Διαγνωστικές εξετάσεις

Εξέταση ρενίνης

Τι είναι η εξέταση ρενίνης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα (ή τη δραστικότητα) της ρενίνης στο αίμα. Η ρενίνη είναι μία ορμόνη που παράγεται από τους νεφρούς και ελέγχει την παραγωγή μιας άλλης ορμόνης, της αλδοστερόνης, η οποία παράγεται στα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες που εντοπίζονται πάνω από τους νεφρούς. Η αλδοστερόνη βοηθάει στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και την διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων καλίου και νατρίου στο αίμα.

Εάν τα επίπεδα της ρενίνης ή/και της αλδοστερόνης δεν είναι φυσιολογικά, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρής επινεφριδιακής διαταραχής. Επειδή δύο ορμόνες συνεργάζονται, η εξέταση αλδοστερόνης συχνά παραγγέλλεται ταυτόχρονα με την εξέταση ρενίνης.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η εξέταση ρενίνης;

Η εξέταση ρενίνης (ή η εξέταση ρενίνης και αλδοστερόνης) χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν τα επινεφρίδια παράγουν αυξημένη ή μειωμένη αλδοστερόνη.

Η εν λόγω εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού, μία πάθηση όπου υπάρχει αυξημένη παραγωγή αλδοστερόνης. Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός, επίσης γνωστός και ως πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός ή σύνδρομο Conn, προκαλεί αυξημένη αρτηριακή πίεση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, εμφράγματος και νεφρικής ανεπάρκειας.

Γιατί χρειάζομαι εξέταση ρενίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε εξέταση ρενίνης αν έχετε διαγνωστεί με υπέρταση, ιδιαίτερα αν αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τυπική φαρμακευτική αγωγή. Η εξέταση θα αναδείξει εάν ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός προκαλεί την πάθηση.

Μερικές φορές, ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός προκαλεί χαμηλά επίπεδα καλίου, επομένως μπορεί να χρειαστεί την εν λόγω εξέταση αν έχετε συμπτώματα υποκαλιαιμίας, όπως:

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η εξέταση ρενίνης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για την εξέταση ρενίνης;

Μπορεί να σας ζητηθεί να σταματήσετε τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων δύο έως τέσσερις εβδομάδες πριν την εξέταση. Τέτοια φάρμακα είναι τα εξής:

  • Αντισυλληπτικά δισκία
  • Φάρμακα για την αρτηριακή πίεση
  • Διουρητικά

Μπορεί ακόμη να σας ζητηθεί να ακολουθήσετε μία διατροφή χαμηλή σε αλάτι για τρεις μέρες πριν την εξέταση.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την εξέταση ρενίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν υψηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

Εάν τα αποτελέσματα δείξουν χαμηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πάσχετε από:

Ως επί το πλείστον, τα αποτελέσματα της εξέτασης ρενίνης συγκρίνονται με αυτά της αλδοστερόνης:

  • Χαμηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη/χαμηλότερη από το φυσιολογικό αλδοστερόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε σύνδρομο Cushing, μία διαταραχή όπου τα επινεφρίδια παράγουν αυξημένη ποσότητα κορτιζόλης.
  • Χαμηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη/υψηλότερη από το φυσιολογικό αλδοστερόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε πρωτοπαθή αλδοστερονισμό.
  • Υψηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη/χαμηλότερη από το φυσιολογικό αλδοστερόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε νόσο του Addison.
  • Υψηλότερη από το φυσιολογικό ρενίνη/υψηλότερη από το φυσιολογικό αλδοστερόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε δευτεροπαθή αλδοστερονισμό. Σε αυτή τη διαταραχή, μία πάθηση σε άλλο μέρος του σώματος προκαλεί την αυξημένη παραγωγή αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια. Τέτοιες παθήσεις περιλαμβάνουν ασθένειες της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών.

Ανάλογα με τα αποτελέσματά σας, ο γιατρός μπορεί να σας προτείνει φαρμακευτική αγωγή ή/και αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής σας για την αντιμετώπιση της πάθησης.

Αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα αποτελέσματά σας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με την εξέταση ρενίνης;

Η γλυκόριζα μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της εξέτασης, επομένως δεν θα πρέπει να την καταναλώσετε για τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την εξέταση. Όμως μόνο η πραγματική γλυκόριζα φυτικής προέλευσης έχει αυτή την επίπτωση. Ελέγξτε τις ετικέτες των τροφίμων για να είστε βέβαιοι.

+ 12 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Cigna [Internet]. Bloomfield (CT): Cigna; c2021. Renin Blood Test; [cited 2021 Apr 14]; [about 4 screens]. Available from: https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw/medical-tests/renin-blood-test-hw203228

2. Hormone Health Network [Internet]. Endocrine Society; c2021. Primary Aldosteronism; [updated 2020 May; cited 2021 Apr 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/primary-aldosteronism

3. Lab Tests Online [Internet]. Seattle (WA): LabTestsOnline.org; c2021. Aldosterone and Renin; [updated 2021 Mar 24; cited 2021 Apr 14]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/aldosterone-and-renin

4. Mayo Clinic [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1998–2021. Primary Aldosteronism: Symptoms and causes; 2019 Oct 9 [cited 2021 Apr 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/primary-aldosteronism/symptoms-causes/syc-20351803

5. NADF: National Adrenal Disease Foundation [Internet]. Lake Zurich (IL): NADF; c1987–2021. Primary Hyperaldosteronism; [cited 2021 Apr 14]; [about 6 screens]. Available from: https://www.nadf.us/primary-hyperaldosteronism.html

6. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2021 Apr 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

7. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Adrenal Insufficiency and Addison's Disease; [cited 2021 Apr 14]; [about 3 screens]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/endocrine-diseases/adrenal-insufficiency-addisons-disease/all-content

8. UCLA Health [Internet]. Los Angeles: The Regents of the University of California; c2021. Renin Test; [cited 2021 Apr 14]; [about 4 screens]. Available from: https://www.uclahealth.org/endocrine-center/renin-test

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Cirrhosis: Overview; [updated 2021 May 15; cited 2021 May 15]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/cirrhosis

10. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Primary and secondary hyperaldosteronism; [updated 2021 Apr 14; cited 2021 Apr 14]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/hyperaldosteronism-primary-and-secondary

11. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida Health; c2021. Renin blood test; [updated 2021 Apr 14; cited 2021 Apr 14]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/renin-blood-test

12. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2021. Health Encyclopedia: Aldosterone and Renin; [cited 2021 Apr 14]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=aldosterone_renin_blood