Μολυσματικές ασθένειες

COVID-19: Σε επιφυλακή οι επιστήμονες για νέα αντισώματα

Μια ομάδα ερευνητών στο FAU και στο Universitätsklinikum Erlangen, απέκτησε νέες γνώσεις σχετικά με την ωρίμανση των ειδικών για τον SARS-CoV-2 αντισωμάτων, μετά από πολλαπλούς εμβολιασμούς με εμβόλια mRNA Comirnaty. Τα ευρήματα της μελέτης, δημοσιευθήκαν στο περιοδικό Science Immunology. (COVID-19: Η πρώτη γραμμή της ανοσοποιητικής άμυνας είναι βραχύβια και έχουμε επαναμολύνσεις)

Τι γνωρίζουμε για την ωρίμανση των ειδικών για τον SARS-CoV-2 αντισωμάτων;

Η απόκριση των αντισωμάτων, είναι απαραίτητη για την προστασία των ανθρώπων από ιογενείς μολυσματικές ασθένειες, καθώς μόνο τα εξουδετερωτικά αντισώματα μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά την αρχική διείσδυση ενός παθογόνου.

Τα εν λόγω αντισώματα, μπλοκάρουν τις θέσεις δέσμευσης στην επιφανειακή πρωτεΐνη, που απαιτούνται για την πρόσδεση του ιού στον κυτταρικό υποδοχέα και επομένως για την εισβολή του στο κύτταρο. Την ίδια ώρα, τα αντισώματα μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού στο σώμα, μέσω πρόσθετων λειτουργιών. Αυτές οι λειτουργίες εξαρτώνται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τη σχετική υποκατηγορία του μορίου του αντισώματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, η ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Matthias Tenbusch, από το Ινστιτούτο Κλινικής και Μοριακής Ιολογίας στο Universitätsklinikum Erlangen, τον καθηγητή Δρ. Thomas Winkler, FAU Professorship for Genetics και την διδακτορική ερευνήτρια Kilian Schober, στο Ινστιτούτο Κλινικής και Μοριακής Ιολογίας στο Universitätsklinikum Erlangen, μπόρεσε να αποδείξει ότι μετά τους επαναλαμβανόμενους εμβολιασμούς, με εμβόλια mRNA Comirnaty, παρατηρείται αυξημένος αριθμός αντισωμάτων της υποκατηγορίας IgG4.

Μέχρι τώρα, μόνο ένας μικρός αριθμός ερευνών, στο πλαίσιο των ιογενών μολυσματικών ασθενειών, έχει διεξαχθεί για τα αντισώματα της υποκατηγορίας IgG4, τα οποία τείνουν να θεωρούνται μη φλεγμονώδη, επειδή είναι αρκετά σπάνια. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη στον τομέα της ανοσολογίας, εγείρει νέα ερωτήματα που σχετίζονται με την ωρίμανση των αντισωμάτων. (COVID-19: Επηρεάζει τον εγκέφαλο 6 μήνες μετά τα συμπτώματα)

Η ικανότητα των αντισωμάτων IgG4 να εξουδετερώνουν επιτυχώς τον ιό SARS-CoV-2 και τις μεταλλάξεις του, παραμένει αμετάβλητη—μια ικανότητα που δεν διαφοροποιεί αυτήν την κατηγορία αντισωμάτων από την υποκατηγορία IgG1, που είναι πιο συχνή. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, ο εμβολιασμός συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός και να προσφέρει πολύ σημαντική προστασία από τη σοβαρή νόσηση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ανεπιθύμητων ενεργειών στην κλινική πορεία μιας λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, μετά από επαναλαμβανόμενους εμβολιασμούς με mRNA εμβόλια.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της δυνατότητας των εμβολίων mRNA για χρήση ενάντια στις μολυσματικές ασθένειες, καθώς και σε όγκους και αυτοάνοσες ασθένειες, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να γίνουν πλήρως κατανοητές οι πυροδοτούμενες ανοσολογικές αποκρίσεις. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, για να διαπιστωθούν οι ανοσολογικοί μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την ασυνήθιστη παραγωγή αντισωμάτων IgG4. (CDC: Αυξάνεται το ποσοστό θανάτων από μακροχρόνια COVID-19)

Τι είναι το mRNA;

Το mRNA, οφείλει το όνομά του στις λέξεις messenger RiboΝucleic Acid, που μεταφράζονται ως αγγελιοφόρο ΡιβοΝουκλεϊκό Οξύ. Η ιδιότητά του εντός του κυττάρου, είναι να μεταφέρει την γενετική πληροφορία από το γονίδιο (μέρος του DNA) στο κυτταρόπλασμα, με στόχο τη δημιουργία μιας πρωτεΐνης, η οποία κωδικοποιεί το -κατά περίπτωση- γονίδιο. (mRNA εμβόλια: Από την αντιμετώπιση της πανδημίας έως τη θεραπεία του καρκίνου)

Ποιος είναι ο ρόλος του mRNA στο εμβόλιο;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εμβολίων, οι οποίοι περιέχουν είτε ζωντανό εξασθενημένο ιό, είτε τμήμα του ιού, είτε νεκρά μικρόβια, είτε τοξίνες μικροβίων.

Τα mRNA εμβόλια, που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο, διαφέρουν από τα γνωστά μέχρι σήμερα εμβόλια, επειδή δεν εισάγουν στο σώμα το πραγματικό μικρόβιο. Αντίθετα, φέρουν τις οδηγίες που αξιοποιεί το σώμα, για να παράξει ένα μικροσκοπικό μέρος του παθογόνου, όπως η πρωτεΐνη. (Νέο mRNA εμβόλιο κατά του μελανώματος!)


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

COVID: On the lookout for new antibodies https://medicalxpress.com/news/2023-01-covid-lookout-antibodies.html

Class switch towards non-inflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.ade2798

How antibody therapy affects the breadth of COVID mRNA vaccines https://medicalxpress.com/news/2022-12-antibody-therapy-affects-breadth-covid.html