Καρκίνος

Καρκίνος: Ποια είναι τα στάδια και οι βαθμίδες του; Ποια η σημασία τους;

Το στάδιο του καρκίνου περιγράφει το μέγεθος του όγκου και το πόσο έχει εξαπλωθεί από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε. Ο βαθμός περιγράφει την εμφάνιση των καρκινικών κυττάρων. Εάν διαγνωστείτε με καρκίνο, μπορεί να υποβληθείτε σε περισσότερες εξετάσεις που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει. Η σταδιοποίηση και η ταξινόμηση του καρκίνου θα επιτρέψουν στους γιατρούς να καθορίσουν το μέγεθός του, αν έχει εξαπλωθεί και τις καλύτερες θεραπευτικές επιλογές.

Τι είναι η σταδιοποίηση του καρκίνου;

Η σταδιοποίηση είναι ένας τρόπος περιγραφής του μεγέθους ενός καρκίνου και του βαθμού ανάπτυξής του. Όταν οι γιατροί διαγιγνώσκουν για πρώτη φορά έναν καρκίνο, διενεργούν εξετάσεις για να:

 1. να ελέγξουν πόσο μεγάλος είναι ο καρκίνος
 2. αν έχει εξαπλωθεί στους γύρω ιστούς
 3. αν έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος

Η σταδιοποίηση του καρκίνου μπορεί μερικές φορές να περιλαμβάνει τον βαθμό. Αυτό περιγράφει πόσο παρόμοιο είναι ένα καρκινικό κύτταρο με ένα φυσιολογικό κύτταρο.

Γιατί η σταδιοποίηση είναι σημαντική;

Η σταδιοποίηση είναι σημαντική επειδή βοηθά τη θεραπευτική σας ομάδα να γνωρίζει ποιες θεραπείες χρειάζεστε. Οι γιατροί μπορεί να συστήσουν μια τοπική θεραπεία, όπως χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, εάν ο καρκίνος σας βρίσκεται μόνο σε ένα σημείο. Αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να απαλλαγείτε εντελώς από αυτόν. Μια τοπική θεραπεία αντιμετωπίζει μόνο μια περιοχή του σώματος.  Μπορεί όμως να χρειαστείτε θεραπεία που κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, εάν ο καρκίνος σας έχει εξαπλωθεί. Αυτές ονομάζονται συστηματικές θεραπείες και περιλαμβάνουν:

 1. χημειοθεραπεία
 2. ορμονοθεραπεία
 3. στοχευμένα αντικαρκινικά φάρμακα
 4. ανοσοθεραπεία

Στάδια καρκίνου

Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι συστημάτων σταδιοποίησης για διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα μιας κοινής μεθόδου σταδιοποίησης:

 • στάδιο 0 – υποδηλώνει ότι ο καρκίνος βρίσκεται εκεί από όπου ξεκίνησε (in situ) και δεν έχει εξαπλωθεί
 • στάδιο Ι – ο καρκίνος είναι μικρός και δεν έχει εξαπλωθεί οπουδήποτε αλλού
 • στάδιο ΙΙ – ο καρκίνος έχει μεγαλώσει, αλλά δεν έχει εξαπλωθεί
 • στάδιο ΙΙΙ – ο καρκίνος είναι μεγαλύτερος και μπορεί να έχει εξαπλωθεί στους γύρω ιστούς και/ή στους λεμφαδένες (μέρος του λεμφικού συστήματος)
 • στάδιο IV – ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί από το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε σε τουλάχιστον ένα άλλο όργανο του σώματος- γνωστός και ως “δευτερογενής” ή “μεταστατικός” καρκίνος

Τι είναι η διαβάθμιση του καρκίνου;

Μπορεί να ακούσετε τον γιατρό σας να μιλάει για τον βαθμό του καρκίνου σας. Ο βαθμός του όγκου περιγράφει έναν όγκο από την άποψη του πόσο ανώμαλα είναι τα καρκινικά κύτταρα σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Περιγράφει επίσης πόσο ανώμαλοι φαίνονται οι ιστοί στο μικροσκόπιο. Ο βαθμός δίνει στο γιατρό σας μια ιδέα για το πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ο καρκίνος. Ένας καρκίνος χαμηλού βαθμού είναι πιθανό να αναπτύσσεται πιο αργά και να έχει λιγότερες πιθανότητες εξάπλωσης από έναν καρκίνο υψηλού βαθμού. Οι γιατροί δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθούν τα κύτταρα. Αλλά ο βαθμός είναι ένας χρήσιμος δείκτης. Οι γιατροί μερικές φορές εξετάζουν τον βαθμό του καρκίνου για να βοηθήσουν στη σταδιοποίησή του. Το στάδιο ενός καρκίνου περιγράφει πόσο μεγάλος είναι και αν έχει εξαπλωθεί ή όχι.

Βαθμοί καρκίνου

Ο βαθμός ενός καρκίνου εξαρτάται από το πώς φαίνονται τα κύτταρα στο μικροσκόπιο. Σε γενικές γραμμές, ένας χαμηλότερος βαθμός υποδηλώνει έναν πιο αργά αναπτυσσόμενο καρκίνο και ένας υψηλότερος βαθμός υποδηλώνει έναν ταχύτερα αναπτυσσόμενο. Το σύστημα διαβάθμισης που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το εξής:

 • βαθμός Ι – καρκινικά κύτταρα που μοιάζουν με φυσιολογικά κύτταρα και δεν αναπτύσσονται γρήγορα
 • βαθμός II – καρκινικά κύτταρα που δεν μοιάζουν με τα φυσιολογικά κύτταρα και αναπτύσσονται ταχύτερα από τα φυσιολογικά κύτταρα
 • βαθμός III – καρκινικά κύτταρα που μοιάζουν μη φυσιολογικά και μπορεί να αναπτύσσονται ή να εξαπλώνονται πιο επιθετικά