Διατροφή, Καρδιά και αγγεία

Τεχνητά γλυκαντικά: Μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου;

Η κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων είναι γνωστό πως μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Τα τεχνητά γλυκαντικά προέκυψαν ως μια εναλλακτική λύση για την παροχή της γλυκιάς γεύσης χωρίς τη χρήση ζάχαρης.

Στις μέρες μας, αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα τεχνητά γλυκαντικά για να αποφύγουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα πρόσθετα σάκχαρα. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει πως τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να επηρεάσουν επίσης αρνητικά την υγεία, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται σε υψηλές ποσότητες.

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη στο περιοδικό «The BMJ» μελέτη μεγάλης κλίμακας, η πρόσληψη τεχνητών γλυκαντικών από κάθε πηγή (τρόφιμα και ποτά) συσχετίστηκε με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων.

Ποια τεχνητά γλυκαντικά μελετήθηκαν;

Η προαναφερθείσα μελέτη περιλάμβανε περισσότερους από 103.000 Γάλλους ενήλικες, με μέση ηλικία τα 42 έτη, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή μελέτη διατροφής, στην οποία συμπλήρωσαν, αρχικά, ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, τη σωματική τους δραστηριότητα, τη συνολική υγεία και άλλες προσωπικές πληροφορίες τους, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα, κλπ.

Κατά τη διάρκεια των ετών που διήρκησε η μελέτη, οι ερευνητές συνέλεξαν περιοδικά (ανά 6 μήνες) πληροφορίες από τους συμμετέχοντες που αφορούσαν τα τρόφιμα και τα ποτά που αυτοί κατανάλωναν σε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ανέφεραν την ποσότητα και το είδος του τεχνητού γλυκαντικού, σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαν κάποιο.

Το 37% των συμμετεχόντων δήλωσε πως χρησιμοποιεί κάποιο τεχνητό γλυκαντικό και η μέση ποσότητα κατανάλωσής ήταν 42,46 mg την ημέρα. Τα είδη γλυκαντικών ουσιών που καταναλώνονταν από τους συμμετέχοντες ήταν τα εξής:

  • Ασπαρτάμη
  • Ακεσουλφάμη καλίου
  • Σουκραλόζη
  • Σακχαρίνη
  • Θαυματίνη
  • Κυκλαμικό οξύ
  • Νεοεσπεριδίνη διυδροχαλκόνη
  • Γλυκοζίτες στεβιόλης
  • Άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης δεδομένα υγείας των συμμετεχόντων που αφορούσαν πιθανά περιστατικά νοσηλείας, θεραπείες ή αναφορές καρδιαγγειακής νόσου.

Πώς συνδέεται η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων;

Στο τέλος της μελέτης, μετά από 9 χρόνια, οι ερευνητές συνέκριναν τον αριθμό των περιστατικών καρδιαγγειακής νόσου που βίωσαν οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τεχνητά γλυκαντικά με τον αριθμό των περιστατικών που βιώσαν όσοι δεν τα κατανάλωναν και συμπέραναν πως η υψηλότερη πρόσληψη τεχνητών γλυκαντικών σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που κατανάλωναν υψηλότερες ποσότητες τεχνητών γλυκαντικών είχαν 9% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 18% υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλου είδους εγκεφαλοαγγειακής νόσου, σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν καθόλου τεχνητά γλυκαντικά.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν πως τα τεχνητά γλυκαντικά, που υπάρχουν σε χιλιάδες τρόφιμα και ποτά, και καταναλώνονται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους, δεν είναι μια τόσο ασφαλής και υγιεινή εναλλακτική λύση στην πρόσθετη ζάχαρη. Ωστόσο, η περιστασιακή χρήση αυτών δεν θεωρείται πως έχει τόσο σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία, όσο η καθημερινή τους χρήση.

Επιπλέον, οι ερευνητές τόνισαν πως τρία συγκεκριμένα τεχνητά γλυκαντικά συσχετίστηκαν με μεγαλύτερους κινδύνους. Συγκεκριμένα, όσοι κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες ασπαρτάμης είχαν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλοαγγειακής νόσου, ενώ όσοι κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες ακεσουλφάμης καλίου και σουκραλόζης είχαν υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Παρόλο που τα αποτελέσματα της μελέτης δεν αποδεικνύουν αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της κατανάλωσης τεχνητών γλυκαντικών και του κινδύνου καρδιαγγειακών και εγκεφαλοαγγειακών παθήσεων, δίνουν μια γενική εικόνα για το πως αυτά μπορεί να εμπλέκονται στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των παθήσεων αυτών.

Η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης αποδεικνύουν πως ο έλεγχος ορισμένων πιθανών παραγόντων κινδύνου, που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Artificial Sweeteners Linked to Higher CV Event Risk https://www.medscape.com/viewarticle/980456?src=wnl_tp10_daily_220919_MSCPEDIT&uac=455316CG&impID=4656605

Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071204

Can zero-calorie sweeteners raise your risk for cardiovascular disease? https://www.medicalnewstoday.com/articles/can-zero-calorie-sweeteners-raise-your-risk-for-cardiovascular-disease

Eating More Artificial Sweeteners May Increase Risk of Heart Disease https://www.healthline.com/health-news/eating-more-artificial-sweeteners-may-increase-risk-of-heart-disease