Καρκίνος

Καρκίνος μαστού: Πώς θα καταλάβετε ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για εσάς;

Ερευνητές στο Karolinska Institutet, ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο, η οποία είναι σε θέση να προβλέψει εάν ένας ασθενής με καρκίνο του μαστού μπορεί να ωφεληθεί από μια συγκεκριμένη θεραπεία ή όχι. Η εν λόγω μέθοδος, που βασίζεται στα κύτταρα, έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Proceedings of the National Academy of Sciences. (Καρκίνος του μαστού: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νεαρές γυναίκες!)

Υπάρχει μέθοδος που να προβλέπει ποια είναι η σωστή θεραπεία για τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού;

Σήμερα είναι διαθέσιμα πολλά διαφορετικά φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Όμως, η ασθένεια είναι πολύπλοκη και δεν βοηθούνται όλοι οι ασθενείς από τα ίδια ή όλα τα φάρμακα. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία από την οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί ένας ασθενής, μπορούν να ληφθούν μέσω του προσδιορισμού της αλληλουχίας του DNA του. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας και ως εκ τούτου απαιτούνται καλύτερες μέθοδοι πρόβλεψης. (Καρκίνος του μαστού και αυτοέλεγχος: Ποιες αλλαγές είναι ανησυχητικές;)

Η μέθοδος που ανέπτυξαν οι ερευνητές του ΚΙ, βασίζεται στην απομόνωση και την καλλιέργεια, όχι μόνο των κυττάρων του όγκου, αλλά και των λεγόμενων υποστηρικτικών κυττάρων από τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Ακολούθως, δοκιμάζονται οι θεραπείες του καρκίνου, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, στα καλλιεργημένα κύτταρα, για να διαπιστωθεί πόσο ευαίσθητα είναι στα φάρμακα. Στη μελέτη τους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η μέθοδος, μπορεί να καθιερωθεί και ότι τα κυτταρικά μοντέλα είναι παρόμοια με τους όγκους προέλευσης τους, με σχετικούς τρόπους, για παράδειγμα είναι παρόμοια γενετικά.

Τα μοντέλα του όγκου δημιουργήθηκαν από βιοψίες 98 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρκίνου του μαστού. Σε αυτά εξετάστηκαν πάνω από 35 υπάρχοντα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού και αρκετά υπό ανάπτυξη φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ευαισθησία στα φάρμακα που εμφάνιζαν τα μοντέλα των όγκων, ήταν συνεπής με ότι γνωστό υπάρχει σήμερα σχετικά με τις επιλογές θεραπείας με βάση τους τύπους των όγκων των ασθενών και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα μοντέλα των όγκων ήταν ευαίσθητα στα φάρμακα που είναι υπό ανάπτυξη. (Καρκίνος του μαστού: Πώς να ελέγξετε το στήθος σας;)

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν με πόση ακρίβεια μπορεί η μέθοδος να προβλέψει τις αποκρίσεις στη θεραπεία. Σε 15 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που έλαβαν θεραπεία πριν υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη επικύρωσης. Από τις βιοψίες που ελήφθησαν πριν από τη χειρουργική επέμβαση, οι ερευνητές δημιούργησαν μοντέλα όγκων για κάθε ασθενή, τα οποία εξέθεσαν στα ίδια φάρμακα που έλαβε ο ασθενής. Ακολούθως, η ευαισθησία των μοντέλων στα φάρμακα, συγκρίθηκε με την απόκριση των ασθενών στη θεραπεία. (Καρκίνος του μαστού: Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη για όλες τις γυναίκες;)

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποκρίσεις στη θεραπεία που προβλέφθηκαν από το μοντέλο του όγκου, ήταν σε γενικές γραμμές συνεπείς με τις θεραπευτικές αποκρίσεις που παρουσίασε ακολούθως ο ασθενής.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το επόμενο βήμα που σχεδιάζεται είναι η δοκιμή της μεθόδου σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών και η διερεύνηση της δυνατότητας συνδυασμού της με άλλες μοριακές μεθόδους για ακόμα καλύτερη πρόβλεψη των ανταποκρίσεων στη θεραπεία, καθώς και η μελέτη των μηχανισμών αντίστασης. (Μεταστατικός καρκίνος μαστού; Τι είναι, πώς θεραπεύεται και πόσο επικίνδυνος είναι;)

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

New method predicts the right treatment for breast cancer patients https://medicalxpress.com/news/2022-12-method-treatment-breast-cancer-patients.html

Breast cancer patient-derived whole-tumor cell culture model for efficient drug profiling and treatment response prediction https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2209856120

Technique for tracking resistant cancer cells could lead to new treatments for relapsing breast cancer patients https://medicalxpress.com/news/2022-12-technique-tracking-resistant-cancer-cells.html