7 βασικά παθολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Δεν υπάρχει ενιαία συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και ορισμού της προσωπικότητας, αν και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν: το Μοντέλο Πέντε Παραγόντων (FFM ή Big Five) …

Διαταραχές προσωπικότητας: Πώς οργανώνονται;

Οι διαταραχές προσωπικότητας αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ψυχοπαθολογίας. Χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια προβλήματα με τις σχέσεις, την ταυτότητα και τη συναισθηματική ρύθμιση, τα οποία οδηγούν σε χρόνια δυσπροσαρμοστικά πρότυπα και μεγάλη …

Πώς μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε ένα ναρκισσιστικό άτομο

Βρίσκεστε σε ένα δείπνο και ο σύντροφός σας κυριαρχεί στη συζήτηση- όταν προσπαθείτε να παρέμβετε, εκείνος χαμογελάει και σας προσβάλλει αδιάφορα μπροστά σε όλους με ένα ελαφρώς υποτιμητικό σχόλιο που …

Οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας; Η οιστριονική, ή δραματική, διαταραχή προσωπικότητας (HPD) είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας ψυχολογικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας τύπου Β.  Οι διαταραχές σε αυτή …

Παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας; Η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας (PPD) είναι ένας τύπος εκκεντρικής διαταραχής προσωπικότητας. Η εκκεντρική διαταραχή προσωπικότητας σημαίνει ότι συμπεριφορά του πάσχοντος ατόμου μπορεί να φαίνεται …

Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας; Τα άτομα με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας έχουν ένα μακροχρόνιο πρότυπο υπερβολικής ντροπαλότητας. Αισθάνονται ανεπαρκείς και είναι υπερευαίσθητοι στην απόρριψη. Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί …

Σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας; Η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας (SPD) είναι ένας τύπος εκκεντρικής διαταραχής προσωπικότητας. Ένα άτομο με την εν λόγω διαταραχή συμπεριφέρεται διαφορετικά και αυτό μπορεί να …