Ανοσοποιητικό Σύστημα

Υπέρταση: Ποια συχνά λάθη γίνονται κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης;

Η υπέρταση, μια σιωπηλή ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια άτομα στον κόσμο, θέτει σημαντικές προκλήσεις στη διάγνωση και τη διαχείριση. Τα συνεργιστικά προβλήματα συμβάλλουν στο θολό τοπίο που υπάρχει γύρω από την υπέρταση. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ακριβούς μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, ειδικοί και οργανισμοί όπως ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) τονίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διάγνωσης και της διαχείρισης της υπέρτασης.

Ποια είναι τα προβλήματα που συμβαίνουν κατά τη λήψη της αρτηριακής πίεσης;

 1. Ανακριβής τεχνική και εξοπλισμός

Οι ανεπαρκείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της υπέρτασης. Μελέτες δείχνουν ότι οι γιατροί και οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μετρούν την αρτηριακή πίεση λιγότερο συχνά από ό,τι συνιστάται, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για την αποτελεσματική ανίχνευση και τον έλεγχο της υπέρτασης.

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τη σημασία της τακτικής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης συμβάλλει στο πρόβλημα. Πολλοί επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης ή να υποτιμούν τον αντίκτυπό της στην υγεία των ασθενών. Επιπλέον, η ιατρική αδράνεια, η τάση εμμονής σε καθιερωμένες ρουτίνες ή πρακτικές, μπορεί να εμποδίσει την υιοθέτηση της τακτικής μέτρησης της αρτηριακής πίεσης ως μέρος της συνήθους περίθαλψης.

Οι απαρχαιωμένες ή μη βαθμονομημένες συσκευές μέτρησης επιδεινώνουν περαιτέρω το ζήτημα. Οι ανακριβείς μετρήσεις από τέτοιες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση ή ανεπαρκή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς. Είναι σημαντικό για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός μέτρησης της αρτηριακής πίεσης βαθμονομείται και συντηρείται τακτικά, ώστε να διασφαλίζονται ακριβή αποτελέσματα.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να τονιστεί ότι η λήψη μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης δεν απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Οι σωστές τεχνικές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι ο ασθενής βρίσκεται σε χαλαρή κατάσταση, τη χρήση του σωστού μεγέθους περιχειρίδας, την τοποθέτηση του βραχίονα στο ύψος της καρδιάς και την παροχή ενός ήρεμου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Αυτά τα απλά βήματα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ακρίβεια των μετρήσεων και να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση της υπέρτασης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανεπαρκών μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και οι οργανισμοί θα πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης. Τα προγράμματα κατάρτισης και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν τη σημασία της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και τον αντίκτυπο που έχει στην έκβαση των ασθενών. Η εφαρμογή τυποποιημένων πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης τηρούν τις βέλτιστες πρακτικές για την ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν εισαγάγει επικυρωμένες αυτοματοποιημένες συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που προσφέρουν ευκολία στη χρήση και ελαχιστοποιούν το ανθρώπινο σφάλμα. Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις συσκευές για να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. Οι συσκευές αυτές παρέχουν τυποποιημένες μετρήσεις και απομακρύνουν το ενδεχόμενο ανθρώπινων σφαλμάτων που σχετίζονται με τις χειροκίνητες μετρήσεις.

 1. Σύνδρομο λευκής ποδιάς και συγκαλυμμένη υπέρταση

Το σύνδρομο λευκής ποδιάς αναφέρεται στο φαινόμενο όπου τα άτομα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε κλινικό περιβάλλον λόγω άγχους ή στρες που συνδέεται με τα ιατρικά ραντεβού. Ο όρος “λευκή ποδιά” αναφέρεται στις λευκές ποδιές που παραδοσιακά φορούν οι επαγγελματίες υγείας.

Όταν τα άτομα με το σύνδρομο λευκής ποδιάς έρχονται αντιμέτωπα με ιατρικά περιβάλλοντα, ο οργανισμός τους αντιδρά με την απελευθέρωση ορμονών του στρες, όπως η αδρεναλίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ως αποτέλεσμα, οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που λαμβάνονται σε κλινικά περιβάλλοντα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πραγματική τους αρτηριακή πίεση εκτός αυτών των περιβαλλόντων.

Ο επιπολασμός του συνδρόμου λευκής ποδιάς ποικίλλει μεταξύ των ατόμων και ο βαθμός αύξησης της αρτηριακής πίεσης μπορεί επίσης να διαφέρει. Εκτιμάται ότι περίπου το 15-30% των ατόμων με αυξημένες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης σε ιατρικά περιβάλλοντα έχουν σύνδρομο λευκής ποδιάς.

Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου λευκής ποδιάς και τη λήψη ακριβέστερων μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές:

 1. Ενθάρρυνση τεχνικών χαλάρωσης: Η δημιουργία ενός ήρεμου και καταπραϋντικού περιβάλλοντος και η καθοδήγηση των ασθενών να εφαρμόζουν τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές, πριν από τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους και να μειώσει την πιθανότητα αυξημένων μετρήσεων
 2. Περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (ABPM): Η Περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνει τη χρήση ενός φορητού οργάνου παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης που λαμβάνει πολλαπλές μετρήσεις σε διάστημα 24 ωρών. Αυτή η μέθοδος παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων του, προσφέροντας μια πιο ακριβή αναπαράσταση της πραγματικής του αρτηριακής πίεσης
 3. Οικιακή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης: Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι επιτρέπει στα άτομα να μετρούν την αρτηριακή τους πίεση στην άνεση του σπιτιού τους. Με τη λήψη τακτικών μετρήσεων σε ένα χαλαρό περιβάλλον, μακριά από το άγχος των ιατρικών χώρων, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ακριβή εικόνα του προφίλ της αρτηριακής τους πίεσης

Η συγκαλυμμένη υπέρταση, επίσης γνωστή ως αντίστροφη υπέρταση λευκής μπλούζας, είναι μια κατάσταση κατά την οποία τα άτομα έχουν φυσιολογικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια κλινικών επισκέψεων, αλλά εμφανίζουν αυξημένη αρτηριακή πίεση στην καθημερινή ζωή. Η κατάσταση αυτή συχνά δεν εντοπίζεται κατά τη διάρκεια ιατρικών ραντεβού ρουτίνας, επειδή οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που λαμβάνονται σε κλινικά περιβάλλοντα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αρτηριακή πίεση εκτός αυτών των περιβαλλόντων.

Η συγκαλυμμένη υπέρταση είναι ανησυχητική επειδή τα άτομα με φυσιολογικές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια κλινικών επισκέψεων μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών λόγω μη ανιχνευμένης υπέρτασης. Η κατάσταση αυτή είναι πιο διαδεδομένη σε άτομα που βιώνουν υψηλότερα επίπεδα στρες ή που έχουν συγκεκριμένους παράγοντες, όπως ο διαβήτης ή η νεφρική νόσος, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στις διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης.

Για τον εντοπισμό της συγκαλυμμένης υπέρτασης και την παροχή κατάλληλης διαχείρισης, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να εξετάσουν τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

 1. Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι: Η τακτική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι με τη χρήση επικυρωμένης συσκευής μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της συγκαλυμμένης υπέρτασης. Με την παρακολούθηση των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης για μια χρονική περίοδο, μπορούν να εντοπιστούν μοτίβα αυξημένης αρτηριακής πίεσης, ακόμη και αν οι μετρήσεις σε κλινικές ρυθμίσεις είναι φυσιολογικές
 2. Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο (ABPM): Η Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό συγκαλυμμένης υπέρτασης. Η συνεχής παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης σε διάστημα 24 ωρών μπορεί να καταγράψει διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης που μπορεί να μην είναι εμφανείς κατά τη διάρκεια κλινικών επισκέψεων
 3. Ιστορικό υγείας και αξιολόγηση κινδύνου: Η ενδελεχής αξιολόγηση του ιστορικού υγείας του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραγόντων κινδύνου για υπέρταση, μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσδιορίσουν την πιθανότητα συγκαλυμμένης υπέρτασης. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και τα υψηλά επίπεδα στρες

Χρησιμοποιώντας αυτές τις στρατηγικές, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να βελτιώσουν την ανίχνευση και τη διαχείριση της συγκαλυμμένης υπέρτασης, μειώνοντας τελικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών για τα πάσχοντα άτομα.

 1. Έλλειψη κατάρτισης και ευαισθητοποίησης
 • Ανεπαρκής γνώση των σωστών τεχνικών:

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης και γνώσεων μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τις σωστές τεχνικές. Πολλές κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και χώροι υγειονομικής περίθαλψης δεν διαθέτουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Ως αποτέλεσμα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να μην είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι σχετικά με τις σωστές διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές.

Αυτή η έλλειψη κατάρτισης μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην επιλογή του μεγέθους της περιχειρίδας, στην τοποθέτηση του βραχίονα και στην ερμηνεία των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. Για παράδειγμα, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν περιχειρίδες που είναι πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες για τον βραχίονα του ασθενούς, οδηγώντας σε ανακριβείς μετρήσεις. Μπορεί επίσης να μην τοποθετήσουν σωστά τον βραχίονα του ασθενούς στο επίπεδο της καρδιάς, με αποτέλεσμα τις λανθασμένες μετρήσεις. Η ανακριβής ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αρτηριακής πίεσης μπορεί να εμποδίσει περαιτέρω την ακριβή διάγνωση και την κατάλληλη διαχείριση της υπέρτασης.

 • Εθνικά πρωτόκολλα και τυποποίηση:

Η ανάπτυξη εθνικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων γραμμών για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια και τη συνέπεια των μετρήσεων. Τα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και να ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Θα πρέπει να περιγράφουν τις συνιστώμενες τεχνικές, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Η τυποποίηση των πρακτικών μέτρησης της αρτηριακής πίεσης σε όλους τους χώρους υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν συνεπή εκπαίδευση και τηρούν μια ενιαία προσέγγιση. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές στις τεχνικές μέτρησης και να βελτιώσει την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης.

