Τι αισθάνεσαι;

Πρόληψη και θεραπεία

Ενισχυτικές δόσεις εμβολίων COVID-19: Επιτρέπεται η ανάμιξη των εμβολίων;

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους είναι επιλέξιμοι για την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου COVID-19, να προτιμήσουν ένα mRNA εμβόλιο.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), συνιστούν επισήμως τη διατήρηση της ίδιας μάρκας του εμβολίου που λήφθηκε στις δύο πρώτες δόσεις, εάν αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CDC, τα άτομα που έλαβαν τη σειρά εμβολίων είτε της Pfizer-BioNTech, είτε της Moderna, πρέπει να χρησιμοποιήσουν ξανά το ίδιο εμβόλιο για την τρίτη δόση. Σε περίπτωση που το εν λόγω εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο, τότε μπορεί να χορηγηθεί ένα άλλο mRNA εμβόλιο.

Τα σημερινά δεδομένα που προκύπτουν από όσους είχαν αποφασίσει να κάνουν την ενισχυτική δόση πριν την έγκρισή της, δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αναμίξει τα εμβόλια, λαμβάνοντας δύο δόσεις Pfizer-BioNTech ή Moderna και ως τρίτη δόση το αντίστροφο, ενώ όσοι έλαβαν το μονοδοσικό Johnson & Johnson στραφήκαν είτε σε Pfizer, είτε σε Moderna για την τρίτη ενισχυτική δόση.

Το ζήτημα που προκύπτει ωστόσο, είναι το κατά πόσο είναι ασφαλής αυτή η ανάμιξη.

Η ανάμιξη των εμβολίων είναι ασφαλής;

Τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σχετικά με τις ενισχυτικές δόσεις είναι περιορισμένα, αλλά οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν για τις δυο πρώτες δόσεις των εμβολίων της Pfizer και της Moderna μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες.

Ο John Swartzberg, ομότιμος καθηγητής στο τμήμα λοιμωδών ασθενειών του UC Berkeley’s School of Public Health, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους με ασφάλεια.

Ωστόσο, ο Thomas Russo, καθηγητής και επικεφαλής μολυσματικών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο στο Buffalo’s Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, τόνισε πως υπήρξαν περιπτώσεις κατά τους πρώτους εμβολιασμούς που μερικοί άνθρωποι εμβολιάστηκαν κατά λάθος με μια δόση Pfizer και μια δόση Moderna, στις οποίες δεν παρατηρήθηκαν ακραίες παρενέργειες. «Επομένως, δεν αναμένω ότι θα προκύψουν σοβαρές παρενέργειες σε περίπτωση που αναμιχθούν τα δύο πιο πάνω εμβόλια, καθώς και τα δύο είναι mRNA και λειτουργούν με πολύ παρόμοιο τρόπο».

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το CDC συνιστά ότι σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κάποιο εμβόλιο, οι άνθρωποι είναι καλό να περιμένουν μέχρι να αρχίσει να διατίθεται και πάλι, από το να εμβολιαστούν με το εμβόλιο κάποιας άλλης εταιρείας. Ωστόσο, παρόλο που δεν συνιστάται η ανάμιξη των εμβολίων, τόνισε ο οργανισμός, πιθανότατα δεν είναι επικίνδυνη γιατί τα mRNA έχουν τον ίδιο μηχανισμό λειτουργίας.

Τι γίνεται με το εμβόλιο Johnson & Johnson;

Προς το παρόν, το CDC δεν συνιστά την λήψη ενισχυτικής δόσης σε άτομα που έλαβαν το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson. Ωστόσο, στη βάση προκαταρκτικών στοιχείων, ο οργανισμός επισήμανε ότι η ενισχυτική δόση μπορεί να ενισχύσει τα επίπεδα της ανοσίας. Δεν είναι όμως σαφές ακόμη το ποιο εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια.

Όσον αφορά τα άτομα που παρουσίασαν αλλεργική αντίδραση σε κάποιο mRNA εμβόλιο, σύμφωνα με τους επιστήμονες του CDC, το εμβόλιο Johnson & Johnson θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της δεύτερης δόσης.

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Can You Mix and Match COVID-19 Boosters? https://www.verywellhealth.com/can-you-mix-and-match-boosters-5199749

Immunogenicity and reactogenicity of heterologous ChAdOx1 nCoV-19/mRNA vaccination https://www.nature.com/articles/s41591-021-01464-w#citeas

Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2821%2901115-6/fulltext

COVID-19 Vaccines for People with Allergies https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html

mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439223/

Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html

COVID-19 Vaccines for Moderately to Severely Immunocompromised People https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html