XOZAL OR.SO.D 5MG/1ML FL x 20 ML (ΠΟΣΙΜΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ)

Φλωριάνα Καραλή
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Τι είναι το Xozal και γιατί χρησιμοποιείται;

Το Xozal ανήκει στην κατηγορία των αντισταμινικών φαρμάκων και είναι ένας ισχυρός και εκλεκτικός ανταγωνιστής των περιφερικών Η1 υποδοχέων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται για τη συμπτωματική θεραπεία της:

Από ποια ηλικία μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Είναι ένα φάρμακο κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και πάνω

Τι μορφή έχει το Xozal;

Το Xozal 5 mg/ml  είναι σε μορφή πόσιμων σταγόνων

 

Δοσολογία

Ποια είναι η συνιστώμενη δοσολογία του Xozal;

Το δοσολογικό σχήμα του Xozal εξαρτάται κυρίως από την ηλικία του ασθενούς. 

 • Ενήλικοι και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: 5 mg ημερησίως, δηλαδή 20 σταγόνες
 • Ηλικιωμένοι: Πρέπει η δόση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να προσαρμόζεται, ειδικά σε εκείνους τους ασθενείς που πάσχουν από μέτρια έως βαριά νεφρική ανεπάρκεια.

Γιατί πρέπει να γνωρίζω την κάθαρση της κρεατινίνης;

Ουσιαστικά, η κρεατινίνη είναι μία ουσία που αποβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους νεφρούς και αν εντοπιστεί ποσότητα της στο πλάσμα, δείχνει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στη σπειραματική διήθηση των νεφρών, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια διαταραχή στη λειτουργία των νεφρών.  

Για να γίνει κατανοητός ο πίνακας είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η κάθαρση κρεατινίνης (CLcr) του εκάστοτε ασθενή σε ml/min, ακολουθώντας τον παρακάτω τύπο:

CLcr = {[(140-ηλικία (έτη)) x βάρος (kg)] / [72 x κρεατινίνη ορού (mg/dl)]} x 0,85 για γυναίκες

Η δοσολογία στους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα τη νεφρική λειτουργία. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται κάποιες ενδεικτικές τιμές:

Ομάδα

Κάθαρση κρεατινίνης

(ml/λεπτό)

Δόση /

συχνότητα

Φυσιολογική λειτουργία ≥80 1 δισκίο ημερησίως
Ήπια ανεπάρκεια 50-79 1 δισκίο ημερησίως
Μέτρια 30-49 1 δισκίο κάθε 2 ημέρες
Βαριά <30 1 δισκίο κάθε 3 ημέρες
Τελικό στάδιο νεφροπάθειας - Ασθενείς σε αιμοκάθαρση <10 Αντενδείκνυται
 • Παιδιατρικός πληθυσμός: Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η δοσολογία σε εκείνα τα παιδιά όπου πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, έχοντας πάντα στο νου την κάθαρση κρεατινίνης, το σωματικό τους βάρος και η ηλικία
 • Ηπατική ανεπάρκεια: Δεν χρειάζεται να αλλάξει το δοσολογικό σχήμα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο αν συνυπάρχουν ηπατική  και νεφρική ανεπάρκεια είναι συνιστώμενη η προσαρμογή της δόσης
 • Παιδιατρικός πληθυσμός (6-12 ετών): 5 mg, δηλαδή 20 σταγόνες
 • Παιδιατρικός πληθυσμός (2-6 ετών): Η ημερήσια συνιστώμενη δόση είναι 2,5 mg η οποία πρέπει να χορηγείται σε δύο λήψεις των 1,25mg, δηλαδή 5 σταγόνες δύο φορές ημερησίως
 • Προσοχή! Ενώ υπάρχουν διαθέσιμα κάποια κλινικά στοιχεία για τη χορήγηση του Xozal σε παιδιά 6 μηνών έως 12 ετών, δεν θωρούνται επαρκή ώστε με βεβαιότητα να μπορεί να χορηγηθεί το φάρμακο σε βρέφη και παιδιά κάτω των 2 ετών

Τρόπος χορήγησης

Πώς χορηγείται το Xozal;

 • Λαμβάνεται από το στόμα. Οι σταγόνες πρέπει να τοποθετούνται (ενσταλάζονται) σε ένα κουτάλι ή να διαλύονται σε νερό
 • Για να στάξουν οι σταγόνες, θα πρέπει η φιάλη να τοποθετείται κάθετα με το στόμιο προς τα κάτω
 • Στην περίπτωση που η σταματήσει η ροή των σταγόνων και δεν έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη ποσότητα σταγόνων, θα πρέπει να επαναφέρετε τη φιάλη στην αρχική της θέση, με το στόμιο δηλαδή προς τα επάνω και να την αναποδογυρίσετε ξανά μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός σταγόνων
 • Ειδικά για τη χορήγηση στα παιδιά, στην περίπτωση που οι σταγόνες διαλυθούν σε νερό, πρέπει να υπολογίζεται ο απαρίτητος όγκος του νερού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την ποσότητα του νερού την οποία ο ασθενής μπορεί να καταπιεί.
 • Πρέπει να λαμβάνεται αμέσως μετά την αραίωσή του
 • Μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή

Για πόσο καιρό μπορώ να παίρνω το Xozal; 

Όσον αφορά τη διαλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα όπου τα συμπτώματα διαρκούν λιγότερο από:

 • 4 ημέρες την εβδομάδα 
 • 4 εβδομάδες το χρόνο

θα πρέπει η θεραπεία να βασίζεται στη νόσο και στο ιστορικό της. Η θεραπεία σταματάει όταν τα συμπτώματα εξαφανιστούν και μπορεί να ξεκινήσει ξανά στην περίπτωση που επανεμφανιστούν. 

Όσον αφορά την εμμένουσα αλλεργική ρινίτιδα όπου τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από:

 • 4 ημέρες την εβδομάδα 
 • 4 εβδομάδες το χρόνο

η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια που ο ασθενής εκτίθεται στα αλλεργιογόνα. 

Υπάρχουν κλινικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν πως η λεβοσετιριζίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες.

Στη θεραπεία της χρόνιας κνίδωσης και της χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας υπάρχουν κλινικά δεδομένα για τη χρήση σετιριζίνης (του ρακεμικού) για διάστημα μέχρι ενός έτους.

Αντενδείξεις

Πότε αντενδείκνυται η χρήση του Xozal;

Το Xozal αντενδείκνυται όταν :

 • Υπάρχει υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στη σετιριζίνη, στην υδροξυζίνη, σε οποιαδήποτε άλλα παράγωγα της πιπεραζίνης, ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα
 • Ο ασθενής πάσχει από βαριάς μορφή νεφρική ανεπάρκεια όπου η κάθαρση κρεατινίνης είναι <10 ml/min.

Προφυλάξεις

Τι πρέπει να προσέχω όταν λαμβάνω το Xozal;

 • Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν καταναλώνεται οινόπνευμα/αλκοόλ ταυτόχρονα με τη θεραπεία με Xozal 
 • Χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς που έχουν προδιάθεση κατακράτησης ούρων , όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει βλάβη του νωτιαίου μυαλού ή προστατική υπερπλασία, μιας και το Xozal μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση ούρων.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το φάρμακο αν πρόκειται ο ασθενής να κάνει τεστ αλλεργίας. Χρειάζεται το φάρμακο να διακοπεί τουλάχιστον 3  μέρες πριν την πραγματοποίηση του τεστ. 
 • Το σιρόπι περιέχει μεθυλεστέρα του παραυδροξυβενζοϊκού οξέος και προπυλεστέρα του παραυδροξυβενζοϊκού οξέος που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
 • Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κνησμός αφού διακοπεί η αγωγή με το Xozal, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε ο κνησμός ως πρωταρχικό σύμπτωμα. Τα συμπτώματα συνήθως σταματάνε αυτόματα. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα που απαιτείται επανεκκίνηση της αγωγής. Κανονικά όταν ξεκινήσει και πάλι η αγωγή θα πρέπει να υποχωρήσουν. 
 •  Ενώ υπάρχουν διαθέσιμα κάποια κλινικά στοιχεία για τη χορήγηση του Xozal σε παιδιά 6 μηνών έως 12 ετών, δεν θωρούνται επαρκή ώστε με βεβαιότητα να μπορεί να χορηγηθεί το φάρμακο σε βρέφη και παιδιά κάτω των 2 ετών

Κύηση

Είμαι έγκυος, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Xozal;

Εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θα πρέπει η χρήση του να γίνεται μόνο αν κριθεί αναγκαιο. 

Γενικά, υπάρχουν πολλές μελέτες σε ζώα που δεν δείχνουν δυσπλασική ή εμβρυϊκή / νεογνική τοξικότητα ούτε άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις όσον αφορά στην κύηση, την εμβρυική ανάπτυξη, τον τοκετό ή την μεταγεννητική ανάπτυξη.

Γαλουχία

Θηλάζω, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Xozal;

Το φάρμακο μπορεί να απεκκριθεί στο μητρικό γάλα μιας και η σετιριζίνη που είναι το ρακεμικό μόριο της λεβοσετιριζίνης γνωρίζουμε ότι απεκκρίνεται. Άρα μπορεί και να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες στα μωρά. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η χρήση του φαρμάκου μόνο όταν κριθεί απαραίτητο και να γίνεται με μεγάλη προσοχή.