Υγεία του ματιού

Οφθαλμοσκόπηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι η οφθαλμοσκόπηση;

Οφθαλμοσκόπηση είναι η εξέταση κατά την οποία μελετάται το πίσω μέρος του ματιού. Αυτός ο τύπος εξέτασης επιτρέπει στους οφθαλμίατρους να ελέγξουν τους ασθενείς για οφθαλμικές παθήσεις, όπως το γλαύκωμα και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η συγκεκριμένη εξέταση ονομάζεται επίσης βυθοσκόπηση ή βυθοσκοπική εξέταση.

Ποιος είναι ο σκοπός της οφθαλμοσκόπησης;

Ο σκοπός της οφθαλμοσκόπησης είναι η εξέταση του πίσω μέρους του ματιού. Η εν λόγω εξέταση αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης οφθαλμολογικής εξέτασης. (Ποια οφθαλμικά προβλήματα προκαλεί ο διαβήτης;)

Τα μέρη του ματιού που η οφθαλμοσκόπηση επιτρέπει στον γιατρό να ελέγξει είναι:

 • Αμφιβληστροειδής, ένας φωτοευαίσθητος ιστός
 • Οπτικός δίσκος, η περιοχή όπου ο αμφιβληστροειδής συνδέεται με το οπτικό νεύρο
 • Χοροειδής, μια περιοχή στο μεσαίο στρώμα του ματιού που παρέχει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά
 • Διάφορα αιμοφόρα αγγεία

Η οφθαλμοσκόπηση είναι πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει τον εντοπισμό των πρωίμων σημαδιών πολλών οφθαλμικών προβλημάτων, όπως:

Εάν έχετε μία από τις πιο πάνω ιατρικές καταστάσεις, συστήνονται ετήσιες οφθαλμικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν και την οφθαλμοσκόπηση. (Οφθαλμολογικός έλεγχος)

Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η οφθαλμοσκόπηση;

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που να σχετίζονται με την οφθαλμοσκόπηση, αλλά λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της εξετάσεις οι κόρες του ματιού διαστέλλονται, ενδέχεται να προκύψουν παρενέργειες, όπως:

Τι πρέπει να κάνετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την οφθαλμοσκόπηση;

Α) Πριν την εξέταση

Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία πριν την οφθαλμοσκόπηση, αλλά θα πρεπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας αν:

 • Έχετε κάποια αλλεργία σε κάποιο φάρμακο
 • Έχετε γλαύκωμα. Ορισμένοι τύποι γλαυκώματος αυξάνουν την πίεση του ματιού κατά τη διαστολή της κόρης
 • Παίρνετε οποιοδήποτε φάρμακο

Η εξέταση διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Μπορείτε να ντυθείτε όπως νιώθετε πιο άνετα.

Β) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Ο γιατρός θα πραγματοποιήσει την οφθαλμοσκόπηση με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

 • Οφθαλμοσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία: Η σχισμοειδής λυχνία είναι ένα ειδικό μικροσκόπιο που χρησιμοποιείται από οπτόμετρους ή οφθαλμίατρους. Ο γιατρός θα σας ζητήσει να καθίσετε σε μια καρέκλα, με την σχισμοειδής λάμπα μπροστά σας και θα σας ζητήσει να τοποθετήσετε το πιγούνι σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ακολούθως θα τοποθετήσει το τμήμα του μικροσκοπίου της σχισμοειδής λυχνίας, μαζί με ένα μεγεθυντικό φακό, κοντά στο μπροστινό μέρος του ματιού σας.
 • Έμμεση οφθαλμοσκόπηση: Με την χρήση ενός ειδικού οργάνου που φοριέται στο κεφάλι, ο γιατρός κρατά το μάτι ανοιχτό και τοποθετεί μπροστά του έναν λαμπτήρα με έντονο φως. Ακολούθως, με τη βοήθεια ενός φακού, ελέγχει το πίσω μέρος του ματιού.
 • Απευθείας οφθαλμοσκόπηση: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν τύπο οφθαλμοσκόπιου, που εκπέμπει μια δέσμη φωτός μέσα στην κόρη του ματιού. Το οφθαλμοσκόπιο διαθέτει μαζί με τον λαμπτήρα και διάφορους φακούς, για τον καλύτερο έλεγχο του πίσω μέρους του ματιού.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της οφθαλμοσκόπησης, μπορεί να νιώσετε κάποια πίεση ή ενόχληση από το έντονο φως, αλλά δεν πρέπει να αισθανθείτε πόνο.

Γ) Μετά την εξέταση

 • Ζητείστε από τον γιατρό σας να σας εξηγήσει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η διαστολή της κόρης του ματιού σας.
 • Φροντίστε να έχετε κάποιον για να σας οδηγήσει στο σπίτι, γιατί η διαστολή δυσκολεύει την οδήγηση.
 • Χρησιμοποιείστε γυαλιά ηλίου μόνο όταν οι κόρες σας επανέλθουν στο κανονικό.

Εάν εμφανίσετε ασυνήθιστα οφθαλμικά συμπτώματα μετά την έξοδο από το ιατρείο, ενημερώστε τον γιατρό σας. Ασυνήθιστα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved