Ορθοπαιδικά

Τι είναι η μέθοδος Schroth για τη σκολίωση και πως θα σας βοηθήσει;

Τι είναι η μέθοδος Schroth;

Πρόκειται για μια μη επεμβατική θεραπεία για τη σκολίωση που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ασκήσεις οι οποίες βασίζονται στο μοναδικό μοτίβο καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς. Η σπονδυλική στήλη αντιμετωπίζεται και στα τρία ανατομικά επίπεδα – το οβελιαίο, το μετωπιαίο και το εγκάρσιο. Σκοπός της μεθόδου είναι η δημιουργία ισορροπίας και σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης μέσω της βελτίωσης της μηχανικής του σώματος και της σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης για την πρόληψη της περαιτέρω εξέλιξης της καμπυλότητας. Αρκετές μελέτες δείχνουν σημαντική επίδραση στη μείωση της γωνίας Cobb και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε εφήβους με ιδιοπαθή σκολίωση. Μεταξύ όλων των προσεγγίσεων άσκησης ειδικά για τη σκολίωση, η μέθοδος Schroth είναι η πιο μελετημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη. Χρησιμοποιεί ασκήσεις προσαρμοσμένες για κάθε ασθενή για να επαναφέρει την κυρτή σπονδυλική στήλη σε μια πιο φυσική θέση. Ο στόχος των ασκήσεων Schroth είναι να αποδεσμεύσουν, να επιμηκύνουν και να σταθεροποιήσουν τη σπονδυλική στήλη σε ένα τρισδιάστατο επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της φυσικοθεραπείας που επικεντρώνεται σε:

 • Στην αποκατάσταση της μυϊκής συμμετρίας και της ευθυγράμμισης της στάσης του σώματος
 • Αναπνοή στην κοίλη πλευρά του σώματος
 • Διδασκαλία της επίγνωσης της στάσης του σώματός σας

Αυτή η προσέγγιση στη θεραπεία της σκολίωσης αναπτύχθηκε από την Katharina Schroth και διαδόθηκε περαιτέρω από την κόρη της Christa. Γεννημένη στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1800, η Katharina Schroth είχε σκολίωση που αντιμετωπίστηκε ανεπιτυχώς με στηρίγματα. Ανέπτυξε τη δική της τεχνική αναπνοής και ασκήσεις για να διαχειριστεί τη σκολίωση. Αυτή και η κόρη της άνοιξαν μια κλινική, όπου περιέθαλπαν περισσότερους από 150 ασθενείς κάθε φορά.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της ιδιοπαθούς σκολίωσης;

Η εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση (AIS) είναι η πιο συχνή δομική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης στους εφήβους. Παρουσιάζεται ως πλάγια στροφική καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης και γίνεται εμφανής γύρω στην εφηβεία. Η διάγνωση της AIS τίθεται όταν η καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο επίπεδο είναι ίση ή μεγαλύτερη από 10 μοίρες, γνωστή και ως γωνία Cobb. Προσδιορίζεται με τη μέτρηση της γωνίας μεταξύ του άνω και του κάτω ορίου της παραμόρφωσης στο μετωπιαίο επίπεδο. Το μέγεθος αυτής της γωνίας χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση της σοβαρότητας της σκολίωσης.

 • Καμπύλη έως 25° – ήπια σκολίωση
 • Τιμές μεταξύ 25° και 45° – μέτρια σκολίωση
 • Καμπύλη άνω των 45° – σοβαρή σκολίωση

Μόλις τεθεί η διάγνωση της σκολίωσης, θα πρέπει να ξεκινήσει αποτελεσματική διαχείριση για την αντιμετώπιση της παραμόρφωσης και την πρόληψη των μακροπρόθεσμων συνεπειών.

Τι είναι οι ασκήσεις Schroth για τη σκολίωση;

Η σκολίωση είναι μια πολύπλοκη κατάσταση. Από την πλάτη, μοιάζει με μια πλάγια καμπύλη σε σχήμα C ή S. Αλλά αυτό που δεν βλέπετε με γυμνό μάτι είναι πώς οι σπόνδυλοι της σπονδυλικής στήλης περιστρέφονται καθώς σχηματίζουν μια καμπύλη. Οι χώροι μεταξύ των σπονδύλων μπορεί επίσης να συμπιεστούν σε ορισμένες περιοχές και να επιμηκυνθούν σε άλλες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φυσικοθεραπεία για τη σκολίωση απαιτεί μια τρισδιάστατη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της καμπύλης από όλες τις γωνίες. Η περιστροφή της σπονδυλικής στήλης στη σκολίωση είναι διαφορετική σε κάθε άτομο. Οι ασκήσεις Schroth είναι προσαρμοσμένες στην εκάστοτε  καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης. Οι ασκήσεις μπορούν να εκτελούνται όταν είστε όρθιοι, καθιστοί ή ξαπλωμένοι. Τα στηρίγματα, όπως οι θεραπευτικές μπάλες, οι στύλοι και οι μπάρες Schroth, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διόρθωση της σκολίωσης. Οι ασκήσεις Schroth, αν και διαφέρουν από άτομο σε άτομο, περιλαμβάνουν τρία σημαντικά στοιχεία:

 1. Μυϊκή συμμετρία

Οι αλλαγές στην καμπυλότητα της σπονδυλικής σας στήλης επηρεάζουν επίσης τους μύες της πλάτης σας. Στη μία πλευρά της πλάτης οι μύες μπορεί να αποδυναμωθούν και να εξασθενήσουν. Στην άλλη πλευρά, οι μύες μπορεί να είναι καταπονημένοι και σφιχτοί. Οι ασκήσεις Schroth έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν και τα δύο προβλήματα, με στόχο την επίτευξη μυϊκής συμμετρίας.

 1. Περιστροφική γωνιακή αναπνοή

Η αναπνοή αποτελεί σημαντικό μέρος της μεθόδου Schroth. Η μέθοδος χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική αναπνοής που ονομάζεται περιστροφική γωνιακή αναπνοή. Η ιδέα είναι να περιστρέφεται η σπονδυλική στήλη κατά την αναπνοή για να βοηθηθεί η αναδιαμόρφωση του θώρακα και των γύρω μαλακών μορίων.

 1. Συνειδητοποίηση της στάσης του σώματός σας

Η Katharina Schroth βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε καθρέφτες στην αρχική της πρακτική. Οι καθρέφτες βοηθούσαν τους ασθενείς της να αναπτύξουν επίγνωση της στάσης του σώματός τους. Η επίγνωση της θέσης της σπονδυλικής σας στήλης είναι το πρώτο βήμα για τη διόρθωσή της. Η επίγνωση της στάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Εάν έχετε σκολίωση, θα πρέπει πάντα να έχετε επίγνωση των θέσεων που μπορεί να την επιδεινώσουν.

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος Schroth;

Οι περισσότεροι ασθενείς βλέπουν ορατή βελτίωση στο βαθμό καμπυλότητας της σπονδυλικής τους στήλης μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος Schroth. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να ποικίλλει, αλλά συνήθως περιλαμβάνει από πέντε έως 20 συνεδρίες. Παραδοσιακά, οι συνεδρίες διαρκούσαν αρκετές ώρες και ήταν ενταγμένες σε ένα σφιχτό ημερήσιο πρόγραμμα. Σήμερα, τα προγράμματα Schorth είναι συνήθως λιγότερο έντονα και περιλαμβάνουν μικρότερες συνεδρίες που κατανέμονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια και η συχνότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανοχή του ασθενούς και την έκταση της σκολίωσης. Εκτός από τη διόρθωση της καμπύλης, τα αποτελέσματα ενός προγράμματος Schroth μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Βελτίωση της στάσης του σώματος
 2. Βελτίωση της σταθερότητας και της δύναμης του κέντρου
 3. Ευκολότερη αναπνοή
 4. Μείωση πόνου
 5. Βελτίωση του συνολικού προτύπου κίνησης και αύξηση λετουργικότητας
 6. Βαθύτερη κατανόηση της σπονδυλικής στήλης
 7. Καλύτερη ευθυγράμμιση της λεκάνης

Ο κύριος στόχος των ασκήσεων Schroth είναι η πρόληψη της εξέλιξης της σκολίωσης. Ανάλογα με την ηλικία σας, την οστική σας ποιότητα και τον βαθμό της καμπυλότητας, ο κηδεμόνας μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος της θεραπείας. Η ειδική αναπνοή Schroth συμπληρώνει την υποστήριξη, καθώς τα παιδιά διδάσκονται να αναπνέουν μέσα στον προσαρμοσμένο τους νάρθηκα. Η διαχείριση της σκολίωσης με τη μέθοδο Schroth και την τοποθέτηση κηδεμόνα μπορεί να είναι μια επιλογή για τους ασθενείς που θέλουν να αποφύγουν τη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η μακροπρόθεσμη δέσμευση στις κατευθυντήριες γραμμές Schroth για την επιτυχία αυτής της θεραπείας.


+ 8 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Schroth Method for Scoliosis https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/scoliosis/schroth-method-for-scoliosis

Introduction to the Three-dimensional Scoliosis Treatment According to Schroth https://www.easyvigour.net.nz/pilates/aPhysioNov1992Treatment.pdf

The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis-an assessor and statistician blinded randomized controlled trial: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26413145/

The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent idiopathic scoliosis: a randomised controlled clinical trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25780260/

The effectiveness of Schroth exercises in adolescents with idiopathic scoliosis: A systematic review and meta-analysis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6556933/

Adolescent idiopathic scoliosis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27188385/

Exercises for adolescent idiopathic scoliosis: a Cochrane systematic review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23558442/

Adolescent idiopathic scoliosis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18456103/