Γενετικές ασθένειες

Φυσικοθεραπεία και Σύνδρομο Down: Ποια είναι τα οφέλη στα παιδιά με το σύνδρομο;

Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική κατάσταση που αλλάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του σώματος. Το Σύνδρομο Down μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές και γνωστικές διαφορές. Οι διαφορές είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Τα άτομα με Σύνδρομο Down πηγαίνουν στο σχολείο, συμμετέχουν σε οικογενειακές και κοινοτικές δραστηριότητες και κατέχουν θέσεις εργασίας. Τα παιδιά και οι ενήλικες με Σύνδρομο Down μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να κάνουν καθημερινές εργασίες με τη βοήθεια μιας ομάδας που περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτή.

Ποια είναι τα οφέλη της φυσικοθεραπείας στα παιδιά με Σύνδρομο Down;

Οι φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται με τα άτομα με Σύνδρομο Down, τις οικογένειές τους, τους δασκάλους και άλλους για να βελτιώσουν την κίνηση, τις κατάλληλες για την ηλικία δεξιότητες και τη φυσική κατάσταση, όπως:

 • Το να μαθαίνουν να κάθονται, να μπουσουλάνε, να στέκονται, να περπατούν, να τρέχουν και να πηδούν.
 • Πρότασεις εξοπλισμού για να βοηθηθούν οι κινητικές δεξιότητες.
 • Εξάσκηση στη ρίψη, τη ντρίμπλα και την κλοτσιά μιας μπάλας ή την οδήγηση ποδηλάτου.
 • Ανάπτυξη ενός προγράμματος άσκησης για τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους σας ή του παιδιού σας.
 • Βελτίωση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας, της υγείας της καρδιάς και της φυσικής κατάστασης.

Οι φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται επίσης με τα μέλη της οικογένειας για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του παιδιού τους. Παρέχουν εκπαίδευση για την οικογένεια και τους φροντιστές και παρέχουν πρακτική εξάσκηση για:

 • Τοποθέτηση
 • Δεξιότητες που ανταποκρίνονται στην ηλικία
 • Σωματική δραστηριότητα
 • Σίτιση
 • Παιχνίδι

Βοηθούν οι φυσικές και οι κοινωνικές δραστηριοτήτες τα παιδιά με Σύνδρομο Down?

Όλα τα άτομα με Σύνδρομο Down επωφελούνται από την τακτική σωματική δραστηριότητα και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθούν τα άτομα με Σύνδρομο Down να αναπτύξουν κινητικές, γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες. Οι φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται μαζί σας για να βρείτε δραστηριότητες που ενδιαφέρουν το παιδί σας ή που μπορεί να θέλει να δοκιμάσει. Αυτό μπορεί να αυξήσει το επίπεδο δραστηριότητας του και να το βοηθήσει να συμμετέχει με τα αδέλφια και τους συνομηλίκους του. Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν επίσης να σας διδάξουν τρόπους υποστήριξης της κίνησης στο σπίτι, στο σχολείο ή στην κοινότητα. Πολλές ομάδες προσφέρουν γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με Σύνδρομο Down. Τα ενδιαφέροντα, οι προτεραιότητες και οι ικανότητες του παιδιού σας μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να βρείτε τρόπους ώστε το παιδί σας να συμμετέχει σε φυσικές και κοινοτικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.


Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί με Σύνδρομο Down?

Οι φυσικοθεραπευτές συνεργάζονται με την ομάδα του παιδιού για να καθορίσουν το καλύτερο σχέδιο και να αποφασίσουν για τους στόχους. Οι γονείς και τα παιδιά είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτής της ομάδας. Άλλα μέλη της ομάδας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Οικογένεια και φίλοι
 • Δάσκαλοι και προσωπικό υποστήριξης του σχολείου
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές)
 • Κοινοτικές ομάδες
 • Αθλητικοί προπονητές

Πώς μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο φυσικοθεραπευτή;

Οι φυσικοθεραπευτές εργάζονται με άτομα με Σύνδρομο Down σε διάφορα περιβάλλοντα:

 • Σπίτια
 • Σχολεία
 • Κοινοτικά κέντρα
 • Στην ύπαιθρο (π.χ. πάρκα)
 • Εξωτερικά ιατρεία φυσικοθεραπείας
 • Νοσοκομεία

Οι φυσικοθεραπευτές είναι ειδικοί στην κίνηση. Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μέσω της πρακτικής φροντίδας, της εκπαίδευσης των ασθενών και της συνταγογραφούμενης κίνησης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με έναν φυσικοθεραπευτή για αξιολόγηση. Για να βρείτε έναν φυσικοθεραπευτή στην περιοχή σας, ρωτήστε τους γνωστούς σας, μπείτε στον ιντερνετ ή ρωτήστε κάποια άλλη ειδκότητα στον τομέα της υγείας.


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Facts about Down Syndrome https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/DownSyndrome.html

Active Parents-Active Children-A Study among Families with Children and Adolescents with Down Syndrome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33466714/

Benefits of Physical Therapy for Children With Down Syndrome https://www.choosept.com/health-tips/benefits-physical-therapy-children-down-syndrome