Μολυσματικές ασθένειες

Ανοσοποιητικό σύστημα: Πώς λειτουργεί και πόσο διαρκεί η ανοσία έναντι στον κορωνοϊό;

Μέτρηση αντισωμάτων
Μέτρηση αντισωμάτων

Η πανδημία του SARS-CoV-2 έχει αλλάξει άρδην τη ζωή μας τους τελευταίους μήνες και ως τώρα, οι περισσότεροι είμαστε σε ένα βαθμό εξοικειωμένοι με τις επιπτώσεις του στην υγεία. Ωστόσο, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα είναι το πόσο διαρκεί η ανοσία που αναπτύσσει ο οργανισμός ενάντια στον SARS-CoV-2. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα συμβάλλει στην αποτροπή επόμενων κυμάτων της πανδημίας και συνεπώς στην λεγόμενη ανοσία της αγέλης. Πώς όμως αποκρίνεται το ανοσοποιητικό σύστημα όταν βρεθεί αντιμέτωπο με ένα παθογόνο, όπως έναν ιό;

Πώς δρα το ανοσοποιητικό σύστημα;

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει δύο τρόπους δράσης έναντι σε παθογόνα, τη φυσική και την προσαρμοστική/ειδική απόκριση. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως η έμφυτη ανοσοαπόκριση είναι πιο άμεση, αλλά πιο γενικευμένη μορφή απόκρισης, ενώ αντίθετα η προσαρμοστική, ειδική απόκριση ξεκινάει 6-8 μέρες μετά τη μόλυνση από το παθογόνο και είναι πιο στοχευμένη. Η έμφυτη απόκριση προκαλεί την παραγωγή μορίων (συγκεκριμένα, ιντερφερόνες και κυτοκινίνες) τα οποία αντιδρούν με το παθογόνο και το εξουδετερώνουν. Η προσαρμοστική, ειδική απόκριση ενεργοποιείται για την καταπολέμηση ενός συγκεκριμένου παθογόνου και περιλαμβάνει τη δράση δύο τύπων κυττάρων των λευκών αιμοσφαιρίων , των Τ-κυττάρων και των Β-κυττάρων.

Ποιος είναι ο ρόλος των Τ και Β λεμφοκυττάρων;

Ρόλος των Τ-κυττάρων είναι να αναγνωρίζουν μολυσμένα κύτταρα του οργανισμού και στη συνέχεια να αυξάνονται γρήγορα σε αριθμό ώστε να καταπολεμήσουν τη μόλυνση, είτε με το να καταστρέφουν μολυσμένα κύτταρα είτε με το να στρατολογούν άλλα είδη κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως τα Β-κύτταρα. Με τη σειρά τους, τα Β-κύτταρα παράγουν συγκεκριμένα αντισώματα έναντι του παθογόνου, εξουδετερώνοντάς το. Όταν η μόλυνση τελειώσει , τα Τ- και Β- κύτταρα μειώνονται σε αριθμό, όμως κάποια Β-και Τ- κύτταρα, τα λεγόμενα κύτταρα μνήμης, παραμένουν στον οργανισμό. Αν έρθουν ξανά σε επαφή με το ίδιο παθογόνο, αποκρίνονται σκοτώνοντάς το μέσω μιας γρηγορότερης ανοσοαπόκρισης.

Πόσο διαρκεί η ανοσία έπειτα από μόλυνση με τον κορωνοϊό;

Αφού το ανοσοποιητικό σύστημα καταπολεμήσει έναν ιό, στην προκειμένη περίπτωση τον SARS-CoV-2, ο οργανισμός διατηρεί τα κύτταρα μνήμης που έχουν συγκροτηθεί εναντίον του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έρευνες πάνω στον SARS-CoV-2 δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα τον θυμάται για μήνες μετά την ανάρρωση.

Οι ερευνητές μελέτησαν την ανοσοαπόκριση 200 ανθρώπων που είχαν νοσήσει και ανακάμψει από την COVID-19, εκ των οποίων κάποιοι είχαν μολυνθεί με τον ιό μέχρι και 8 μήνες πριν τη μελέτη, ενώ εξετάστηκαν και πιο πρόσφατα περιστατικά. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο αριθμός και το είδος των αντισωμάτων διέφεραν από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως τα επίπεδά τους παρέμειναν σχετικά σταθερά. Μάλιστα, σημειώθηκε μικρή μείωση στους 6 με 8 μήνες μετά την πρώτη μόλυνση. Τα επίπεδα των ανοσοκυττάρων τους παρέμειναν επίσης υψηλά. Τα Β κύτταρα μνήμης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αντισωμάτων, αυξήθηκαν λίγους μήνες μετά την πρώτη μόλυνση και έπειτα παρέμειναν σε σταθερό επίπεδο. Εντοπίστηκε πως οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν ένα σημαντικό τύπο Τ- κυττάρων για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2, ενώ περίπου οι μισοί είχαν έναν τύπο Τ-κυττάρων που καταστρέφει μολυσμένα κύτταρα.

Η δρ. Daniela Weiskopf δηλώνει πως πριν αρκετούς μήνες, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν πως η φυσική μόλυνση επέφερε άμεση ανοσοαπόκριση, ενώ οι παρούσες έρευνες δείχνουν ότι η ανοσοαπόκριση αυτή διαρκεί. Ελπίζει πως το μοτίβο της ανοσοαπόκρισης που διαρκεί θα λειτουργήσει εξίσου όσον αφορά τη δραστικότητα των εμβολίων ενάντια στον SARS- CoV-2.


+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved