1Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας; Τα άτομα με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας έχουν ένα μακροχρόνιο πρότυπο υπερβολικής ντροπαλότητας. Αισθάνονται ανεπαρκείς και είναι υπερευαίσθητοι στην απόρριψη. Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί …

2Διαταραχή κοινωνικού άγχους

Τι είναι η διαταραχή κοινωνικού άγχους; Η διαταραχή κοινωνικού άγχους, που μερικές φορές αναφέρεται ως κοινωνική φοβία, είναι ένας τύπος διαταραχής άγχους που προκαλεί εξαιρετικό φόβο σε κοινωνικές περιστάσεις. Τα …