Διαγνωστικές εξετάσεις

Αέρια αρτηριακού αίματος (ABG)

Τι είναι η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος (ABG) μετρά την ποσότητα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Όταν αναπνέετε, οι πνεύμονες προσλαμβάνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα. Εάν δεν υπάρχει ισορροπία στα επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, αυτό σημαίνει ότι οι πνεύμονες δεν λειτουργούν σωστά.

Η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος επίσης ελέγχει το ισοζύγιο οξέων-βάσεων στην αιματική κυκλοφορία. Η αυξημένη ή μειωμένη συγκέντρωση οξέων στο αίμα μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα με τους πνεύμονες ή τους νεφρούς.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Η εξέταση χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα των πνευμόνων και να μετρηθεί η ισορροπία οξέων-βάσεων στο αίμα. Η εξέταση συνήθως περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις:

  • Περιεχόμενο οξυγόνο (O2CT). Μετρά την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα.
  • Κορεσμός οξυγόνου (O2Sat). Μετρά την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλο το υπόλοιπο σώμα.
  • Μερική πίεση οξυγόνου (PaO2). Μετρά την πίεση του διαλυμένου στην αιματική κυκλοφορία οξυγόνου. Έτσι αναδεικνύεται πόσο καλά το οξυγόνο μετακινείται από τους πνεύμονες αιματική κυκλοφορία.
  • Μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα (PaCO2). Μετρά την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.
  • Μετρά το ισοζύγιο οξέων-βάσεων στο αίμα.

Γιατί χρειάζομαι την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να ζητηθεί αυτή η εξέταση. Μπορεί να χρειαστείτε την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος εάν:

Ένα νεογνό μπορεί επίσης να χρειαστεί τη συγκεκριμένη εξέταση αν παρουσιάζει δυσκολίες στην αναπνοή.

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Οι περισσότερες εξετάσεις αίματος απαιτούν δείγμα από μία φλέβα. Για αυτή την εξέταση, όμως, ο επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από αρτηρία. Και αυτό διότι το αρτηριακό αίμα έχει υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου από το φλεβικό. Το δείγμα συνήθως λαμβάνεται από μία αρτηρία στο εσωτερικό του καρπού (κερκιδική αρτηρία). Μερικές φορές, το δείγμα λαμβάνεται από αρτηρία στον αγκώνα ή τη βουβωνική περιοχή. Αν ένα νεογνό υποβάλλεται σε εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος, το δείγμα μπορεί να ληφθεί από την πτέρνα του ή από τον ομφάλιο λώρο.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο επαγγελματίας υγείας θα εισάγει μία βελόνα με σύριγγα εντός της αρτηρίας. Θα νιώσετε έναν οξύ πόνο κατά την είσοδο της βελόνας. Η λήψη δείγματος αίματος από αρτηρία είναι περισσότερο επώδυνη από ό, τι από φλέβα.

Μόλις η σύριγγα πληρωθεί με αίμα, ο γιατρός θα εφαρμόσει αποστειρωμένη γάζα στο σημείο. Θα χρειαστεί να εφαρμόσετε πίεση στο σημείο για 5-10 λεπτά ή περισσότερο αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Εάν το δείγμα αίματος λαμβάνεται από τον καρπό, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει τη λεγόμενη δοκιμασία Allen πριν τη λήψη του δείγματος. Στη δοκιμασία Allen ο γιατρός θα εφαρμόσει πίεση στις αρτηρίες του καρπού για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν λαμβάνετε θεραπεία με οξυγόνο, η παροχή οξυγόνου μπορεί να κλείσει για περίπου 20 λεπτά πριν την εξέταση. Αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί αν δεν μπορείτε να αναπνεύσετε χωρίς την παροχή οξυγόνου.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν την εξέταση. Μπορεί να εμφανίσετε ήπια αιμορραγία, μώλωπα ή πόνο στο σημείο όπου εισήχθη η βελόνα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι σπάνια, θα πρέπει να αποφύγετε την άρση βαριών αντικειμένων για 24 ώρες μετά την εξέταση.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα επίπεδα αερίων αρτηριακού αίματος δεν είναι φυσιολογικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι:

  • Δεν λαμβάνετε επαρκή οξυγόνο
  • Δεν αποβάλλετε επαρκή διοξείδιο του άνθρακα
  • Έχει διαταραχθεί το ισοζύγιο οξέων-βάσεων

Αυτές οι συνθήκες μπορεί να αποτελούν ένδειξη πνευμονολογικής ή νεφρικής νόσου. Η συγκεκριμένη εξέταση δεν μπορεί να διαγνώσει ασθένεια, αλλά αν τα αποτελέσματα δεν είναι φυσιολογικά, ο γιατρός θα ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό μιας διάγνωσης. Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω για την εξέταση αερίων αρτηριακού αίματος;

Ένας άλλος τύπος εξέτασης, που ονομάζεται παλμική οξυμετρία, επίσης ελέγχει τα επίπεδα οξυγόνου αίματος. Αυτή η εξέταση δεν περιλαμβάνει χρήση βελόνας και δεν απαιτεί δείγμα αίματος. Στην παλμική οξυμετρία, μία μικρή συσκευή σαν clip με έναν ειδικό αισθητήρα εφαρμόζεται στο δάχτυλο του χεριού, του ποδιού ή το λοβό του αυτιού. Εφόσον η συσκευή μετρά το οξυγόνο περιφερικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως κορεσμός περιφερικού οξυγόνου (SpO2).

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Lung Association [Internet]. Chicago: American Lung Association; c2018. How Lungs Work; [cited 2018 Apr 10]; [about 3 screens]. Available from: http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/how-lungs-work

2. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.: American Association for Clinical Chemistry; c2001–2018. Blood Gases; [updated 2018 Apr 9; cited 2018 Apr 10]; [about 3 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/blood-gases

3. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; How the Lungs Work; [cited 2018 Apr 10]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/how-lungs-work

4. Nurse.org [Internet]. Bellevue (WA): Nurse.org; Know Your ABGs—Arterial Blood Gases Explained; 2017 Oct 26 [cited 2018 Apr 10]; [about 4 screens]. Available from: https://nurse.org/articles/arterial-blood-gas-test

5. World Health Organization [Internet]. Geneva: World Health Organization; c2018. Pulse Oximetry Training Manual; [cited 2018 Apr 10]; [about 3 screens]. Available from: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_oximetry/who_ps_pulse_oxymetry_training_manual_en.pdf