Διαγνωστικές εξετάσεις

Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση

Τι είναι η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα γονίδια επηρεάζουν την απόκριση του οργανισμού σε συγκεκριμένα φάρμακα. Τα γονίδια είναι τμήματα του DNA που φέρουν τις γενετικές πληροφορίες και κληρονομούνται από τον πατέρα και τη μητέρα στους απογόνους. Οι γενετικές αυτές πληροφορίες καθορίζουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως το ύψος και το χρώμα των οφθαλμών. Πλέον γνωρίζουμε ότι τα γονίδια επίσης επηρεάζουν το πόσο ασφαλές και αποτελεσματικό μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο φάρμακο για εσάς.

Τα γονίδια μπορεί να είναι η αιτία για την οποία το ίδιο φάρμακο στην ίδια δοσολογία επηρεάζει τα άτομα με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, μπορεί να αποτελούν την εξήγηση του γιατί κάποια άτομα έχουν παρενέργειες σε ένα φάρμακο, ενώ άλλοι όχι.

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση εστιάζει σε συγκεκριμένα γονίδια, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι τύποι φαρμάκων και ποια δοσολογία είναι κατάλληλα για εσάς.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • Για να διαπιστωθεί εάν ένα συγκεκριμένο φάρμακο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό για εσάς
  • Για να διαπιστωθεί ποια είναι η βέλτιστη για εσάς δοσολογία
  • Για να προβλεφθεί εάν υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσετε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση σε ένα φάρμακο

Γιατί χρειάζομαι φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει φαρμακογονιδιωματική ανάλυση πριν την έναρξη μιας φαρμακευτικής αγωγής ή αν λαμβάνετε ένα φάρμακο που δεν φέρει αποτελέσματα ή/και προκαλεί σοβαρές παρενέργειες.

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση είναι διαθέσιμη για ένα περιορισμένο αριθμό φαρμάκων. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα κυριότερα φάρμακα και τα γονίδια που ελέγχονται.

ΦΑΡΜΑΚΟ

ΓΟΝΙΔΙΑ

Βαρφαρίνη (αντιπηκτικό)

CYP2C9 και VKORC1

Plavix (αντιπηκτικό)

CYP2C19

Αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά φάρμακα

CYP2D6, CYPD6 CYP2C9, CYP1A2, SLC6A4, HTR2A/C

Ταμοξιφαίνη (θεραπεία για καρκίνο του μαστού)

CYPD6

Αντιψυχωτικά

DRD3, CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2

Θεραπείες για ΔΕΠΥ

D4D4

Καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό φάρμακο)

HLA-B*1502

Αμπακαβίρη (θεραπεία για HIV)

HLA-B*5701

Οπιοειδή

OPRM1

Στατίνες (φάρμακα για την αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης)

SLCO1B1

Θεραπείες για την παιδική λευχαιμία και συγκεκριμένες αυτοάνοσες διαταραχές

TMPT

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Η εξέταση αυτή συνήθως πραγματοποιείται με δείγμα αίματος ή σιέλου.

Για την εξέταση αίματος, ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Για το τεστ σιέλου, ρωτήστε το γιατρό σας αναφορικά με τον τρόπο λήψης του δείγματος.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για τη φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Συνήθως δεν απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία για την εξέταση αίματος. Αν κάνετε τεστ σιέλου, δεν θα πρέπει να πιείτε, να φάτε ή να καπνίσετε για 30 λεπτά πριν.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με τη φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αναφορικά με το τεστ σιέλου.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν υποβληθήκατε σε φαρμακογονιδιωματική ανάλυση πριν την έναρξη μιας θεραπείας, τα αποτελέσματα θα αναδείξουν εάν ένα φάρμακο πρόκειται να είναι αποτελεσματικό για εσάς ή αν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών. Ορισμένες εξετάσεις, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για αντιεπιληπτικά φάρμακα, καθώς και φάρμακα για τον HIV, μπορούν να αναδείξουν εάν βρίσκεστε σε κίνδυνο για απειλητικές για τη ζωή παρενέργειες. Εάν πράγματι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, ο γιατρός θα σας προτείνει μία εναλλακτική θεραπεία.

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση πριν και κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας θα βοηθήσει το γιατρό να καθορίσει τη βέλτιστη για σας δόση.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την φαρμακογονιδιωματική ανάλυση;

Η φαρμακογονιδιωματική ανάλυση χρησιμοποιείται μόνο για να διαπιστωθεί η απόκριση του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Διαφέρει σημαντικά από το γενετικό έλεγχο. Οι περισσότερες γενετικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ασθένειας ή πιθανού κινδύνου ασθένειας, για τον εντοπισμό συγγενικής σχέσης (π.χ. πατρότητα) ή για την εξιχνίαση εγκλημάτων.

+ 6 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Hefti E, Blanco J. Documenting Pharmacogenomic Testing with Current Procedure Terminology (CPT) Codes, A Review of Past and Present Practices. J AHIMA [Internet]. 2016 Jan [cited 2018 Jun 1]; 87(1): 56–9. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4998735

2. Mayo Clinic: Center for Individualized Medicine [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2018. Drug-Gene Testing; [cited 2018 Jun 1]; [about 3 screens]. Available from: http://mayoresearch.mayo.edu/center-for-individualized-medicine/drug-gene-testing.asp

3. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2018 Jun 1]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

4. NIH National Institute of General Medical Sciences [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Pharmacogenomics; [updated 2017 Oct; cited 2018 Jun 1]; [about 4 screens]. Available from: https://www.nigms.nih.gov/education/Pages/factsheet-pharmacogenomics.aspx

5. NIH U.S. National Library of Medicine: Genetics Home Reference [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; What is pharmacogenomics?; 2018 May 29 [cited 2018 Jun 1]; [about 4 screens]. Available from: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/genomicresearch/pharmacogenomics

6. UF Health: University of Florida Health [Internet]. University of Florida; c2018. How your genes influence what medicines are right for you; 2016 Jan 11 [updated 2018 Jun 1; cited 2018 Jun 1]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/blog/how-your-genes-influence-what-medicines-are-right-you