 • Μέτρα διασφάλισης ποιότητας:

Η εφαρμογή μέτρων διασφάλισης ποιότητας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης. Οι τακτικοί έλεγχοι και οι αξιολογήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τομέων βελτίωσης και στην αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων στην εκπαίδευση και την πρακτική. Θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι ποιοτικού ελέγχου στις συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η βαθμονόμησή τους.

Επιπλέον, οι αξιολογήσεις από ομοτίμους και οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της συνεχούς μάθησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Οι τακτικές συνεδρίες ανατροφοδότησης και οι συζητήσεις σχετικά με τις τεχνικές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και τις προκλήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αντιμετωπίσουν τυχόν κενά στις γνώσεις τους.

 1. Ενθάρρυνση της αυτομέτρησης και της παρακολούθησης στο σπίτι:

Η ενθάρρυνση της αυτομέτρησης και της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι είναι μια πολύτιμη προσέγγιση για τη βελτίωση της διάγνωσης και της διαχείρισης της υπέρτασης. Με την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στην παρακολούθηση των επιπέδων της αρτηριακής τους πίεσης, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές διακυμάνσεις και τα πρότυπα της αρτηριακής πίεσης, οι οποίες μπορούν να ενημερώσουν για τις αποφάσεις θεραπείας και να βελτιώσουν τη συνολική φροντίδα.

Η αυτομέτρηση της αρτηριακής πίεσης δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους και προάγει την καλύτερη κατανόηση της κατάστασής τους. Επιτρέπει στους ασθενείς να παρακολουθούν την αρτηριακή τους πίεση σε οικεία και χαλαρά περιβάλλοντα, χωρίς το πιθανό άγχος ή την ανησυχία που μπορεί να εμφανιστεί σε κλινικές ρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ασθενή μπορεί να παρέχουν μια πιο ακριβή αναπαράσταση της πραγματικής κατάστασης της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.

Για να διασφαλιστεί η ακριβής και αξιόπιστη αυτομέτρηση, είναι ζωτικής σημασίας η εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη σωστή τεχνική και τη χρήση επικυρωμένων συσκευών μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση του βραχίονα, την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους περιχειρίδας και τη σημασία της λήψης πολλαπλών μετρήσεων σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την καταγραφή και την ερμηνεία των μετρήσεων και να καθορίσουν εύρη στόχων αρτηριακής πίεσης ειδικά για την κατάσταση του κάθε ασθενούς.

Η παρακολούθηση στο σπίτι μπορεί να διευκολύνει την έγκαιρη ανίχνευση της υπέρτασης και να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων με συγκαλυμμένη υπέρταση. Με την ανίχνευση της συγκαλυμμένης υπέρτασης, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλες παρεμβάσεις και στρατηγικές θεραπείας για την πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

Επιπλέον, η παρακολούθηση στο σπίτι μπορεί να ενισχύσει τη δέσμευση των ασθενών και την τήρηση των σχεδίων θεραπείας. Οι ασθενείς που συμμετέχουν ενεργά στην παρακολούθηση της αρτηριακής τους πίεσης είναι πιο πιθανό να έχουν κίνητρα για να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, να τηρούν τα φαρμακευτικά σχήματα και να παρακολουθούν τακτικά τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση προωθεί μια κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων και βελτιώνει τα αποτελέσματα των ασθενών.

Η ακριβής μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι υψίστης σημασίας για τη διάγνωση και τη διαχείριση της υπέρτασης. Με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανεπαρκών μετρήσεων, των λανθασμένων τεχνικών και της έλλειψης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της φροντίδας της υπέρτασης. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης, η ανάπτυξη εθνικών πρωτοκόλλων και η προώθηση της αυτομέτρησης και της παρακολούθησης στο σπίτι μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια, οδηγώντας σε έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη θεραπεία και καλύτερα αποτελέσματα για τα άτομα με υπέρταση. Είναι ζωτικής σημασίας για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους οργανισμούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δώσουν προτεραιότητα στη σημασία της ακριβούς μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για την αποτελεσματική καταπολέμηση των προκλήσεων που θέτει η υπέρταση.


+ 7 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Hypertension - ‘Three 'Synergistic' Problems When Taking Blood Pressure’ (2) https://www.hifa.org/dgroups-rss/hypertension-%E2%80%98three-synergistic-problems-when-taking-blood-pressure%E2%80%99-2

Synergistic effects of blood pressure-lowering drugs and statins: systematic review and meta-analysis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6234234/

Independent and Synergistic Effects of High Blood Pressure and Obesity on Retinal Vasculature in Young Children: The Hong Kong Children Eye Study https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.120.018485

Synergistic interaction of high blood pressure and cerebral beta-amyloid on tau pathology https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-022-01149-7

Three 'Synergistic' Problems When Taking Blood Pressure https://www.medscape.com/viewarticle/992902#vp_1

Synergism of amlodipine and telmisartan or candesartan on blood pressure reduction by using SynergyFinder 3.0 and probability sum test in vivo https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prp2.1064

About High Blood Pressure https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm