Αίμα

Αραιωτικά αίματος: Τι γίνεται σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης;

Τα αραιωτικά αίματος είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των θρόμβων αίματος. Υπάρχουν δύο είδη αραιωτικών αίματος: τα αντιπηκτικά και τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Και τα δύο αυτά είδη έχουν ως στόχο την παρεμπόδιση της πήξης του αίματος, αλλά το πετυχαίνουν αυτό με διαφορετικούς τρόπους.

Πώς λειτουργούν τα αραιωτικά αίματος;

Αντιπηκτικά

Τα αντιπηκτικά φάρμακα επιβραδύνουν τα σχηματισμό θρόμβων αίματος μέσω παρεμπόδισης της δράσης των φυσιολογικών παραγόντων πήξης του κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτό δυσκολεύει την πήξη του αίματος και καθυστερεί το σχηματισμό θρόμβου αίματος με επιτυχία.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα είναι πιο ισχυρά από τα αντιαιμοπεταλικά και χρησιμοποιούνται συνήθως για την άμεση αραίωση του αίματος ενός ασθενή.

Αντιαιμοπεταλικά

Όταν το σώμα πρέπει να σχηματίσει ένα θρόμβο αίματος, απελευθερώνεται ένα χημικό σήμα, το οποίο ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια ώστε αυτά να συγκεντρωθούν στο σημείο της αιμορραγίας και να συσσωματωθούν για να δημιουργήσουν ένα θρόμβο. Τα αντιαιμοπεταλικά φάρμακα παρεμποδίζουν το σχηματισμό του θρόμβου αίματος μέσω παρεμπόδισης της μεταφοράς του χημικού σήματος.

Πιο συγκεκριμένα, τα αντιαιμοπεταλικά φάρμακα καθυστερούν την εκπομπή του σήματος και μειώνουν την έντασή του, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται λιγότερα αιμοπετάλια σε αυτό και συνεπώς να μην σχηματίζεται θρόμβος.

Γιατί χρησιμοποιούνται τα αραιωτικά αίματος;

Η ακινησία είναι ένας από τους πιο γνωστούς παράγοντες κινδύνου για το σχηματισμό θρόμβων αίματος. Κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, αλλά και μετά από αυτές, ένα άτομο πρέπει συνήθως να παραμένει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος θρόμβωσης να αυξάνεται. Γι’ αυτό το λόγο, η λήψη αραιωτικών αίματος είναι εξαιρετικά σημαντική ως μέσο πρόληψης.

Οι αιματολογικές εξετάσεις ενός ατόμου πριν την εγχείρηση προσδιορίζουν το εάν θα χρειαστεί η λήψη αραιωτικού αίματος και σε τι δόση. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται αραιωτικά αίματος για μεγάλες χρονικές περιόδους, όπως για παράδειγμα όσοι έχουν κολπική μαρμαρυγή, ενώ άλλοι μπορεί να τα χρειαστούν μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Τα αραιωτικά αίματος χρησιμοποιούνται είτε για την αύξηση του χρόνου που χρειάζεται το αίμα ενός ανθρώπου να πήξει είτε για την πρόληψη της επιδείνωσης ενός θρόμβου που ήδη υπάρχει.

Πώς χρησιμοποιούνται τα αραιωτικά αίματος στην περίπτωση χειρουργικής επέμβασης;

  • Πριν τη χειρουργική επέμβαση

Η επιλογή του κατάλληλου αραιωτικού αίματος για έναν ασθενή πριν από μια χειρουργική επέμβαση αποτελεί μια πρόκληση, καθώς πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της πρόληψης του σχηματισμού θρόμβων και της υπερβολικής αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Όσοι άνθρωποι λαμβάνουν ήδη συστηματικά αραιωτικά αίματος πριν από μια χειρουργική επέμβαση, συνήθως πρέπει να διακόψουν τη χρήση τους τουλάχιστον μια ημέρα έως και μια εβδομάδα πριν τη χειρουργική επέμβαση, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο υπερβολικής αιμορραγίας.

Την ημέρα μετά την επέμβαση, με την προϋπόθεση οι εξετάσεις αίματος να δείχνουν πως είναι επιτρεπτό, ο ασθενής συνήθως ξαναξεκινά τη λήψη των αραιωτικών αίματος όπως και πριν την επέμβαση.

  • Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης

Τα αραιωτικά αίματος αυξάνουν την αιμορραγία κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, με αποτέλεσμα να μην χορηγούνται συνήθως εκείνη τη χρονική στιγμή. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση ενός αραιωτικού αίματος μπορεί να είναι ωφέλιμη για τον ασθενή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, όπως για παράδειγμα κατά τη χρήση μηχανής παράκαμψης καρδιάς-πνεύμονα.

  • Μετά τη χειρουργική επέμβαση

Μετά από μια χειρουργική επέμβαση, τα αραιωτικά αίματος χρησιμοποιούνται συνήθως για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων αίματος στα πόδια (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση) ή άλλων ειδών θρόμβων.

Η πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων μετά από μια χειρουργική επέμβαση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Πώς ελέγχεται η πήξη του αίματος;

Υπάρχουν 3 εξετάσεις αίματος που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πήξης του αίματος και είναι οι εξής:


+ 5 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved