Διαγνωστικές εξετάσεις

Πάνελ ηλεκτρολυτών

Τι είναι το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Οι ηλεκτρολύτες είναι ηλεκτρικά φορτισμένα μεταλλικά στοιχεία που βοηθούν στον έλεγχο της ποσότητας των υγρών και την ισορροπία οξέων βάσεων στο σώμα. Επίσης βοηθούν στον έλεγχο της μυϊκής και νευρικής δραστηριότητας, στον καρδιακό ρυθμό και άλλες σημαντικές λειτουργίες. Το πάνελ ηλεκτρολυτών (εξέταση ηλεκτρολυτών ορού) είναι μία εξέταση αίματος που μετρά τα επίπεδα των κύριων ηλεκτρολυτών:

  • Νάτριο, το οποίο βοηθά στον έλεγχο της ποσότητας των υγρών στο σώμα. Επίσης συνεισφέρει στη φυσιολογική λειτουργία νεύρων και μυών.
  • Χλώριο, το οποίο επίσης βοηθά στον έλεγχο της ποσότητας των υγρών στο σώμα. Επιπλέον, διατηρεί φυσιολογικό όγκο αίματος και αρτηριακή πίεση.
  • Κάλιο, το οποίο βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και των μυών.
  • Διττανθρακικά, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας οξέων-βάσεων και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κίνηση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αιματικής κυκλοφορίας.

Μη φυσιολογικά επίπεδα οποιουδήποτε ηλεκτρολύτη μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος υγείας, όπως νεφρικής νόσου, υπέρτασης και απειλητικής για τη ζωή αρρυθμίας.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Το πάνελ ηλεκτρολυτών συχνά αποτελεί μέρος μιας εξέτασης αίματος ρουτίνας ή του πλήρους μεταβολικού προφίλ. Η εξέταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανισορροπία υγρών ή οξέων-βάσεων στο σώμα.

Οι ηλεκτρολύτες συνήθως μετριούνται μαζί. Ωστόσο, κάποιες φορές μπορούν να ζητηθούν ξεχωριστά, ιδιαίτερα εάν υπάρχει υποψία συγκεκριμένου προβλήματος.

Γιατί χρειάζομαι το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση αν έχετε συμπτώματα που υποδεικνύουν ανισορροπία ηλεκτρολυτών, όπως:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μετρήσεις για κάθε ηλεκτρολύτη. Μη φυσιολογικά αποτελέσματα μπορεί να προκαλούνται πολλές παθήσεις, όπως:

Τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τον ηλεκτρολύτη που επηρεάζεται και αν τα επίπεδά του είναι αυξημένα ή μειωμένα. Εάν τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών δεν βρίσκονται στο φυσιολογικό εύρος, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχετε από κάποια πάθηση που χρήζει θεραπείας. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών, όπως η πρόσληψη μεγάλης ποσότητας υγρών ή η απώλεια υγρών λόγω εμετού ή διάρροιας. Επίσης, συγκεκριμένα φάρμακα, όπως αντιόξινα και φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, μπορεί να ευθύνονται για τα μη φυσιολογικά αποτελέσματα.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με το πάνελ ηλεκτρολυτών;

Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει μία επιπλέον εξέταση, που ονομάζεται χάσμα ανιόντων, μαζί με το πάνελ ηλεκτρολυτών. Κάποιοι ηλεκτρολύτες έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ άλλοι αρνητικό. Το χάσμα ανιόντων αποτελεί τη μέτρηση της διαφοράς μεταξύ των αρνητικά και θετικά φορτισμένων ηλεκτρολυτών. Εάν το χάσμα ανιόντων είναι είτε πολύ μεγάλο είτε πολύ μικρό, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος υγείας.

+ 10 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Health Testing Centers [Internet]. Fort Lauderdale (FL): Health Testing Centers.com; c2019. Electrolyte Panel; [cited 2019 Oct 9]; [about 3 screens]. Available from: https://www.healthtestingcenters.com/test/electrolyte-panel

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Acidosis and Alkalosis; [updated 2018 Oct 12; cited 2019 Oct 9]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/conditions/acidosis-and-alkalosis

3. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Bicarbonate (Total CO2); [updated 2019 Sep 20; cited 2019 Oct 9]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/bicarbonate-total-co2

4. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2019. Electrolytes and Anion Gap; [updated 2019 Sep 5; cited 2019 Oct 9]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/electrolytes-and-anion-gap

5. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2019 Oct 9]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

6. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2019. Electrolytes: Overview; [updated 2019 Oct 9; cited 2019 Oct 9]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/electrolytes

7. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2019. Health Encyclopedia: Electrolytes; [cited 2019 Oct 9]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=electrolytes

8. UW Health [Internet]. Madison (WI):University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority; c2021. Chloride (Cl) Test; [cited 2021 Aug 4]; [about 3 screens]. Available from: https://patient.uwhealth.org/healthwise/article/hw6323

9. UW Health [Internet]. Madison (WI):University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority; c2021. Electrolyte Panel; [cited 2021 Aug 4]; [about 3 screens]. Available from: https://patient.uwhealth.org/healthwise/article/tr6146

10. UW Health [Internet]. Madison (WI):University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority; c2021. Sodium (Na) in Blood Test; [cited 2021 Aug 4]; [about 3 screens]. Available from: https://patient.uwhealth.org/healthwise/article/hw203476