Εγκυμοσύνη

Έχει επιπτώσεις η άμβλωση στην ψυχική υγεία μιας γυναίκας;

Τι είναι η άμβλωση και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη;

Η άμβλωση είναι ο ιατρικός ή χειρουργικός τερματισμός μιας εγκυμοσύνης, μια από τις παλαιότερες, πιο κοινές και πιο αμφιλεγόμενες ιατρικές διαδικασίες. Υπάρχουν πολυάριθμοι λόγοι για να ζητήσει μια γυναίκα να κάνει άμβλωση και περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες θα προβεί σε άμβλωση πριν από την ηλικία των 45 ετών, αν και τα ποσοστά των αμβλώσεων έχουν μειωθεί, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Guttmacher.

Στα χρόνια από τότε που η άμβλωση έγινε νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1973 στην υπόθεση Roe v. Wade, υπήρξε έντονη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της άμβλωσης στην ψυχική υγεία μιας γυναίκας. Οι έρευνες είναι αντικρουόμενες. Άλλες έχουν δείξει ότι η άμβλωση δεν αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους ή διαταραχής μετατραυματικού στρες μιας γυναίκας, ενώ άλλες καταδεικνύουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μια ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που διεξήχθη από μια ομάδα εργασίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΑPA) και δημοσιεύθηκε το 2008 έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος προβλημάτων ψυχικής υγείας μετά από μια άμβλωση πρώτου τριμήνου κατ’ επιλογήν δεν αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την ψυχική υγεία από ό,τι η κυοφορία αυτής της εγκυμοσύνης μέχρι τέλους. Μεταξύ των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, η έκθεση της APA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν μια γυναίκα για πολλαπλές ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι γυναίκες στις οποίες αρνούνται την άμβλωση είναι πιθανότερο να εμφανίσουν αρχικά υψηλότερα επίπεδα άγχους, χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με τις γυναίκες που έλαβαν άμβλωση. Η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη έχει συσχετιστεί με ελλείμματα στις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές διεργασίες του μετέπειτα παιδιού. Τα παιδιά αυτά είναι πιο πιθανό να βιώσουν αρνητικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ενήλικη ζωή, όπως αυξημένη πιθανότητα να εμπλακούν σε εγκληματική συμπεριφορά, εξαρτήσεις και ασταθή γάμο. Ο αριθμός των μη ασφαλών αμβλώσεων είναι πιθανό να αυξηθεί όταν οι πολιτικές περιορίζουν την πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη. Μελέτη που διεξήχθη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ινστιτούτο Guttmacher διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμβλώσεων είναι ασφαλείς σε χώρες όπου οι αμβλώσεις είναι σε γενικές γραμμές νόμιμες, ενώ οι περισσότερες είναι μη ασφαλείς σε χώρες όπου είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και της διαπροσωπικής βίας. Συγκεκριμένα, η αδυναμία πραγματοποίησης άμβλωσης μπορεί να αναγκάσει τις γυναίκες να παραμείνουν σε επαφή με βίαιους συντρόφους, θέτοντας τις ίδιες και τα παιδιά τους σε κίνδυνο. Οι νόμοι που περιορίζουν την πρόσβαση σε ασφαλείς, νόμιμες αμβλώσεις θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τις γυναίκες με χαμηλό εισόδημα και τις σεξουαλικές και έμφυλες μειονότητες, καθώς και για εκείνες που ζουν σε αγροτικές ή ιατρικά υποβαθμισμένες περιοχές. Η ικανότητα της γυναίκας να ελέγχει πότε και αν θα αποκτήσει παιδί συνδέεται συχνά με την κοινωνικοοικονομική της θέση και την εισοδηματική της δύναμη. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και οι γυναίκες με χαμηλό εισόδημα έχουν περισσότερες πιθανότητες από άλλες να βιώσουν σωρευτικές αντιξοότητες και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Η εμπειρία ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης φαίνεται να συνδέεται στενά με κακές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των γυναικών αργότερα στη ζωή τους.

Ποιες είναι οι πολιτικές που ισχύουν σχετικά με τις αμβλώσεις;

Το ψήφισμα της APA σχετικά με τις αμβλώσεις που εγκρίθηκε το 1969 ορίζει ότι η διακοπή της εγκυμοσύνης είναι το αστικό δικαίωμα της εγκύου γυναίκας, που πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και άλλες ιατρικές και χειρουργικές διαδικασίες σε συνεννόηση με τον ιατρό της, και να θεωρείται νόμιμη εάν εκτελείται από αδειούχο ιατρό σε αδειοδοτημένη ιατρική εγκατάσταση. Οι μεταγενέστερες πολιτικές της APA που υιοθετήθηκαν το 1980, το 1989 και το 1992 επιβεβαίωσαν το δικαίωμα της γυναίκας στην αναπαραγωγική επιλογή και αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς σχετικά με τις δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις της άμβλωσης.

Το Wikihealth υποστηρίζει τη ζωή και υπερασπίζεται τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού, για αυτό και κάνει θερμή παράκληση για υπεύθυνη συμπεριφορά των ζευγαριών. Γυναίκες και άνδρες που δεν επιθυμείτε την απόκτηση παιδιού αποτρέψτε την εξ’ αρχής και λάβετε τα ανάλογα μέτρα, ώστε να μην φθάνετε στην απόγνωση και τη διέξοδο της άμβλωσης από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Πολλές μελέτες συνδέουν την άμβλωση με πολλά ψυχολογικά τραύματα των γυναικών, καθώς και με συσχέτισή τους με υπογονιμότητα μετά από εκτρώσεις (στις πηγές παραθέτονται οι αντίστοιχες μελέτες). Ενημερωθείτε καλύτερα για ότι σας αφορά! Η υπεύθυνη και ασφαλής σεξουαλική συμπεριφορά είναι προτεραιότητα! (Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη νέα μέθοδο αντισύλληψης με τζελ) (ενδομήτριο σπιράλ) (επείγουσα αντισύλληψη) (Εγκυμοσύνη ενώ παίρνω αντισυλληπτικά χάπια, τι έκανα λάθος;) (Αναποτελεσματικές μέθοδοι αντισύλληψης) (Έφηβοι, σεξ και μύθοι εγκυμοσύνης)

+ 7 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Abortion Is a Common Experience for U.S. Women, Despite Dramatic Declines in Rates https://www.guttmacher.org/news-release/2017/abortion-common-experience-us-women-despite-dramatic-declines-rates

The abortion and mental health controversy: A comprehensive literature review of common ground agreements, disagreements, actionable recommendations, and research opportunities https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6207970/

Emotional and Mental Health After Abortion https://www.guttmacher.org/perspectives50/emotional-and-mental-health-after-abortion

Abortion Resolutions https://www.apa.org/about/policy/abortion

Association between induced abortion, spontaneous abortion, and infertility respectively and the risk of psychiatric disorders in 57,770 women followed in gynecological practices in Germany https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032719301727

Association Between Infertility and Spontaneous Abortion https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0897.1992.tb00739.x

INDUCED ABORTION AND SECONDARY INFERTILITY https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1471-0528.1976.tb00904.x