδομένη νευροεκφυλιστική νόσος παγκοσμίως, καθώς ο αριθμός των ατόμων που ζουν με αυτή την πάθηση αυξάνεται συνεχώς λόγο του ότι δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματική θεραπεία για αυτή.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Alzheimer’s Research & Therapy και διεξήχθη σε ποντίκια, έδειξε πως η γκοσιπετίνη, μια ένωση που προέρχεται από το άνθος του ιβίσκου, είναι ένας πολλά υποσχόμενος θεραπευτικός παράγοντας για τη νόσο του Alzheimer.

Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε πως η γκοσιπετίνη βοήθησε στη μείωση των γνωστικών ελλειμμάτων και των επιπέδων του β-αμυλοειδούς σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη γνωστική λειτουργία σε ποντίκια με νόσο του Alzheimer.

Ποιος είναι ο ρόλος του β-αμυλοειδούς στην ανάπτυξη της νόσου του Alzheimer;

Σύνθεση β-αμυλοειδούς

Η νόσος του Alzheimer χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στη γνωστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, της σκέψης και της λογικής, που επιδεινώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα γνωστικά ελλείμματα σχετίζονται με το σχηματισμό συσσωματωμάτων κακώς διπλωμένης πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς.

Οι επαναλαμβανόμενες μονάδες της πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς σχηματίζουν αρχικά μικρά συσσωματώματα που ονομάζονται ολιγομερή και τα οποία στη συνέχεια μπορούν να συσσωματωθούν περαιτέρω για να σχηματίσουν πλάκες.

Τα ολιγομερή β-αμυλοειδούς θεωρείται πως είναι υπεύθυνα για τη βλάβη στους νευρώνες και την απώλεια συνάψεων που παρατηρούνται στη νόσο του Alzheimer. Γι’ αυτό το λόγο οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει φάρμακα που στοχεύουν στα μονοπάτια που εμπλέκονται στην παραγωγή του β-αμυλοειδούς, χωρίς όμως να έχει παρατηρηθεί επαρκής κλινική αποτελεσματικότητα αυτών.

Απομάκρυνση β-αμυλοειδούς

Εκτός από την παραγωγή της πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς, μελέτες υποδεικνύουν ότι η μειωμένη απομάκρυνση ή κάθαρση του β-αμυλοειδούς μπορεί επίσης να συμβάλει στη συσσώρευση αυτού. Ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θεραπειών που να διευκολύνουν την απομάκρυνση των πλακών β-αμυλοειδούς ή των ολιγομερών αυτού.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί για την κάθαρση της β-αμυλοειδούς πρωτεΐνης, όπως η αποικοδόμηση από ένζυμα ή η μεταφορά στην περιφέρεια. Τα νευρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κάθαρση του β-αμυλοειδούς. Για παράδειγμα, τα αστροκύτταρα και μικρογλοία, που αποτελούν είδη αυτών των κυττάρων, εκκρίνουν ένζυμα τα οποία μπορούν να διασπάσουν την πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς, ενώ μπορούν επίσης να απομακρύνουν την πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται φαγοκυττάρωση.

Επομένως, οποιοδήποτε φάρμακο διευκολύνει την απομάκρυνση του β-αμυλοειδούς θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως μέσο θεραπείας για τη νόσο του Alzheimer.

Τι επίδραση έχει η γκοσιπετίνη στην πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς;

Η γκοσιπετίνη είναι ένα φλαβονοειδές που βρίσκεται στο άνθος του ιβίσκου. Στα πλαίσια της προαναφερθείσας μελέτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της γκοσιπετίνης στην παραγωγή και κάθαρση του β-αμυλοειδούς, καθώς προηγούμενες μελέτες in vitro έχουν δείξει πως η υψηλή πρόσληψη φλαβονοειδών μπορεί να συμβάλει στην αναστολή της συσσώρευσης β-αμυλοειδούς και μείωση του κινδύνου της νόσου Alzheimer.

Για την εξέταση της επίδρασης της γκοσιπετίνης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ποντίκια που έφεραν δύο ανθρώπινα γονίδια με 5 μεταλλάξεις, οι οποίες είναι κοινές στην κληρονομική νόσο του Alzheimer. Μερικά από τα ποντίκια αυτά έλαβαν γκοσιπετίνη, ενώ τα υπόλοιπα έλαβαν ένα εικονικό φάρμακο καθημερινά για 13 εβδομάδες.

Μετά το πέρας των 13 εβδομάδων παρατηρήθηκε πως τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία με γκοσιπετίνη εμφάνισαν λιγότερα γνωστικά ελλείμματα που αφορούσαν τη μάθηση και τη μνήμη, σε σχέση με τα ποντίκια που έλαβαν εικονική θεραπεία.

Επιπλέον, η θεραπεία με τη γκοσιπετίνη μείωσε το μέγεθος και τον αριθμό των πλακών β-αμυλοειδούς στον ιππόκαμπο και στο φλοιό του εγκεφάλου των ποντικιών, δύο περιοχές οι οποίες εμπλέκονται στη γνωστική λειτουργία. Μάλιστα, η χορήγηση γκοσιπετίνης μείωσε τα μονομερή, αλλά και τα ολιγομερή β-αμυλοειδούς στις περιοχές αυτές του εγκεφάλου.

Τα χαμηλότερα επίπεδα β-αμυλοειδούς που παρατηρήθηκαν στους ποντικούς που έλαβαν τη γκοσιπετίνη δεν συνοδεύτηκαν από αλλαγές στα επίπεδα ενζύμων που εμπλέκονται στην παραγωγή β-αμυλοειδούς. Αυτό υποδηλώνει πως οι βελτιώσεις στη γνωστική λειτουργία των ποντικών με νόσο του Alzheimer, που παρατηρήθηκαν μετά τη θεραπεία με γκοσιπετίνη, πιθανότατα μεσολαβήθηκαν από τη ρύθμιση της κάθαρσης του β-αμυλοειδούς και όχι της σύνθεσης αυτού.

Πώς επηρεάζει η γκοσιπετίνη τη μικρογλοία;

Η γλοίωση είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό των αστροκυττάρων και των μικρογλοιών ως απόκριση σε κάποια βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα. Η γλοίωση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου του Alzheimer και σύμφωνα με την παρούσα μελέτη η θεραπεία με γκοσιπετίνη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της γλοίωσης στον ιππόκαμπο και στο φλοιό του εγκεφάλου των ποντικών με νόσο Alzheimer. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης πως η γκοσιπετίνη αύξησε τα επίπεδα των δεικτών φαγοκυττάρωσης στα ίδια αυτά σημεία του εγκεφάλου των ποντικών.

Τέλος, η προ-θεραπεία εργαστηριακά καλλιεργημένων κυττάρων μικρογλοίας από εγκεφάλους ποντικών με γκοσιπετίνη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της φαγοκυττάρωσης της πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς. Με άλλα λόγια, η θεραπεία με γκοσιπετίνη αύξησε τη φαγοκυτταρική δραστηριότητα των κυττάρων της μικρογλοίας για να διευκολύνει την κάθαρση του β-αμυλοειδούς.

Συμπεράσματα

Παρόλο που τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά και τονίζουν την πολλά υποσχόμενη αποτελεσματικότητα της γκοσιπετίνης του ιβίσκου ως μέσο θεραπείας για τη νόσο του Alzheimer, δεν μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα πειράματα που διεξήχθησαν στα πλαίσια της μελέτης χρησιμοποίησαν ποντικούς με κληρονομική νόσο του Alzheimer.

Η κληρονομική νόσος του Alzheimer αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων της νόσου, με αποτέλεσμα τα ευρήματα της μελέτης να είναι ενδεχομένως ασήμαντα σε άλλες μορφές της νόσου που είναι επικρατέστερες. Για το λόγο αυτό τα ευρήματα της μελέτης πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή μέχρι να διερευνηθεί πιο αναλυτικά το θέμα.


+ 2 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

A hibiscus compound may help remove toxic plaque build-up in Alzheimer's https://www.medicalnewstoday.com/articles/a-hibiscus-compound-may-help-remove-toxic-plaque-build-up-in-alzheimers

Gossypetin ameliorates 5xFAD spatial learning and memory through enhanced phagocytosis against Aβ https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-022-01096-3