Εγκυμοσύνη

Εγκυμοσύνη: Απλή εξέταση αίματος ανιχνεύει κοινές αλλά επικίνδυνες επιπλοκές

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Ningbo της Κίνας, εντόπισαν βιοδείκτες, που θα μπορούσαν να δώσουν έγκαιρη προειδοποίηση, για τρεις κοινές και επικίνδυνες επιπλοκές της εγκυμοσύνης, την προεκλαμψία, τον διαβήτη κύησης και μια ηπατική πάθηση που ονομάζεται ενδοηπατική χολόσταση. Και οι τρεις επιπλοκές είναι επικίνδυνες. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι το κλειδί για την πρόληψη των κακών αποτελεσμάτων και των δια βίου συνεπειών. (Ουρολοίμωξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Τι πρέπει να γνωρίζετε;)

Πώς μπορούν να ανιχνευθούν κοινές αλλά επικίνδυνες επιπλοκές της εγκυμοσύνης;

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Δρ. Siqian Chen στο Affiliated Hospital of Medical School, αποφάσισε να διερευνήσει το κατά πόσο συγκεκριμένες αλλαγές στο μικροβίωμα —που ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας τα επίπεδα των λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, μεταβολιτών που παράγονται μετά τη ζύμωση της μικροχλωρίδας— θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης. (Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος;)

Σύμφωνα με τον Δρ Rongrong Xuan, ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε και συσχέτισε την κατανομή των λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας κατά τη διάρκεια της κανονικής εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια τριών ειδικών τύπων περίπλοκης εγκυμοσύνης και συγκεκριμένα σε εγκυμοσύνες με διαβήτη κύησης, προεκλαμψία και ενδοηπατική χολόσταση.

Όπως διαπιστώθηκε τα μεταβολικά προϊόντα της εντερικής χλωρίδας, τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σχετίζονται στενά με αυτές τις επιπλοκές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί δείκτες επιπλοκών της εγκυμοσύνης. (Διαβήτης κύησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε)

Η ομάδα εξέτασε 112 γυναίκες που χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ως ακολούθως:

  • εκείνες που είχαν υγιείς εγκυμοσύνες
  • εκείνες που είχαν διαγνωστεί με προεκλαμψία
  • εκείνες που είχαν διαγνωστεί με διαβήτη κύησης
  • εκείνες που είχαν διαγνωστεί με ενδοηπατική χολόσταση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση στην ανάλυση, η μελέτη απέκλεισε γυναίκες που είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με διαβήτη ή σχετικές ιατρικές παθήσεις, είχαν άλλα γαστρεντερικά συμπτώματα ή έπαιρναν φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου.  Ο Chen και οι συνεργάτες του, εξέτασαν ιατρικά ιστορικά και δείγματα αίματος, τα οποία αναλύθηκαν για τα επίπεδα πολλών λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, όπως οξικό, προπιονικό, βουτυρικό, ισοβουτυρικό, ισοβαλερικό και εξανοϊκό οξύ.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων τους, οι ερευνητές βρήκαν αρκετούς ισχυρούς υποψήφιους βιοδείκτες ανάμεσα στα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, ιδιαίτερα το ισοβουτυρικό οξύ. Και οι τρεις ομάδες γυναικών που παρουσίασαν τις καθορισμένες επιπλοκές, εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα ισοβουτυρικού οξέος. Οι γυναίκες με διαβήτη κύησης και προεκλαμψία είχαν επίσης αυξημένα επίπεδα ισοβαλερικού, οξικού και προπιονικού οξέος – τα δύο τελευταία δυνητικά λόγω δυσλιπιδαιμίας, ανισορροπίας των λιπιδίων στο αίμα. (Τεστ προεκλαμψίας έγκαιρης ανίχνευσης: Εντοπίζει τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια σε εγκύους)

Αντίθετα, οι γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με ενδοηπατική χολόσταση, είχαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε όλα τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, εκτός από το ισοβουτυρικό οξύ, αλλά τα επίπεδα εξανοϊκού οξέος συσχετίστηκαν έντονα με την ασθένειά τους. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα χαμηλότερα επίπεδα λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, γενικά, μπορεί να οφείλονται στη μειωμένη αφθονία χλωρίδας στο μικροβίωμα του εντέρου, ενώ το εξανοϊκό οξύ μπορεί να συνδέεται με σχετική φλεγμονή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πιο πάνω βιοδείκτες, που μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος, θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν έγκαιρα την προεκλαμψία, τον διαβήτη κύησης και την ενδοηπατική χολόσταση και να σώσουν πολλές ζωές, νοουμένου ότι αυτές οι επιπλοκές ευθύνονται για ένα σημαντικό ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας. (Διαβήτης κύησης: Πώς επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών;)


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Simple blood test shows promise for screening common and dangerous pregnancy complications https://medicalxpress.com/news/2023-01-simple-blood-screening-common-dangerous.html

Expression and clinical significance of short-chain fatty acids in pregnancy complications https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2022.1071029/full

Harnessing the microbiome to improve stroke recovery https://medicalxpress.com/news/2020-01-harnessing-microbiome-recovery.html