Τι αισθάνεσαι;

Έγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Άνοια: Η απώλεια ακοής και όρασης διπλασιάζει τον κίνδυνο

Η απώλεια ακοής ή όρασης είναι μέρος της φυσικής εξέλιξης της γήρανσης, αλλά μια νέα μελέτη αναφέρει ότι η ταυτόχρονη απώλεια και των δύο λειτουργιών, αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής άνοιας και γνωστικής πτώσης. Σημειώνεται ότι η μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2021 στο περιοδικό της Νευρολογίας, δεν βρήκε την ίδια σχέση όταν η απώλεια αφορούσε μόνο μια από τις δύο λειτουργίες.

Ανάλογα με τον βαθμό της απώλειας της ακοής ή της όρασης, υπάρχει και ο ανάλογος αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή του ασθενούς, αλλά η συγκεκριμένη μελέτη υποδηλώνει ότι η ταυτόχρονη απώλεια και των δυο λειτουργιών, έχει ιδιαίτερα ανησυχητικό αντίκτυπο και σε θέματα γνωστικής λειτουργίας.

Η απώλεια ακοής και όρασης αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας;

Η μελέτη εξέτασε 6.520 άτομα, 58 έως 101 ετών. Η όραση και η ακοή τους προσδιορίστηκε με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε από τον γιατρό τους, στο οποίο υπήρχαν ερωτήσεις για την χρήση γυαλιών ή ακουστικών βαρηκοΐας.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ακοή τους ως:

 • Φυσιολογική
 • Μειωμένη, αλλά μπορούσαν να επικοινωνήσουν χωρίς ακουστικό βαρηκοΐας
 • Δύσκολη επικοινωνία χωρίς ακουστικό βαρηκοΐας

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την όραση τους ως:

 • Φυσιολογική
 • Μειωμένη, αλλά μπορούσαν να διαβάσουν εφημερίδα ή να δουν τηλεόραση χωρίς να φορούν γυαλιά
 • Δεν μπορούσαν να διαβάσουν εφημερίδα ή να δουν τηλεόραση χωρίς γυαλιά
 • Δεν έβλεπαν καθόλου χωρίς γυαλιά

Στην αρχή της μελέτης, 932 άτομα είχαν φυσιολογική όραση και ακοή, 2.957 άτομα είχαν προβλήματα όρασης ή ακοής και 2.631 δήλωσαν ότι ταλαιπωρούνταν και από τις δύο διαταραχές.

Η άνοια ήταν περισσότερο από δύο φορές συχνότερη στην ομάδα που είχε και τις δύο διαταραχές στην αρχή της μελέτης. Ειδικότερα, 201 άτομα από τα 2.631 που είχαν και τις δύο διαταραχές (8%), είχαν άνοια κατά την έναρξη της μελέτης, σε σύγκριση με το 2,4% των ατόμων που είχαν μια αισθητηριακή δυσλειτουργία και το 2,3% των ατόμων που δεν είχαν καμία αισθητηριακή δυσλειτουργία.

Οι ερευνητές αξιολογούσαν κάθε δύο χρόνια τις δεξιότητες σκέψης και μνήμης των συμμετεχόντων για διάστημα έξι χρόνων, χρησιμοποιώντας ένα τεστ ανάκλησης και αναγνώρισης λέξεων. Ακολούθως, ανέλυσαν την σχέση ανάμεσα (α) στη δυσλειτουργία της όρασης ή της ακοής και την άνοια και (β) στην ταυτόχρονη ύπαρξη των δύο διαταραχών και την άνοια, διαπιστώνοντας ότι στα έξι αυτά χρόνια, 245 άτομα εμφάνισαν άνοια. Συγκεκριμένα:

 • Από τα 1.964 άτομα που είχαν και τις δύο δυσλειτουργίες, τα 146 εμφάνισαν άνοια.
 • Από τα 2.396 άτομα με μία αναπηρία, τα 69 εμφάνισαν άνοια.
 • Από τα 737 άτομα χωρίς κανένα πρόβλημα, τα 14 εμφάνισαν άνοια.
 • Από τα 142 άτομα που δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν εάν είχαν αισθητηριακή ανεπάρκεια, τα 16 ανέπτυξαν άνοια.

Γενικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα και με τις δύο δυσλειτουργίες είχε διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξει άνοια, σε σχέση με την ομάδα που είχε φυσιολογική αισθητηριακή λειτουργία, ενώ τα άτομα με μια μόνο ανεπάρκεια δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια σε σχέση με τα άτομα με φυσιολογική αισθητηριακή λειτουργία. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η μείωση της βαθμολογίας στα τεστ σκέψης ήταν απότομη στα άτομα με ταυτόχρονα προβλήματα ακοής και όρασης.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Δρ. Jhoo, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξηγηθεί το γιατί τα άτομα που ταλαιπωρούνται και από τις δύο αναπηρίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας, από εκείνα που έχουν μόνο μια δυσλειτουργία.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Having both hearing and vision loss may double risk of dementia https://medicalxpress.com/news/2021-04-vision-loss-dementia.html

Dual sensory impairment ups dementia risk https://medicalxpress.com/news/2020-07-dual-sensory-impairment-ups-dementia.html

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Wiki Health

Ενημερωθείτε με και λάβετε συμβουλές υγείας, ευεξίας και πολλά άλλα.!

Αν δεν βρήκατε αυτό που αναζητάτε, βοηθήστε μας να γίνουμε κάλυτεροι