Διατροφή

Παχυσαρκία: Το βάρος επηρεάζει την ποσότητα της βιταμίνης D που αφομοιώνετε!

Η βιταμίνη D είναι ένα απαραίτητο μικροθρεπτικό συστατικό που συμμετέχει σε πολλές βιολογικές διεργασίες στον ανθρώπινο οργανισμό. Παράγεται ενδογενώς κατά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία ή λαμβάνεται μέσω της διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής. Υπάρχουν δύο τύποι βιταμίνης D, γνωστές ως βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη) και βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη).

Η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας βιταμίνης D καθημερινά είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η ανεπάρκειά της έχει συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο καρκίνος, κλπ.

Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως παρουσιάζει ανεπάρκεια βιταμίνης D, ενώ τα άτομα με σκούρο δέρμα ή με παχυσαρκία είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν ανεπάρκεια.

Μια δευτερογενής ανάλυση της μελέτης VITAL σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων βιταμίνης D έδειξε πως οι ευεργετικές επιδράσεις τους διέφεραν σε άτομα με διαφορετικούς δείκτες μάζας σώματος (ΔΜΣ). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως τα συμπληρώματα βιταμίνης D είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην διόρθωση της ανεπάρκειας σε άτομα με παχυσαρκία σε σχέση με τα άτομα που έχουν ΔΜΣ μικρότερο από 25.


Πώς επηρεάζει η παχυσαρκία την πρόσληψη της βιταμίνης D;

Η VITAL είναι μια εν εξελίξει ερευνητική μελέτη με στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης της λήψης συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ω-3 λιπαρών οξέων στην ανάπτυξη καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων σε μια ομάδα 25.871 ενηλίκων στις ΗΠΑ.

Τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν το 2019, έδειξαν πως ενώ η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D δεν μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου ή καρδιαγγειακών παθήσεων, ο κίνδυνος θανάτου λόγω καρκίνου μειώθηκε από τη λήψη των συμπληρωμάτων.

Ωστόσο, η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε διαφορετικά πράγματα, όταν λήφθηκε υπόψη και ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Συγκεκριμένα, για άτομα με ΔΜΣ κάτω των 25, η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D σχετίστηκε με 24% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, 42% χαμηλότερη θνησιμότητα λόγω καρκίνου και 22% χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αυτοάνοσης νόσου σε σχέση με τη λήψη εικονικού φαρμάκου.

Αυτή η επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D δεν παρατηρήθηκε όμως στα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα, γεγονός που κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνητών για περαιτέρω ποσοτικοποίηση της διαφοράς στον αντίκτυπο των συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε άτομα με διαφορετικό ΔΜΣ.

Μετά από ανάλυση των επιπέδων βιταμίνης D και του ΔΜΣ 16.515 συμμετεχόντων πριν και μετά τη λήψη των συμπληρωμάτων βιταμίνης D οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όσοι είχαν ΔΜΣ κάτω του 25 είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D εξαρχής και ήταν πιο πιθανό να δουν διόρθωση της ανεπάρκειάς τους στη βιταμίνη D μετά από τη λήψη συμπληρωμάτων, σε σχέση με όσους είχαν ΔΜΣ άνω του 30.

Σύμφωνα με τους ερευνητές πολλαπλοί μηχανισμοί θα μπορούσαν να αποτελούν τη βάση αυτής της συσχέτισης που παρατηρήθηκε μεταξύ του υψηλότερου ΔΜΣ και της μειωμένης αύξησης των επιπέδων της βιταμίνης D μετά από τη λήψη συμπληρωμάτων της.

Μια από τις θεωρίες για το πιθανό μηχανισμό υποστηρίζει πως στα παχύσαρκα άτομα υπάρχει μεγαλύτερη απομάκρυνση της βιταμίνης D από την κυκλοφορία του αίματος λόγω της αυξημένης αποθήκευσής της στο λιπώδη ιστό των ατόμων αυτών.

Μια άλλη θεωρία προτείνει πως η παχυσαρκία μπορεί να οδηγεί σε ηπατική δυσλειτουργία, η οποία βλάπτει το μεταβολισμό της βιταμίνης D.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί ο ακριβής μηχανισμός πίσω από αυτή τη συσχέτιση και το εάν η δοσολογία της βιταμίνης D θα μπορούσε να κάνει κάποια διαφορά στα άτομα με διαφορετικό ΔΜΣ.


+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Vitamin D: Does weight impact how much benefit we derive? https://www.medicalnewstoday.com/articles/vitamin-d-does-weight-impact-how-much-benefit-we-derive

Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2800490