Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Ποιοι είναι οι τύποι εγκεφαλικής παράλυσης;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο κινητικός έλεγχος είναι μειωμένος λόγω συγγενών δυσμορφιών του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), 1 έως 4 στα 1.000 μωρά που γεννιούνται παγκοσμίως έχουν κάποια μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια ισόβια πάθηση που μπορεί να ποικίλλει σε σοβαρότητα και μπορεί να επηρεάσει τον εκούσιο κινητικό έλεγχο, τον μυϊκό τόνο, τον συντονισμό και το βάδισμα (περπάτημα). Ορισμένες φορές μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις, όπως μειωμένη γνωστική ανάπτυξη, δυσκολίες στην επικοινωνία και δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση. Η εγκεφαλική παράλυση είναι παρούσα κατά τη γέννηση. Δεν είναι εκφυλιστική πάθηση (δεν επιδεινώνεται), αλλά ορισμένα συμπτώματα μπορεί να γίνουν πιο αισθητά σε διάφορα στάδια της ζωής ενός ατόμου. Υπάρχουν τέσσερις τύποι εγκεφαλικής παράλυσης:

 • σπαστική εγκεφαλική παράλυση
 • δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση
 • αταξική εγκεφαλική παράλυση
 • μικτή εγκεφαλική παράλυση

Ποια είναι τα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης;

Τα συμπτώματα της εγκεφαλικής παράλυσης μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η πάθηση μπορεί επίσης να επηρεάσει τον κινητικό έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να έχει ένα αδύναμο πόδι που σέρνεται όταν περπατάει, αλλά δεν έχει άλλα κινητικά προβλήματα ή νοητικές αναπηρίες. Από την άλλη πλευρά, ένα άλλο άτομο που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση μπορεί να έχει φυσιολογική δύναμη, αλλά μειωμένο συντονισμό στη μία πλευρά του σώματος, σοβαρά γνωστικά ελλείμματα και διαταραχή επιληπτικών κρίσεων. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Ασθενής ομιλία
 • Δυσκολία στη μάσηση και την κατάποση
 • Μυϊκοί σπασμοί που επηρεάζουν ένα ή περισσότερα άκρα
 • Δυσκαμψία ή χαλαρότητα ενός ή περισσότερων άκρων
 • Αταξία (έλλειψη μυϊκού ελέγχου), ιδίως με εκούσιες κινήσεις
 • Αδυναμία ενός χεριού ή ενός ποδιού, μιας πλευράς του σώματος, και των δύο ποδιών ή και των τεσσάρων άκρων
 • Αδυναμία και μειωμένος έλεγχος της μίας πλευράς του προσώπου, σιελόρροια
 • Μειωμένος έλεγχος της λειτουργίας του εντέρου ή της ουροδόχου κύστης
 • Τρόμος
 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Γνωστικά ελλείμματα
 • Προβλήματα συμπεριφοράς

Ορισμένες επιπτώσεις της εγκεφαλικής παράλυσης γίνονται αντιληπτές κατά τη γέννηση ή ακόμη και πριν από τη γέννηση του μωρού. Καθώς ένα παιδί μεγαλώνει, η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να οδηγήσει σε ελλείμματα στα κινητικά και γνωστικά ορόσημα. Μερικές φορές τα μωρά που έχουν εγκεφαλική παράλυση μπορεί να έχουν μειωμένο μυϊκό τόνο, ο οποίος αργότερα αλλάζει καθώς οι μύες γίνονται σφιχτοί.

Ποιες είναι οι αιτίες της εγκεφαλικής παράλυσης;

Η εγκεφαλική παράλυση είναι συνήθως παρούσα κατά τη γέννηση και συνήθως προκαλείται από δυσπλασία του εγκεφάλου ή τραυματισμό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η βλάβη μπορεί να επηρεάσει μία ή περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου. Συνήθως τα συμπτώματα αντιστοιχούν στην περιοχή της βλάβης στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει το αριστερό χέρι έχει υποστεί βλάβη, ο κινητικός έλεγχος του αριστερού χεριού μπορεί να είναι μειωμένος. Όταν υπάρχουν πολλές περιοχές δυσμορφίας του εγκεφάλου, οι επιπτώσεις της εγκεφαλικής παράλυσης είναι συνήθως πιο εκτεταμένες. Στις αιτίες της εγκεφαλικής παράλυσης περιλαμβάνονται:

 • Εγκεφαλική δυσγενεσία (μη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου στο έμβρυο) που οφείλεται σε διάφορες αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής
 • Περικοιλιακή λευκομαλακία, μια κατάσταση κατά την οποία η λευκή ουσία του εγκεφάλου είναι κατεστραμμένη, η οποία είναι συχνή στην εγκεφαλική παράλυση
 • Εγκεφαλική βλάβη που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού ή αμέσως μετά τη γέννηση, μια λιγότερο συχνή αιτία
 • Έλλειμμα στην παροχή οξυγόνου ή μειωμένη ροή αίματος στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο του μωρού
 • Λοιμώξεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
 • Πρόωρος τοκετός
 • Ιδιοπαθείς λόγοι (χωρίς αναγνωρίσιμη αιτία)

Ποιοι είναι οι τύποι εγκεφαλικής παράλυσης;

Οι τύποι εγκεφαλικής παράλυσης διακρίνονται από τα συμπτώματά τους, όπως αυτά αξιολογούνται μέσω της φυσικής εξέτασης. Ορισμένα από τα συμπτώματα μπορεί να φαίνονται παρόμοια, αλλά οι κινήσεις και ο μυϊκός τόνος κάθε τύπου έχουν ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά.

 1. Σπαστική εγκεφαλική παράλυση

Ο συνηθέστερος τύπος εγκεφαλικής παράλυσης, η σπαστική εγκεφαλική παράλυση, διαγιγνώσκεται στο 80% περίπου των ατόμων που ζουν με εγκεφαλική παράλυση. Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από μειωμένο εκούσιο μυϊκό έλεγχο και μπορεί να περιλαμβάνει κινητική αδυναμία (πάρεση) ή πλήρη παράλυση ενός ή περισσότερων άκρων. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες μπορεί να γίνουν πολύ δύσκαμπτοι και να παρουσιάζουν κατά διαστήματα σπασμούς. Οι σπασμοί και η δυσκαμψία μπορούν να μειωθούν με φαρμακευτική αγωγή, αλλά καμία θεραπεία δεν μπορεί να βελτιώσει την έλλειψη μυϊκού ελέγχου. Η σπαστική εγκεφαλική παράλυση μπορεί να προκαλέσει:

 • Σπαστική ημιπληγία ή ημιπάρεση, με αδυναμία και δυσκαμψία στη μία πλευρά του σώματος
 • Σπαστική διπληγία ή πάρεση, που επηρεάζει τα πόδια και συχνά προκαλεί ψαλιδισμό (τα γόνατα και οι μηροί στρέφονται σφιχτά προς τα μέσα)
 • Σπαστική τετραπληγία ή τετραπάρεση, που επηρεάζει τα χέρια και τα πόδια

Η σπαστική εγκεφαλική παράλυση μπορεί επίσης να επηρεάσει τον κινητικό έλεγχο του προσώπου και του λαιμού. Αυτός ο τύπος εγκεφαλικής παράλυσης προκαλείται από αναπτυξιακές ανωμαλίες που επηρεάζουν την κινητική λωρίδα του εγκεφαλικού φλοιού, η οποία ελέγχει την εκούσια κίνηση του σώματος. Κάθε πλευρά του εγκεφαλικού φλοιού ελέγχει την κίνηση της αντίθετης πλευράς του σώματος, γι’ αυτό και το μοτίβο της συμμετοχής συχνά επηρεάζει τη μία πλευρά του σώματος. Η αριστερή και η δεξιά πλευρά του εγκεφαλικού φλοιού που βρίσκονται πιο κοντά η μία στην άλλη ελέγχουν τα πόδια, γι’ αυτό και μερικές φορές επηρεάζονται και τα δύο πόδια χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των χεριών.

 1. Δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση

Η δυσκινησία είναι ένας τύπος ακούσιας κίνησης που χαρακτηρίζεται από αργές, συχνά ρευστές κινήσεις και όχι από τις απότομες ή άκαμπτες κινήσεις που είναι χαρακτηριστικές στη σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Η δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση, που αποτελεί περίπου το 6% των περιπτώσεων εγκεφαλικής παράλυσης, επηρεάζει τον μυϊκό συντονισμό, δυσκολεύοντας το περπάτημα, τη σαφή ομιλία και τον έλεγχο των κινήσεων μάσησης και κατάποσης. Οι ακούσιες κινήσεις του προσώπου, της γλώσσας και του στόματος μπορεί να εμφανιστούν σε κατάσταση ηρεμίας ή όταν το άτομο προσπαθεί να κινηθεί. Η δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση μπορεί να επηρεάσει ένα ή περισσότερα άκρα στη μία ή και στις δύο πλευρές του σώματος και το άτομο μπορεί να έχει μεταβλητό μυϊκό τόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση περιλαμβάνει:

 • Αθετωσική εγκεφαλική παράλυση: Αργές, σπαστικές κινήσεις του λαιμού, της γλώσσας, του κορμού ή των άκρων
 • Εγκεφαλική παράλυση χορεοαθετοειδούς μορφής: Ξαφνικές ακούσιες κινήσεις, συνήθως των άκρων (χορεία) και μερικές φορές αναμιγνύονται με αθετοειδείς κινήσεις
 • Δυστονική εγκεφαλική παράλυση: Αργές, συστροφικές, ακούσιες κινήσεις σε ηρεμία ή όταν προσπαθείς να κινηθείς

Η δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση μπορεί να σχετίζεται με βλάβη στα βασικά γάγγλια -μια περιοχή στο στέλεχος του εγκεφάλου που μεσολαβεί για τον κινητικό έλεγχο σε ηρεμία και με τις κινήσεις.

 1. Αταξική εγκεφαλική παράλυση

Η αταξική εγκεφαλική παράλυση, η οποία επηρεάζει περίπου το 6% των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα άκρα και μπορεί να αφορά τον έλεγχο πολύπλοκων κινητικών λειτουργιών, όπως το περπάτημα. Αυτός ο τύπος εγκεφαλικής παράλυσης χαρακτηρίζεται από διαταραχή του συντονισμού. Η έλλειψη χωρικής επίγνωσης διακρίνει αυτόν τον τύπο εγκεφαλικής παράλυσης, που σημαίνει δυσκολία στην ικανότητα εκτίμησης της θέσης του σώματος και της θέσης των αντικειμένων, και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση. Η πάθηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε προβλήματα με τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, όπως η χρήση σκευών ή η γραφή, δυσκολία με τον συντονισμό των μεγάλων κινητικών δεξιοτήτων, όπως η οδήγηση ή η χρήση βαρέων μηχανημάτων ή προβλήματα με την ισορροπία κατά το περπάτημα. Η αταξία είναι έλλειψη συντονισμού και μπορεί να προκληθεί από ελαττωματική ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας, η οποία είναι η περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τον συντονισμό.

 1. Μικτή εγκεφαλική παράλυση

Μερικές φορές η εγκεφαλική παράλυση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τύπους μειωμένης κίνησης λόγω της συμμετοχής πολλών περιοχών του εγκεφάλου. Η σπαστική δυσκινητική εγκεφαλική παράλυση είναι το πιο κοινό μείγμα συμπτωμάτων εγκεφαλικής παράλυσης. Ο εγκεφαλικός φλοιός και το στέλεχος του εγκεφάλου μπορεί να υποστούν βλάβη από τους ίδιους προγεννητικούς παράγοντες και επίσης να έχουν επικαλυπτόμενη παροχή αίματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη και στις δύο περιοχές, με συνδυασμένα συμπτώματα.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της εγκεφαλικής παράλυσης;

Η εγκεφαλική παράλυση συνδέεται συχνά με επιπλοκές όπως διανοητική αναπηρία, επιληπτικές κρίσεις, δυσκολία στην όραση, μειωμένη ακοή, οδοντιατρικά προβλήματα και προβλήματα στις αρθρώσεις. Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα προκαλούνται από την ίδια εγκεφαλική βλάβη που οδηγεί σε εγκεφαλική παράλυση. Για παράδειγμα, οι επιληπτικές κρίσεις, η νοητική εξασθένηση, τα προβλήματα όρασης και τα ελλείμματα ακοής μπορεί να οφείλονται σε βλάβη του εγκεφαλικού φλοιού, αλλά μπορεί να υπάρχουν σε οποιονδήποτε από τους τύπους εγκεφαλικής παράλυσης. Άλλες επιπλοκές, όπως προβλήματα στις αρθρώσεις και οδοντικά προβλήματα, μπορεί να προκύψουν από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκεφαλική παράλυση, όπως οι μυϊκοί σπασμοί, η ακινησία και το τρίξιμο των δοντιών. Αυτές οι επιπλοκές είναι πιο πιθανές με σοβαρή εγκεφαλική παράλυση και εσείς και η ιατρική σας ομάδα θα πρέπει να παρακολουθείτε τα συμπτώματά σας, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές.


+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved