Διαγνωστικές εξετάσεις

Λήψη ρινικού επιχρίσματος

Τι είναι η λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Με τη λήψη ρινικού επιχρίσματος γίνεται έλεγχος για ιούς και βακτήρια που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις.

Υπάρχουν πολλοί τύποι αναπνευστικών λοιμώξεων, και το ρινικό επίχρισμα βοηθά στη διάγνωση του συγκεκριμένου τύπου, ώστε να λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας δείγμα από τους ρώθωνες ή από το ρινοφάρυγγα. Ο ρινοφάρυγγας είναι το ανώτερο τμήμα της μύτης και του λαιμού.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Η λήψη ρινικού επιχρίσματος χρησιμοποιείται στη διάγνωση συγκεκριμένων λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως:

Γιατί χρειάζομαι λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Μπορεί να χρειαστείτε λήψη ρινικού επιχρίσματος αν έχετε συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης, όπως:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Το ρινικό επίχρισμα μπορεί να ληφθεί από:

 • Το πρόσθιο μέρος των ρωθώνων
 • Το οπίσθιο μέρος των ρωθώνων, σε μία διαδικασία γνωστή ως επίχρισμα μεσαίου στροβίλου (NMT)
 • Το ρινοφάρυγγα (το ανώτατο τμήμα της μύτης και του λαιμού)

Κατά τη λήψη επιχρίσματος από το πρόσθιο τμήμα των ρωθώνων, αρχικά θα γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω. Στη συνέχεια ο γιατρός:

 • Θα εισάγει ένα βαμβακοφόρο στυλεό εντός του ρώθωνα.
 • Θα περιστρέψει το στυλεό για περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα.

Ακολούθως, θα αφαιρέσει το στυλεό και θα τον εισάγει στο δεύτερο ρώθωνα:

 • Θα λάβει ρινικό επίχρισμα χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική.
 • Θα αφαιρέσει το βαμβακοφόρο στυλεό.

Αν λαμβάνετε μόνοι σας το ρινικό επίχρισμα, ο γιατρός θα σας ενημερώσει για το πώς να αποθηκεύσετε το βαμβακοφόρο στυλεό.

Κατά το ρινικό επίχρισμα μεσαίου στροβίλου, αρχικά θα γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω. Στη συνέχεια ο γιατρός:

 • Θα εισάγει ένα βαμβακοφόρο στυλεό στο κάτω μέρος του ρώθωνα και θα τον πιέσει προς τα μέσα μέχρι να νιώσετε ότι σταματάει.
 • Θα περιστρέψει το στυλεό για 15 δευτερόλεπτα.
 • Θα τον αφαιρέσει και θα τον εισάγει στο δεύτερο ρώθωνα.
 • Θα χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνική.
 • Θα αφαιρέσει το στυλεό.

Κατά το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα:

 • Θα γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω.
 • Ο γιατρός θα εισάγει ένα βαμβακοφόρο στυλεό εντός του ρώθωνα έως ότου φτάσει στο ρινοφάρυγγα (το ανώτατο τμήμα του λαιμού).
 • Θα περιστρέψει το στυλεό και θα τον αφαιρέσει.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για τη λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με τη λήψη ρινικού επιχρίσματος;

Η εξέταση μπορεί να σας «γαργαλήσει» στο λαιμό ή να προκαλέσει βήχα. Το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα δημιουργεί μία δυσάρεστη αίσθηση και πιθανώς βήχα, όμως αυτές οι επιπτώσεις είναι προσωρινές.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Ανάλογα με τα συμπτώματά σας, θα ελεγχθείτε για έναν ή περισσότερους τύπους λοιμώξεων.

Αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν επιβλαβείς ιοί ή βακτήρια στο δείγμα σας.

Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι ένας συγκεκριμένος τύπος ιού ή βακτηρίου εντοπίστηκε στο δείγμα. Αν διαγνωστείτε με μία συγκεκριμένη λοίμωξη, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας για την αντιμετώπιση της νόσου. Οι οδηγίες μπορεί να περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και τρόπους πρόληψης μετάδοσης της λοίμωξης στους άλλους.

Αν διαγνωστείτε με COVID-19, παραμείνετε σε επικοινωνία με τον γιατρό σας, ώστε να βρείτε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος φροντίδας του εαυτού σας και προστασίας των άλλων.

+ 18 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Allina Health [Internet]. Minneapolis: Allina Health; Nasopharyngeal culture; [cited 2020 Jun 8]; [about 3 screens]. Available from: https://account.allinahealth.org/library/content/49/150402

2. American Lung Association [Internet]. Chicago: American Lung Association; c2020. COVID-19 Symptoms and Diagnosis; [cited 2020 Jun 8]; [about 3 screens]. Available from: https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/COVID-19/symptoms-diagnosis

3. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Interim Guidelines for Collecting, Handling and Testing Clinical Specimens for COVID-19; [cited 2020 Jun 8]; [about 5 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html

4. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Symptoms of Coronavirus; [cited 2020 Jun 8]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

5. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Testing for COVID-19; [cited 2020 Jun 8]; [about 5 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

6. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): What to Do if You Are Sick; [cited 2020 Jun 8]; [about 6 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

7. Ginocchio CC, McAdam AJ. Current Best Practices for Respiratory Virus Testing. J Clin Microbiol [Internet]. 2011 Sep [cited 2020 Jul 1]; 49(9 Suppl). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185851

8. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; SARS- CoV-2 (Covid-19) Fact Sheet; [cited 2020 Nov 9]; [about 4 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/OASH-nasal-specimen-collection-fact-sheet.pdf

9. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Coronavirus (COVID-19) Testing; [updated 2020 Jun 1; cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/coronavirus-COVID-19-testing

10. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Nasopharyngeal swab; [updated 2020 Feb 18; cited 2020 Jun 8]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/glossary/nasopharyngeal-swab

11. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2020. Respiratory Syncytial Virus (RSV) Testing; [updated 2020 Feb 18; cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/respiratory-syncytial-virus-rsv-testing

12. Marty FM, Chen K, Verrill KA. How to Obtain a Nasopharyngeal Swab Specimen. N Engl J Med [Internet]. 2020 May 29 [cited 2020 Jun 8]; 382(10):1056. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32469478/?from_term=How+to+Obtain+a+Nasopharyngeal+Swab+Specimen.+&from_sort=date&from_pos=1

13. Rush [Internet]. Chicago: Rush University Medical Center, Rush Copley Medical Center or Rush Oak Park Hospital; c2020. Swab Differences for POC and Standard COVID Testing; [cited 2020 Nov 9]; [about 3 screens]. Available from: https://www.rush.edu/sites/default/files/2020-09/coronavirus-swab-differences.pdf

14. Meerhoff TJ, Houben ML, Coenjaerts FE, Kimpen JL, Hofland RW, Schellevis F, Bont LJ. Detection of multiple respiratory pathogens during primary respiratory infection: nasal swab versus nasopharyngeal aspirate using real-time polymerase chain reaction. Eur J Clin Microbiol Infect Dis [Internet]. 2010 Jan 29 [cited 2020 Jul 1]; 29(4):365-71. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840676

15. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Nasopharyngeal culture: Overview; [updated 2020 Jun 8; cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/nasopharyngeal-culture

16. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2020. Pertussis: Overview; [updated 2020 Jun 8; cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/pertussis

17. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: COVID-19 Swab Collection Process; [updated 2020 Mar 24; cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/quality/nasopharyngeal-and-oropharyngeal-swab-collection-p.aspx

18. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2020. Health Encyclopedia: Meningitis; [cited 2020 Jun 8]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=85&ContentID=P00789