Μολυσματικές ασθένειες

COVID-19 – Ανοσία της αγέλης: Γιατί χρειαζόμαστε το εμβόλιο;

Επιτέλους, ήρθε η σειρά σας να κάνετε το εμβόλιο για την COVID-19, όμως βλέπετε ότι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σας, συζητούν ακόμη για το αν θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Για να τους πείσετε, τους δίνετε τεκμηριωμένες απαντήσεις με βάση επιστημονικά ευρήματα, αλλά συνεχίζουν να ρωτούν «γιατί δεν μπορούμε όλοι να αποκτήσουμε με φυσικό τρόπο αντισώματα (μέσω φυσικής μόλυνσης) και ως εκ τούτου να επέλθει η ανοσία της αγέλης στη χώρα μας;» Και το ερώτημα τους βέβαια, είναι εύλογο, ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία της νόσου, δείχνουν ξεκάθαρα πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ επικίνδυνο.

Τι είναι η ανοσία της αγέλης και γιατί είναι σημαντική;

Η ανοσία της αγέλης επέρχεται όταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μιας χώρας αποκτήσει αντισώματα ενάντια σε μια συγκεκριμένη λοίμωξη. Το γεγονός αυτό, δεν προστατεύει μόνο την υγεία των ανθρώπων, αλλά καθιστά δύσκολο στον ιό να εξαπλωθεί. Συγκεκριμένα, νοουμένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα είναι πλέον προστατευμένοι, ο ιός θα έχει πολύ λίγες ευκαιρίες να μολύνει τους ανθρώπους και να εξαπλωθεί στον πληθυσμό. Ως εκ τούτου, ο ιός μη βρίσκοντας πολλούς ξενιστές χωρίς αντισώματα, εξασθενεί και τελικά πεθαίνει.

Ένα από τα οφέλη της ανοσίας της αγέλης, είναι ότι παρέχει με έμμεσο τρόπο προστασία και σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν ανοσία. Ειδικότερα, ένα μικρό μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να εμβολιαστεί, όπως άνθρωποι με συγκεκριμένα θέματα υγείας ή τα παιδιά κάτω των 16 ετών, για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα εμβόλια. Αν λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποκτήσει ανοσία, τότε οι πιθανότητες έκθεσης και νόσησης αυτών των ανθρώπων, θα είναι πολύ λιγότερες.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιτύχει την ανοσία της αγέλης για άλλες σπάνιες μολυσματικές ασθένειες, όπως:

Φυσική μόλυνση ή εμβόλια για να επέλθει η ανοσία της αγέλης;

Για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης υπάρχουν δύο τρόποι:

(α) τα εμβόλια και

(β) η φυσική μόλυνση.

Όπως είπαμε και πιο πριν, ανοσία της αγέλης είναι να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αντισώματα ενάντια σε μια μόλυνση και στην προκειμένη περίπτωση ενάντια στην νόσο COVID-19.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο εάν ο κόσμος αποφάσιζε να επιτύχει την ανοσία της αγέλης με τον δεύτερο τρόπο, δηλαδή την φυσική μόλυνση. Η COVID-19 είναι μια εξαιρετικά σοβαρή νόσος που προκαλεί σοβαρά συμπτώματα και σοβαρές επιπλοκές (σε ορισμένες περιπτώσεις) και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέποντας σε μια ολόκληρη χώρα να μολυνθεί ταυτόχρονα, θα ταλαιπωρηθούν εκατομμύρια άνθρωποι, θα εξουθενωθεί το σύστημα υγείας και θα υπάρξουν πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών. Αυτός λοιπόν, είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο είναι αναγκαία τα εμβόλια.

Εάν εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας σας έχετε αμφιβολίες σχετικά με τα εμβόλια, ενημερωθείτε από αξιόπιστες πηγές και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Herd Immunity for COVID-19: Why Do We Need a Vaccine? https://www.healthination.com/health/infections/covid-19/herd-immunity-covid-19-vaccine/

Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

Benefits of Getting a COVID-19 Vaccine https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html

What is Herd Immunity and How Can We Achieve It With COVID-19? https://www.jhsph.edu/covid-19/articles/achieving-herd-immunity-with-covid19.html