Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση αιματουρίας (Αίμα στα ούρα)

Τι είναι η εξέταση αιματουρίας;

Μία εξέταση που ονομάζεται ανάλυση ούρων μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία αίματος στα ούρα. Μέσω της ανάλυσης ούρων, ένα δείγμα ούρων ελέγχεται για παρουσία κυττάρων, χημικών και άλλων ουσιών, συμπεριλαμβανόμενου του αίματος. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσίας αίματος στα ούρα δεν είναι σοβαρές. Όμως, μερικές φορές, η παρουσία ερυθρών ή λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να σημαίνει ότι έχετε μία ιατρική πάθηση που απαιτεί θεραπεία, όπως νεφρική νόσο, λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος ή ηπατική νόσο.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση αιματουρίας;

Η ανάλυση ούρων, η οποία περιλαμβάνει και τον έλεγχο αίματος στα ούρα, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως μέρος των τακτικών τσεκ-απ ή για τον έλεγχο διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος, των νεφρών ή του ήπατος.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση αιματουρίας;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει ανάλυση ούρων ως μέρος του τακτικού τσεκ-απ. Ειδάλλως, μπορεί να χρειαστεί την εξέταση αν παρατηρήσετε αίμα στα ούρα ή έχετε συμπτώματα διαταραχής του ουροποιητικού συστήματος. Τέτοια συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση αιματουρίας;

Θα χρειαστεί να παρέχετε ένα δείγμα ούρων. Ο γιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να παρέχετε ένα δείγμα ελεύθερης ούρησης (“clean catch”). Η μέθοδος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας.
  2. Καθαρίστε τη γεννητική περιοχή με χαρτί. Οι άνδρες θα πρέπει να σκουπίσουν την άκρη του πέους. Οι γυναίκες θα πρέπει να σκουπιστούν από μπροστά προς τα πίσω.
  3. Αρχίστε να ουρείτε στην τουαλέτα.
  4. Μετακινήστε τον ουροσυλλέκτη κάτω από τη ροή των ούρων.
  5. Συλλέξτε τουλάχιστον 30-60 ml ούρων εντός του ουροσυλλέκτη, ο όποιος έχει διαβαθμίσεις ποσότητας.
  6. Ολοκληρώστε την ούρηση στην τουαλέτα.
  7. Επιστρέψτε το δείγμα με βάση τις οδηγίες στο γιατρό σας.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση αιματουρίας;

Δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία για τη συγκεκριμένη εξέταση. Αν ο γιατρός έχει ζητήσει επιπλέον εξετάσεις ούρων ή αίματος, μπορεί να χρειαστεί να νηστέψετε (να μη φάτε και να μην πιείτε τίποτα) για αρκετές ώρες πριν την εξέταση. Ο γιατρός θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες αν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση αιματουρίας;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Υπάρχει μία πληθώρα παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν την παρουσία ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα. Πολλοί εξ αυτών δεν αποτελούν αιτία ανησυχίας. Μικρές ποσότητες αίματος στα ούρα μπορεί να οφείλονται σε συγκεκριμένα φάρμακα, έντονη άσκηση, σεξουαλική δραστηριότητα ή εμμηνόρροια. Εάν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αίματος, ο γιατρός θα ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις.

Αυξημένα ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα μπορεί να υποδεικνύουν:

Αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια στα ούρα μπορεί να υποδεικνύουν:

  • Βακτηριακή λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Αυτή είναι η πιο κοινή αιτία αυξημένης συγκέντρωσης λευκών αιμοσφαιρίων στα ούρα.
  • Φλεγμονή του ουροποιητικού συστήματος ή των νεφρών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να γνωρίζω για την εξέταση αιματουρίας;

Η εξέταση αυτή είναι συνήθως μέρος της τυπικής ανάλυσης ούρων. Επιπρόσθετα με τον έλεγχο αίματος, κατά την ανάλυση ούρων ελέγχεται η παρουσία πρωτεϊνών, τα επίπεδα οξέων και σακχάρων, και η ύπαρξη κυτταρικών τμημάτων και κυττάρων στα ούρα.

+ 7 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. Lab Tests Online [Internet]. American Association for Clinical Chemistry; c2001–2017. Urinalysis: The Test; [updated 2016 May 25; cited 2017 Mar 14]; [about 4 screens]: Available from: https://labtestsonline.org/understanding/analytes/urinalysis/tab/test

2. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Urinalysis: How you prepare; 2016 Oct 19 [cited 2017 Mar 14]; [about 4 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/urinalysis/details/how-you-prepare/ppc-20255388

3. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2017. Urinalysis: What you can expect; 2016 Oct 19 [cited 2017 Mar 14]; [about 5 screens]. Available from: http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/urinalysis/details/what-you-can-expect/rec-20255393

4. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Hematuria (Blood in the Urine); 2016 Jul [cited 2017 Mar 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/hematuria-blood-urine

5. The Johns Hopkins Lupus Center [Internet]. Johns Hopkins Medicine; c2017. Urinalysis; [cited 2017 Mar 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.hopkinslupus.org/lupus-tests/screening-laboratory-tests/urinalysis/

6. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Blood in the Urine; [cited 2017 Mar 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid;=P01479

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2017. Health Encyclopedia: Microscopic Urinalysis; [cited 2017 Mar 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid;=urinanalysis_microscopic_exam