Αίμα, Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Ο τύπος αίματός σας θα μπορούσε να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού πριν από την ηλικία των 60;

Η ομάδα αίματος ενός ατόμου μπορεί να συνδέεται με τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με μια νέα μετα-ανάλυση με επικεφαλής ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Maryland. Η μετα-ανάλυση περιλάμβανε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από γενετικές μελέτες που επικεντρώνονταν στα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία προκαλούνται από την απόφραξη της ροής του αίματος στον εγκέφαλο και συμβαίνουν σε νεότερους ενήλικες κάτω των 60 ετών. Ο αριθμός των ατόμων με πρώιμα εγκεφαλικά επεισόδια αυξάνεται. Τα άτομα αυτά είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από το απειλητικό για τη ζωή συμβάν και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν ενδεχομένως δεκαετίες με αναπηρία.  Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει ελάχιστη έρευνα σχετικά με τα αίτια των πρώιμων εγκεφαλικών επεισοδίων.

Ποιος ήταν ο σχεδιασμός της μελέτης;

Η μετα-ανάλυση περιλάμβανε 48 μελέτες σχετικά με τη γενετική και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 17.000 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και σχεδόν 600.000 υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν υποστεί ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη συνέχεια εξέτασαν όλα τα συλλεχθέντα χρωμοσώματα για να εντοπίσουν γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με το εγκεφαλικό επεισόδιο και βρήκαν μια σχέση μεταξύ του εγκεφαλικού επεισοδίου πρώιμης έναρξης – που συμβαίνει πριν από την ηλικία των 60 ετών – και της περιοχής του χρωμοσώματος που περιλαμβάνει το γονίδιο που καθορίζει αν μια ομάδα αίματος είναι Α, ΑΒ, Β ή Ο.

Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου;

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με πρώιμο εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Α και λιγότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Ο (την πιο κοινή ομάδα αίματος) – σε σύγκριση με τα άτομα με καθυστερημένο εγκεφαλικό επεισόδιο και τα άτομα που δεν είχαν ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο. Τόσο τα πρώιμα όσο και τα όψιμα εγκεφαλικά επεισόδια είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να έχουν ομάδα αίματος Β σε σύγκριση με τους υγιείς. Μετά την προσαρμογή για το φύλο και άλλους παράγοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν ομάδα αίματος Α είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν πρώιμο εγκεφαλικό επεισόδιο από ό,τι τα άτομα με άλλες ομάδες αίματος. Όσοι είχαν ομάδα αίματος Ο είχαν 12% χαμηλότερο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο από ό,τι τα άτομα με άλλες ομάδες αίματος.

Η μετα-ανάλυσή εξέτασε το γενετικό προφίλ των ανθρώπων και βρήκε συσχετίσεις μεταξύ του τύπου αίματος και του κινδύνου πρώιμου εγκεφαλικού επεισοδίου. Η συσχέτιση του τύπου αίματος με το εγκεφαλικό επεισόδιο που εκδηλώνεται αργότερα ήταν πολύ ασθενέστερη από ό,τι βρέθηκε με το πρώιμο εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ερευνητές τόνισαν ότι ο αυξημένος κίνδυνος ήταν πολύ μέτριος και ότι όσοι έχουν ομάδα αίματος Α δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι θα έχουν πρώιμο εγκεφαλικό επεισόδιο ή να συμμετέχουν σε επιπλέον διαγνωστικό έλεγχο ή ιατρικές εξετάσεις με βάση αυτό το εύρημα.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί η ομάδα αίματος Α ενέχει υψηλότερο κίνδυνο, αλλά πιθανότατα έχει να κάνει με παράγοντες πήξης του αίματος, όπως τα αιμοπετάλια και τα κύτταρα που επενδύουν τα αιμοφόρα αγγεία, καθώς και με άλλες κυκλοφορούσες πρωτεΐνες, οι οποίες παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη θρόμβων. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι όσοι έχουν ομάδα αίματος Α έχουν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν θρόμβους αίματος στα πόδια, γνωστούς ως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Χρειαζόμαστε σαφώς περισσότερες μελέτες παρακολούθησης για να αποσαφηνίσουμε τους μηχανισμούς του αυξημένου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.


+ 1 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Your Blood Type Could Predict Your Risk of Having a Stroke Before Age 60 https://neurosciencenews.com/blood-type-a-stroke-21334/