Ασθένειες καρδιαγγειακού συστήματος

Κίνδυνος
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

Καρδιακός επιπωματισμός

Τι είναι ο καρδιακός επιπωματισμός;

Ο καρδιακός επιπωματισμός είναι η συμπίεση της καρδιάς η οποία προκύπτει όταν το αίμα ή άλλα υγρά συσσωρεύονται στο κενό μεταξύ του μυοκαρδίου (του μυός της καρδιάς) και του περικαρδίου (του εξωτερικού σάκου που λειτουργεί ως κάλυμμα της καρδιάς). Αναφέρεται και ως επιπωματισμός ή περικαρδιακός επιπωματισμός.

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Επιπλοκές Έκβαση Επικοινωνία

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα του καρδιακού επιπωματισμού;

 • Άγχος, αναστάτωση
 • Στηθάγχη
 • Αντανάκλαση πόνου στον αυχένα, τον ώμο, την πλάτη ή την κοιλιακή χώρα
 • Οξύς πόνος (σουβλιά)
 • Επιδείνωση της κατάστασης όταν παίρνετε βαθιά αναπνοή ή βήχετε
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Δυσφορία, από την οποία μερικές φορές νιώθετε ανακούφιση αν σταθείτε σε όρθια στάση ή αν σκύψετε μπροστά
 • Λιποθυμία
 • Ωχρό, γκρι ή γαλάζιο δέρμα
 • Έντονοι παλμοί
 • Ταχεία αναπνοή
 • Οίδημα στην κοιλιακή χώρα ή σε άλλες περιοχές

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να συνδέονται με την πάθηση αυτή είναι:

 • Η ζάλη
 • Η υπνηλία
 • Η χαμηλή πίεση του αίματος
 • Ο αδύναμος ή ανύπαρκτος παλμός

Αίτια

Ποιες είναι οι αιτίες, οι επιπτώσεις και οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον καρδιακό επιπωματισμό;

Στην πάθηση αυτή, το αίμα ή άλλα υγρά συσσωρεύονται μέσα στο περικάρδιο και αποτρέπουν την πλήρη διαστολή των κοιλιών, οι οποίες αδυνατούν να πληρωθούν με αίμα ή να το αντλήσουν.

Ο καρδιακός επιπωματισμός μπορεί να προκύψει λόγω:

 • Διαμελισμού αορτικού ανευρύσματος (θωρακικός)
 • Καρκίνου του πνεύμονα σε τελικό στάδιο
 • Καρδιακής προσβολής (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου)
 • Χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά
 • Περικαρδίτιδας λόγω μολύνσεων από βακτήρια ή ιούς
 • Τραυματισμών στην καρδιά

Άλλες πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν:

Ο καρδιακός επιπωματισμός εμφανίζεται περίπου σε 2 στους 10.000 ανθρώπους.

Διάγνωση

Ποια είναι τα σημάδια και πώς γίνεται η διάγνωση του καρδιακού επιπωματισμού;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις για την διάγνωση του επιπωματισμού. Η πρώτη επιλογή που βοηθάει στην διάγνωση είναι το ηχοκαρδιογράφημα.

Τα σημάδια του επιπωματισμού είναι ότι:

 • Η πίεση του αίματος μπορεί να πέσει (παράδοξος παλμός) όταν το άτομο παίρνει βαθιά αναπνοή
 • Η αναπνοή μπορεί να είναι ταχεία (για τους ενήλικες γρηγορότερη από 12 αναπνοές ανά λεπτό)
 • Ο καρδιακός παλμός μπορεί να είναι άνω των 100 (το φυσιολογικό είναι 60 με 100 ανά λεπτό)
 • Η καρδιά ακούγεται αδύναμη κατά την εξέταση με στηθοσκόπιο
 • Οι φλέβες του λαιμού μπορεί να έχουν ανώμαλη διαστολή (διόγκωση), αλλά η πίεση του αίματος να είναι χαμηλή
 • Οι περιφερειακοί παλμοί μπορεί να είναι αδύναμοι ή ανύπαρκτοι

Άλλες εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • Αξονική τομογραφία θώρακα ή μαγνητική τομογραφία θώρακα
 • Ακτινογραφία θώρακα
 • Στεφανιαία αγγειογραφία
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρδιακός επιπωματισμός;

Ο καρδιακός επιπωματισμός είναι μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί νοσηλεία. Ο στόχος της θεραπείας είναι:

 • Να σώσει τον ασθενή
 • Να βελτιώσει την λειτουργία της καρδιάς
 • Να προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα
 • Να αντιμετωπίσει τον επιπωματισμό

Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει και την διαδικασία αποστράγγισης του υγρού γύρω από την καρδιά (περικαρδιοκέντηση) ή την τομή και αφαίρεση τμήματος του περικαρδίου (χειρουργική περικαρδιεκτομή ή περικαρδιακό παράθυρο).

Ο ασθενής λαμβάνει υγρά ώστε να διατηρήσει την πίεση του αίματος σε φυσιολογικά επίπεδα μέχρι να γίνει η περικαρδιοκέντηση. Η λήψη φαρμάκων που αυξάνουν την πίεση του αίματος μπορεί να βοηθήσουν τον ασθενή να διατηρηθεί ζωντανός μέχρι να αφαιρεθεί όλο το υγρό.

Ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να λάβει οξυγόνο. Έτσι μειώνεται ο φόρτος εργασίας της καρδιάς αφού μειώνονται και οι απαιτήσεις των ιστών για ροή του αίματος.

Η αιτία του επιπωματισμού πρέπει να ταυτοποιηθεί και να αντιμετωπιστεί. Η θεραπεία της αιτίας μπορεί να περιλαμβάνει λήψη φαρμακευτικής αγωγής, όπως αντιβιοτικά, και χειρουργική επέμβαση για να επιδιορθωθεί το τραύμα.

Πρόληψη

Πώς προλαμβάνεται ο καρδιακός επιπωματισμός;

Σε πολλές περιπτώσεις η πρόληψη είναι αδύνατη. Αν έχετε γνώση των παραγόντων από τους οποίους διατρέχετε κίνδυνο προσωπικά ίσως να μπορέσετε να κάνετε διάγνωση σε πρώιμο στάδιο και να θεραπευτείτε.

Επιπλοκές

Ποιες είναι οι επιπλοκές του καρδιακού επιπωματισμού;

 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Πνευμονικό οίδημα

Έκβαση

Ποια είναι ή έκβαση και η πρόγνωση για τον καρδιακό επιπωματισμό;

Ο επιπωματισμός αποτελεί σοβαρή απειλή για την ζωή σας αν δεν τον αντιμετωπίσετε. Τα αποτελέσματα συχνά είναι θετικά αν λάβετε την κατάλληλη για την πάθηση θεραπεία, αλλά ο επιπωματισμός μπορεί να εμφανιστεί και πάλι.

Επικοινωνία

Πώς να επικοινωνήσετε με το γιατρό

Επισκεφθείτε τα επείγοντα ή καλέστε το 166 αν νιώσετε κάποια από τα συμπτώματα. Ο καρδιακός επιπωματισμός είναι μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση προσοχή.

+ 4 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Markiewicz, W., et al. (1986, June). Cardiac tamponade in medical patients: treatment and prognosis in the echocardiographic era. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3716989

2. Pericardiocentesis. (2014, December). http://www.mountsinai.org/patient-care/health-library/treatments-and-procedures/pericardiocentesis

3. Ristić, A. R., et al. (2014, July 7). Triage strategy for urgent management of cardiac tamponade: A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/20/eurheartj.ehu217.full

4. Spodick, D. H. (2003, August 14). Acute cardiac tamponade. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra022643